Cristin-person-ID: 8981
Person

Aktiv cristin-person Arild Bjørndal

  • Stilling:
    Direktør
    ved RBUP Øst og Sør
  • Stilling:
    Professor ii
    ved Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap ved Universitetet i Oslo

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsmedisin, sosialmedisin

Emneord

Oppmerksomhet og oppmerksomhetsretting • Kunnskapsbasert praksis • Metaanalyse • Kunnskapsbasert medisin • Evidensbasert medisin • Beslutningsstøtte

Kontaktinformasjon

Sted
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Postboks 7004, St. Olavs plass, 0130 Oslo Tel.: 2325 5000 Fax: 2325 5010

Bakgrunn Bakgrunn

Tittel

Arild Bjørndal

Sammendrag

Arild Bjørndal er opptatt av å fremme en mer kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten og i helseforvaltningen. Gjennom sin formidlingsvirksomhet har han også arbeidet for å trekke pasientene mer aktivt inn i beslutninger som angår deres eget liv og egen helse. Som styreleder i The Campbell Collaboration (www.campbellcollaboration.org) og som medarbeider i The Cochrane Collaboration (www.cochrane.org) har han bidratt til å organisere kunnskapen om hvilke tiltak som har effekt, i form av kunnskapsoversikter (systematic reviews) og metaanalyser. Arild Bjørndal var også en av initiativtakerne til et elektronisk bibliotek for norsk helsetjeneste; Helsebiblioteket (www.helsebiblioteket.no) og til opprettelsen av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (www.kunnskapssenteret.no. Nå arbeider han særlig mot andre sektorer i samfunnet; som justis, politi, barnevern, integrering, boligsosialt arbeid og utdanning.

Forskningsmessig arbeider Arild Bjørndal for tiden med prosjekter knyttet til "shared decision-making", "evidence-informed policy-making" og "mindfulness training". Han er professor i samfunnsmedisin og undervisningsleder i dette faget. Han er også medlem av fagplanutvalget for faget Kunnskapshåndtering, ledelse og kvalitetsforbedring (KLoK). I sin hovedstilling er han forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Tidligere har han vært avdelingsoverlege ved Avdeling for samfunnsmedisin på Folkehelseinstituttet, professor I på UiO og divisjonsdirektør i Sosial- og helsedirektoratet.

Arild Bjørndal har utgitt flere bøker, blant andre "Statistikk for helse- og sosialfagene" (1996, ny utg. i 2004), "Kunnskapshåndtering i medisin og helsefag" (2000, ny utg. i 2007), "Tenke- og arbeidsmåter i medisinen (2003, ny utg. i 2007)" og med "Med makten i sitt ord: festskrift til Per Fugelli på 60-årsdagen" (2003, redigert sammen med Magne Nylenna).

Vitenskapelig sammendrag

Arild Bjørndal er opptatt av å fremme en mer kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten og i helseforvaltningen. Gjennom sin formidlingsvirksomhet har han også arbeidet for å trekke pasientene mer aktivt inn i beslutninger som angår deres eget liv og egen helse. Som styreleder i The Campbell Collaboration (www.campbellcollaboration.org) og som medarbeider i The Cochrane Collaboration (www.cochrane.org) har han bidratt til å organisere kunnskapen om hvilke tiltak som har effekt, i form av kunnskapsoversikter (systematic reviews) og metaanalyser. Arild Bjørndal var også en av initiativtakerne til et elektronisk bibliotek for norsk helsetjeneste; Helsebiblioteket (www.helsebiblioteket.no) og til opprettelsen av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (www.kunnskapssenteret.no. Nå arbeider han særlig mot andre sektorer i samfunnet; som justis, politi, barnevern, integrering, boligsosialt arbeid og utdanning.

Forskningsmessig arbeider Arild Bjørndal for tiden med prosjekter knyttet til "shared decision-making", "evidence-informed policy-making" og "mindfulness training". Han er professor i samfunnsmedisin og undervisningsleder i dette faget. Han er også medlem av fagplanutvalget for faget Kunnskapshåndtering, ledelse og kvalitetsforbedring (KLoK). I sin hovedstilling er han forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Tidligere har han vært avdelingsoverlege ved Avdeling for samfunnsmedisin på Folkehelseinstituttet, professor I på UiO og divisjonsdirektør i Sosial- og helsedirektoratet.

Arild Bjørndal har utgitt flere bøker, blant andre "Statistikk for helse- og sosialfagene" (1996, ny utg. i 2004), "Kunnskapshåndtering i medisin og helsefag" (2000, ny utg. i 2007), "Tenke- og arbeidsmåter i medisinen (2003, ny utg. i 2007)" og med "Med makten i sitt ord: festskrift til Per Fugelli på 60-årsdagen" (2003, redigert sammen med Magne Nylenna).

Tittel

Arild Bjørndal

Resultater Resultater

Kunnskapsoppsummering: Effekt av tiltak for ADHD og andre hyperkinetiske forstyrrelser hos barn og unge.

Dahlgren, Astrid; Hammerstrøm, Karianne; Øgrim, Kjell Geir; Bjørndal, Arild. 2018, Håndbok for barn og unges psykiske helse: oppsummert forskning om effekt av tiltak. RBUP, ØSTFOLDVitenskapelig oversiktsartikkel/review

Kunnskapsoppsummering: Effekt av tiltak for tvangslidelser hos barn og unge.

Dahlgren, Astrid; Bjørndal, Arild; Weidle, Bernhard; Morken, Ida Sund. 2018, Håndbok for barn og unges psykiske helse: oppsummert forskning om effekt av tiltak. STOLAV, NTNU, RBUPVitenskapelig oversiktsartikkel/review

Kunnskapsoppsummering: Effekt av tiltak for psykoselidelser hos barn og unge.

Dahlgren, Astrid; Morken, Ida Sund; Karlsen, Kjersti; Bjørndal, Arild. 2018, Håndbok for barn og unges psykiske helse: oppsummert forskning om effekt av tiltak. OUS, RBUPVitenskapelig oversiktsartikkel/review

Kunnskapsoppsummering: Effekt av tiltak for depresjon hos barn og unge.

Dahlgren, Astrid; Hammerstrøm, Karianne; Bjørndal, Arild; Sund, Anne Mari. 2018, Håndbok for barn og unges psykiske helse: oppsummert forskning om effekt av tiltak. STOLAV, NTNU, RBUPVitenskapelig oversiktsartikkel/review

Kunnskapsoppsummering: Effekt av tiltak for angstlidelser hos barn og unge.

Dahlgren, Astrid; Hammerstrøm, Karianne; Bjørndal, Arild; Sund, Anne Mari; Morken, Ida Sund. 2018, Håndbok for barn og unges psykiske helse: oppsummert forskning om effekt av tiltak. NTNU, RBUPVitenskapelig oversiktsartikkel/review
1 - 5 av 72 | Neste | Siste »