Cristin-person-ID: 873932
Person

Marianne Sund

  • Stilling:
    Stipendiat
    ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

Klassifisering

Emneord

Aktivitet • Demens • Eldreomsorg • Sykehjem • Medborgerskap

Kontaktinformasjon

Telefon
51972268
Sted
marianne.sund@vid.no

Bakgrunn Bakgrunn

Tittel

Marianne Sund

Sammendrag

I am an occupational therapist. I have several years of previous experience working as an occupational therapist in the field of old age psychiatry, and as a lecurer with a particular focus on meaningful activites for persons with dementia. Working at the occupational therapy program at VID Sandnes my main subjects for teaching are psychiatric health, dementia and elderly care. My research interests revolve around increasing knowledge and understanding of the everyday life of persons with dementia living in nursing homes, with a particular fokus on citizenship in close relations and participation in meaningful activities in everyday life.

Tittel

Marianne Sund

Sammendrag

Jeg er utdannet ergoterapeut. Jeg har fra tidligere flere års praktisk erfaring som ergoterapeut innen det alderspsykiatriske feltet, samt bred undervisningserfaring, med spesielt fokus på meningsfulle aktiviteter for personer med demens. I arbeidet som høgskolelektor ved VID Sandnes er mine primære emner undervisning innen psykisk helse, demens og eldreomsorg. Mine forskningsinteresser knytter seg primært til økt kunnskap og forståelse om hverdagslivet for personer med demens som bor i sykehjem, med særlig fokus på medborgerskap i nære relasjoner og deltakelse i meningsfulle aktiviteter i hverdagen.

Resultater Resultater

Aktiviteter og stimulering i hverdagen: "Gi meg de gode øyeblikkene".

Tokovska, Miroslava; Sund, Marianne. 2016, Et meningsfullt liv med demens. VIDFaglig foredrag
1 - 1 av 1