Cristin-person-ID: 853939
Person

Aktiv cristin-person Synne Kristin Nese Skarsaune

  • Stilling:
    Høgskolelektor
    ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

Klassifisering

Emneord

Psykisk utviklingshemming • Pedagogisk psykologi • Pedagogikk • Medborgerskap

Kontaktinformasjon

Sted
Vågsgaten 40, Sandnes 51972298/41561292 synne.skarsaune@vid.no

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge

Bakgrunn Bakgrunn

Tittel

Synne Kristin Nese Skarsaune

Tittel

Synne Kristin Nese Skarsaune

Sammendrag

Cand.Ed utdannet med bakgrunn som rådgiver i PPT. Underviser i tema tilknyttet pedagogikk og psykologi. Startet som phd kandidat 01.09.19 med prosjektet Selvbestemmelse uten ord - utfordrende relasjoner mellom personer med alvorlig utviklingshemming og profesjonelle

Resultater Resultater

Self-Determination: What Can We Learn from Persons with Profound Intellectual and Multiple Disabilities?

Skarsaune, Synne Kristin Nese. 2021, Disability Research: Doing Research and Publishing Papers in Pandemic Times. VIDVitenskapelig foredrag

Presentasjon av foreløpige resultater i case 2B Unge voksne med alvorlig utviklingshemning. .

Gjermestad, Anita; Skarsaune, Synne Kristin Nese. 2020, CHAPAR analyseseminar 18 og 19 mai 2020. VIDVitenskapelig foredrag

Personer med alvorlig utviklingshemming (som ikke uttrykker seg med ord) og inkluderende forskning.

Gjermestad, Anita; Skarsaune, Synne Kristin Nese. 2019, Konferanse om brukermedvirkning og forskning og fagutvikling. VIDVitenskapelig foredrag

Inclusive research -is there a place for people with profound intellectual disability in inclusive research projects? .

Gjermestad, Anita; Skarsaune, Synne Kristin Nese. 2019, IASSIDD 2019 . VIDVitenskapelig foredrag

Developing good services - a cooperation between people with intellectual disability, staff and academics. .

Gjermestad, Anita; Luteberget, Laila; Skarsaune, Synne Kristin Nese; Midjo, Turid; Witsø, Aud Elisabeth. 2019, NNDR Conference. VID, UIT, NTNUVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »