Cristin-person-ID: 815602
Person

Wenche Margrethe Sortvik

  • Stilling:
    Høgskolelektor
    ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

Resultater Resultater

Korleis sjukepleievitskap materialiserer seg i lys av historisk oppkomst – kunnskapsgenerering i spenningsfeltet mellom klinikk og akademia.

Sortvik, Wenche Margrethe; Boge, Jeanne Helene; Callewaert, Gustave Joseph Marie; Petersen, Karin Anna. 2016, Nordisk tidsskrift for helseforskning. VID, RH, UIB, HVLVitenskapelig artikkel

Sjukepleiaren som akademisk aktør - kva er sjukepleievitskap?

Sortvik, Wenche Margrethe. 2011, Universitetet i Bergen. VID, UIBMastergradsoppgave
1 - 2 av 2