Cristin-person-ID: 812102
Person

Ellen Eimhjellen Blom

  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet

Resultater Resultater

Hvem er brukerne ved frisklivssentralene og hvilke tilbud har de behov for? – resultater fra studier ved frisklivssentraler.

Blom, Ellen Eimhjellen; Salemonsen, Elin. 2021, Forkonferanse til Folkehelsekonferansen: Friskliv og mestring. HVLVitenskapelig foredrag

Resultater fra flerregionalt forskningsprosjekt ved 32 frisklivssentraler – endringer i fysisk aktivitet og livskvalitet ett år etter oppfølging.

Blom, Ellen Eimhjellen. 2020, Webinar Primærhelsetjenestens arbeid med livsstilsendring hos voksne - Hvor står vi – hvor går vi? - Eksempler fra frisklivssentraler. HVLVitenskapelig foredrag

Fastlegers erfaringer med frisklivssentral som tiltak for livsstilsendring – en kvalitativ studie.

Sandvoll, Anne Marie; Sørum, Marie; Blom, Ellen Eimhjellen. 2021, Tidsskrift for velferdsforskning. HVLVitenskapelig artikkel

Validation of a Modified Submaximal Balke Protocol to Assess Cardiorespiratory Fitness in Individuals at High Risk of or With Chronic Health Conditions—A Pilot Study.

Eike, Gert Sander Hamre; Aadland, Eivind; Blom, Ellen Eimhjellen; Riiser, Amund. 2021, Frontiers in Sports and Active Living. HVLVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 14 | Neste | Siste »