Cristin-person-ID: 865024
Person

Aktiv cristin-person Anne Cathrine Furuheim

  • Stilling:
    Høgskolelektor
    ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

Klassifisering

Emneord

Medisinsk simulering • Klinisk veiledning • Enhetlig ledelse • Verdibasert ledelse • Livssyn • Psykiatrisk sykepleie • Akuttpsykiatri • Yrkesfaglig veiledning • Sikkerhet og beredskap

Kontaktinformasjon

Telefon
92 84 37 69
Sted
VID Vitenskapelig høgskole, Fakultet for helsefag, Oslo
Sted
Diakonhjemmet Sykehus, Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen

Forskningsetisk erklæring