Cristin-person-ID: 875998
Person

Fiona Aanesen

  • Stilling:
    Stipendiat
    ved Institutt for fysioterapi ved OsloMet - storbyuniversitetet

Kontaktinformasjon

Telefon
+47 67 23 66 74

Resultater Resultater

Implementing a Stratified Vocational Advice Intervention for People on Sick Leave with Musculoskeletal Disorders: A Multimethod Process Evaluation.

Aanesen, Fiona; Øiestad, Britt Elin; Grotle, Margreth; Løchting, Ida; Solli, Rune; Sowden, Gail; Wynne-Jones, Gwenllian; Storheim, Kjersti; Eik, Hedda. 2021, Journal of occupational rehabilitation. DIAKONSYK, OSLOMET, UIO, OUSVitenskapelig artikkel

Fidelity of a motivational interviewing intervention for improving return to work for people with musculoskeletal disorders.

Løchting, Ida; Hagen, Roger; Monsen, Christine K.; Grotle, Margreth; Storheim, Kjersti; Aanesen, Fiona; Øiestad, Britt Elin; Eik, Hedda; Bagøien, Gunnhild. 2021, International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH). STOLAV, OSLOMET, VESTFOLD, MODUMBAD, NTNU, UIO, OUSVitenskapelig artikkel

Prosessevaluering av et skreddersydd arbeidsrettet samtaletiltak .

Aanesen, Fiona; Øiestad, Britt Elin; Løchting, Ida; Grotle, Margreth; Solli, Rune; Wynne-Jones, Gwenllian; Sowden, Gail; Storheim, Kjersti; Eik, Hedda. 2020, Nasjonal forskningskonferanse innen muskelskjeletthelse (MUSS). OSLOMET, UIO, OUSVitenskapelig foredrag

Study protocol for a randomized controlled trial of the effectiveness of adding motivational interviewing or stratified vocational advice intervention to usual case management on return to work for people with musculoskeletal disorders. The MI-NAV study.

Øiestad, Britt Elin; Aanesen, Fiona; Løchting, Ida; Storheim, Kjersti; Tingulstad, Alexander; Rysstad, Tarjei Langseth; Småstuen, Milada Cvancarova; Tveter, Anne Therese; Sowden, Gail; Wynne-Jones, Gwenllian mfl.. 2020, BMC Musculoskeletal Disorders. UIT, VUA, FHI, DIAKONSYK, OSLOMET, NTNU, KU, OUSVitenskapelig artikkel

Risk assessment for prolonged sickness absence due to musculoskeletal disorders: Protocol for a prospective cohort study.

Tveter, Anne Therese; Øiestad, Britt Elin; Rysstad, Tarjei Langseth; Aanesen, Fiona; Tingulstad, Alexander; Småstuen, Milada Cvancarova; Grotle, Margreth. 2020, BMC Musculoskeletal Disorders. DIAKONSYK, OSLOMET, OUSVitenskapelig oversiktsartikkel/review
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »