Cristin-person-ID: 794575
Person

Aktiv cristin-person Astrid Kleppe Flacke

  • Stilling:
    Høgskolelektor
    ved Fakultet for sosialfag ved VID vitenskapelige høgskole

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Sosialt arbeid

Emneord

Familieterapi

Kontaktinformasjon

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge

Resultater Resultater

Terapeuterfaringer med familieråd i saker med høyt konfliktnivå i familievernet.

Flacke, Astrid Kleppe; Oterholm, Inger. 2021, Fokus på familien. VIDVitenskapelig artikkel

Å ha noen er den store forskjellen. Evaluering av Home-Start Familiekontakten.

Sirris, Stephen; Løvaas, Beate Jelstad; Flacke, Astrid Kleppe; Kivle, Benedicte Maria Tveter; Kaasa, Asbjørn; Opstad, Leiv; Tembo, Memory Jayne; Slettebø, Tor. 2020, VID, NTNURapport

Familieråd i familievernet. Evaluering av et pilotprosjekt 2013-2015.

Slettebø, Tor; Flacke, Astrid Kleppe; Negård, Inger Lise; Oterholm, Inger. 2016, VIDRapport

Over grenser - om internasjonal og flerkulturell diakoni.

Fanuelsen, Olav Emil; Flacke, Astrid Kleppe. 1999, Luther Forlag. VIDVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »