Cristin-person-ID: 801965
Person

Karin Elisabeth Bennetter

  • Stilling:
    Stipendiat
    ved Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo

Resultater Resultater

Sense of mastery as mediator buffering psychological distress among people with diabetes.

Bennetter, Karin Elisabeth; Clench-Aas, Jocelyne; Raanaas, Ruth Kjærsti. 2016, Journal of Diabetes and its Complications (JDC). NMBU, FHIVitenskapelig artikkel
1 - 1 av 1