Cristin-person-ID: 7883
Person

Aktiv cristin-person Jens Egeland

 • Stilling:
  Professor
  ved Kognitiv- og nevropsykologi ved Universitetet i Oslo
 • Stilling:
  Forskningsjef
  ved Klinikk for psykisk helse og rusbehandling ved Sykehuset i Vestfold HF
 • Stilling:
  Professor
  ved Administrasjon ved UiT Norges arktiske universitet

Kontaktinformasjon

Sted
Jens Egeland Klinikk Psykisk Helse og Rusbehandling Sykehuset i Vestfold HF Postboks 2267 3103 Tønsberg

Bakgrunn Bakgrunn

Tittel

Jens Egeland

Sammendrag

Egeland er forskningssjef i Klinikk Psykisk Helse og Rusbehandling, Sykehuset i Vestfold HF og Professor II ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo. Av bakgrunn er han psykologspesialist i nevropsykologi. Dr. Psychol fra UiO i 2003. Forskningsinteresser: Oppmerksomhet, hukommelse ved ADHD, depresjon og schizofreni samt metodespørsmål (validitet av tester og kartleggingsverktøy) for nevropsykologer spesielt, men også for psykolger generelt. Han er for tiden styreleder i Norsk Nevropsykologisk Forening.

Populærvitenskapelig sammendrag

Faglige interesser

 • Testmetodikk
 • Nevropsykologi
 • Nevropsykiatri
 • Oppmerksomhetsvansker

Bakgrunn

 • Jens Egeland er forskningssjef i Psykiatrien i Vestfold og
 • Professor II ved Psykologisk Institutt, UiO

Vitenskapelig sammendrag

Egeland er forskningssjef i Klinikk Psykisk Helse og Rusbehandling, Sykehuset i Vestfold HF og Professor II ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo. Av bakgrunn er han psykologspesialist i nevropsykologi. Dr. Psychol fra UiO i 2003. Forskningsinteresser: Oppmerksomhet, hukommelse ved ADHD, depresjon og schizofreni samt metodespørsmål (validitet av tester og kartleggingsverktøy) for nevropsykologer spesielt, men også for psykolger generelt. Han er leder i Testpolitisk Utvalg i Norsk Psykologforening og medlem i styrene i Norsk Forum for Nevropsykiatri og Norsk Nevropsykologisk Forening.

Tittel

Background

Sammendrag

Professor Egeland is heading the Research Department of the Division of Mental Health & Addiction in Vestfold Hopital Trust and is also adjunct professor at the Institute of Psychology, University of Oslo. He is a licensed specialist in neuropsychology. His PhD is from teh University of Oslo in 2003. Main resarch interests are attention and memory in psychiatric disorders as well as validity and reliability of methods used to assess such deficits or psychological symptoms more broadly. He is presently the president of the Norwegian Neuropsychological Association.

Populærvitenskapelig sammendrag

Academic interests

 • Test methodology
 • Neuropsychology
 • Neuropsychiatry
 • Attention deficit.

Higher education and employment history

 • Jens Egeland is director of Research in Vestfold Mental Health Care Trust
 • Professor II at the Institute of Psychology, University of Oslo

Vitenskapelig sammendrag

Professor Egeland is heading the Research Department of the Division of Mental Health & Addiction in Vestfold Hopital Trust and is also adjunct professor at the Institute of Psychology, University of Oslo. He is a licensed specialist in neuropsychology. His PhD is from teh University of Oslo in 2003. Main resarch interests are attention and memory in psychiatric disorders as well as validity and reliability of methods used to assess such deficits or psychological symptoms more broadly. He is chairing the Board of Assessment in the Norwegian Psychological Association and are member of the EFPA Board of Assessment, as well as member of the board of the Norwegian Neuropsychiatric Forum and the Norwegian Neuropsychological Association.

Resultater Resultater

Norske psykologers bruk av tester.

Vaskinn, Anja; Egeland, Jens; Høstmark Nielsen, Geir; Høstmælingen, Andreas. 2010, Tidsskrift for Norsk Psykologforening. UIT, VESTFOLD, UIO, OUSFagartikkel

Elevated levels of soluble urokinase plasminogen activator receptor as a low-grade inflammation marker in schizophrenia: A case-control study.

Bigseth, Therese Torgersen; Fredriksen, Mats; Egeland, Jens; Andersen, Eivind; Andreassen, Ole Andreas; Bang-Kittilsen, Gry; Falk, Ragnhild Sørum; Holmen, Tom Langerud; Martinsen, Egil Wilhelm; Mordal, Jon mfl.. 2021, Schizophrenia Research. UIT, USN, RH, VESTFOLD, UIO, OUSVitenskapelig artikkel

High-intensity interval training and active video gaming improve neurocognition in schizophrenia: a randomized controlled trial.

Bang-Kittilsen, Gry; Egeland, Jens; Holmen, Tom Langerud; Bigseth, Therese Torgersen; Andersen, Eivind; Mordal, Jon; Ulleberg, Pål; Engh, John. 2020, European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience. USN, VESTFOLD, UIOVitenskapelig artikkel

Effect of high-intensity interval training on cardiorespiratory fitness, physical activity and body composition in people with schizophrenia: a randomized controlled trial.

Andersen, Eivind; Bang-Kittilsen, Gry; Bigseth, Therese Torgersen; Egeland, Jens; Holmen, Tom Langerud; Martinsen, Egil Wilhelm; Stensrud, Trine; Engh, John. 2020, BMC Psychiatry. USN, VESTFOLD, UIO, OUS, NIHVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 136 | Neste | Siste »