Cristin-person-ID: 807269
Person

Geir Klepaker

  • Stilling:
    Overlege
    ved Medisinsk serviceklinikk ved Sykehuset Telemark HF

Resultater Resultater

Influence of asthma and obesity on respiratory symptoms, work ability and lung function: findings from a cross-sectional Norwegian population study.

Klepaker, Geir; Henneberger, Paul Keefer; Hertel, Jens Kristoffer; Holla, Øystein Lunde; Kongerud, Johny; Fell, Anne Kristin Møller. 2021, BMJ Open Respiratory Research. CDC, TELEMARK, VESTFOLD, UIO, OUSVitenskapelig artikkel

Possible Risk Factors for Poor Asthma Control Assessed in a Cross-Sectional Population-Based Study From Telemark, Norway.

Abrahamsen, Regine; Gundersen, Gølin Finkenhagen; Svendsen, Martin Veel; Klepaker, Geir; Kongerud, Johny; Fell, Anne Kristin Møller. 2020, PLOS ONE. TELEMARK, UIO, OUSVitenskapelig artikkel

Influence of Obesity on Work ability, Respiratory Symptoms, and Lung Function in Adults with Asthma.

Klepaker, Geir; Svendsen, Martin Veel; Hertel, Jens Kristoffer; Holla, Øystein Lunde; Henneberger, Paul Keefer; Kongerud, Johny; Fell, Anne Kristin Møller. 2019, Respiration. CDC, TELEMARK, VESTFOLD, UIO, OUSVitenskapelig artikkel

Arbeidsrelatert kreft sett fra en arbeidsmedisinsk avdeling.

Klepaker, Geir. 2016, Ramazzini: norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin. TELEMARKFagartikkel
1 - 4 av 4