Cristin-person-ID: 853100
Person

Jose Francisco Meneses Echavez

  • Stilling:
    Forsker
    ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

Kontaktinformasjon

Telefon
21077000

Resultater Resultater

Effectiveness of work-related interventions for return to work in people on sick leave: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials.

Tingulstad, Alexander; Meneses Echavez, Jose Francisco; Holtet Evensen, Line; Bjerk, Maria; Berg, Rigmor. 2022, Systematic Reviews. UIT, FHI, OSLOMET, USTAVitenskapelig artikkel

Evidence to decision frameworks enabled structured and explicit development of healthcare recommendations.

Meneses Echavez, Jose Francisco; Bidonde Torre, Maria Julia; Yepes-Nuñez, Juan Jose; Poklepović Peričić, Tina; Puljak, Livia; Bala, Malgorzata M.; Storman, Dawid; Swierz, Mateusz J.; Zając, Joanna; Montesinos-Guevara, Camila mfl.. 2022, Journal of Clinical Epidemiology. SUS, UNISABANA, UNIANDES, ECUADOR, MCMASTER, FHI, UOS, SPANIA, UIO, KROATIA, USTA, UJwKVitenskapelig oversiktsartikkel/review

Digital hjemmeoppfølging og ressursbruk i spesialisthelsetjenesten: en oversikt over systematiske oversikter(revidert utgave).

Meneses Echavez, Jose Francisco; Johansen, Trine Bjerke; Holte, Hilde H; Harboe, Ingrid; Underland, Vigdis; Zinöcker, Severin. 2022, FHIRapport

Intravenøs ketamin for behandlingsresistent depresjon og akutt selvmordsfare/-tanker: forenklet metodevurdering – kartlegging .

Larsen, Martin Smådal; Meneses Echavez, Jose Francisco; Kornør, Hege. 2022, FHIRapport

Evidence to decision frameworks enabled structured and explicit development of healthcare recommendations.

Meneses Echavez, Jose Francisco; Bidonde Torre, Maria Julia; Yepes-Nuñez, Juan Jose; Poklepović Peričić, Tina; Puljak, Livia; Bala, Malgorzata M.; Storman, Dawid; Swierz, Mateusz J.; Zając, Joanna; Montesinos-Guevara, Camila mfl.. 2022, Journal of Clinical Epidemiology. UNISABANA, ECUADOR, COLOMBIA, MCMASTER, FHI, UOS, UIO, SPANIA, KROATIA, UJwKVitenskapelig oversiktsartikkel/review
1 - 5 av 41 | Neste | Siste »