Cristin-person-ID: 794575
Person

Aktiv cristin-person Astrid Kleppe Flacke

  • Stilling:
    Høgskolelektor
    ved Fakultet for sosialfag ved VID vitenskapelige høgskole

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Sosialt arbeid

Emneord

Familieterapi

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge

Resultater Resultater

Familieråd i familievernet. Evaluering av et pilotprosjekt 2013-2015.

Slettebø, Tor; Flacke, Astrid Kleppe; Negård, Inger Lise; Oterholm, Inger. 2016, VIDRapport

Over grenser - om internasjonal og flerkulturell diakoni.

Fanuelsen, Olav Emil; Flacke, Astrid Kleppe. 1999, Luther Forlag. VIDVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Evaluering av ICDP utprøvd i krisesentre.

Sollied, Sissel; Flacke, Astrid Kleppe. 2016, VID, UITRapport

Evaluering av ICDP utprøvd i krisesentervirksomhet.

Sollied, Sissel; Flacke, Astrid Kleppe. 2016, ICDP- Nordens första forskningsseminarium den 8. april 2016. VID, UITVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 5