Cristin-person-ID: 8981
Person

Aktiv cristin-person Arild Bjørndal

 • Stilling:
  Professor ii
  ved Avdeling for helsefag ved Universitetet i Oslo
 • Stilling:
  Direktør
  ved RBUP Øst og Sør

Klassifisering

Kontaktinformasjon

Bakgrunn

 • Norsk
 • Engelsk

Tittel

Arild Bjørndal

Sammendrag

Arild Bjørndal er opptatt av å fremme en mer kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten og i helseforvaltningen. Gjennom sin formidlingsvirksomhet har han også arbeidet for å trekke pasientene mer aktivt inn i beslutninger som angår deres eget liv og egen helse. Som styreleder i The Campbell Collaboration (www.campbellcollaboration.org) og som medarbeider i The Cochrane Collaboration (www.cochrane.org) har han bidratt til å organisere kunnskapen om hvilke tiltak som har effekt, i form av kunnskapsoversikter (systematic reviews) og metaanalyser. Arild Bjørndal var også en av initiativtakerne til et elektronisk bibliotek for norsk helsetjeneste; Helsebiblioteket (www.helsebiblioteket.no) og til opprettelsen av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (www.kunnskapssenteret.no. Nå arbeider han særlig mot andre sektorer i samfunnet; som justis, politi, barnevern, integrering, boligsosialt arbeid og utdanning.

Forskningsmessig arbeider Arild Bjørndal for tiden med prosjekter knyttet til "shared decision-making", "evidence-informed policy-making" og "mindfulness training". Han er professor i samfunnsmedisin og undervisningsleder i dette faget. Han er også medlem av fagplanutvalget for faget Kunnskapshåndtering, ledelse og kvalitetsforbedring (KLoK). I sin hovedstilling er han forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Tidligere har han vært avdelingsoverlege ved Avdeling for samfunnsmedisin på Folkehelseinstituttet, professor I på UiO og divisjonsdirektør i Sosial- og helsedirektoratet.

Arild Bjørndal har utgitt flere bøker, blant andre "Statistikk for helse- og sosialfagene" (1996, ny utg. i 2004), "Kunnskapshåndtering i medisin og helsefag" (2000, ny utg. i 2007), "Tenke- og arbeidsmåter i medisinen (2003, ny utg. i 2007)" og med "Med makten i sitt ord: festskrift til Per Fugelli på 60-årsdagen" (2003, redigert sammen med Magne Nylenna).

Vitenskapelig sammendrag

Arild Bjørndal er opptatt av å fremme en mer kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten og i helseforvaltningen. Gjennom sin formidlingsvirksomhet har han også arbeidet for å trekke pasientene mer aktivt inn i beslutninger som angår deres eget liv og egen helse. Som styreleder i The Campbell Collaboration (www.campbellcollaboration.org) og som medarbeider i The Cochrane Collaboration (www.cochrane.org) har han bidratt til å organisere kunnskapen om hvilke tiltak som har effekt, i form av kunnskapsoversikter (systematic reviews) og metaanalyser. Arild Bjørndal var også en av initiativtakerne til et elektronisk bibliotek for norsk helsetjeneste; Helsebiblioteket (www.helsebiblioteket.no) og til opprettelsen av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (www.kunnskapssenteret.no. Nå arbeider han særlig mot andre sektorer i samfunnet; som justis, politi, barnevern, integrering, boligsosialt arbeid og utdanning.

Forskningsmessig arbeider Arild Bjørndal for tiden med prosjekter knyttet til "shared decision-making", "evidence-informed policy-making" og "mindfulness training". Han er professor i samfunnsmedisin og undervisningsleder i dette faget. Han er også medlem av fagplanutvalget for faget Kunnskapshåndtering, ledelse og kvalitetsforbedring (KLoK). I sin hovedstilling er han forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Tidligere har han vært avdelingsoverlege ved Avdeling for samfunnsmedisin på Folkehelseinstituttet, professor I på UiO og divisjonsdirektør i Sosial- og helsedirektoratet.

Arild Bjørndal har utgitt flere bøker, blant andre "Statistikk for helse- og sosialfagene" (1996, ny utg. i 2004), "Kunnskapshåndtering i medisin og helsefag" (2000, ny utg. i 2007), "Tenke- og arbeidsmåter i medisinen (2003, ny utg. i 2007)" og med "Med makten i sitt ord: festskrift til Per Fugelli på 60-årsdagen" (2003, redigert sammen med Magne Nylenna).

Tittel

Arild Bjørndal

Resultater

Client feedback in psychological therapy for children and adolescents with mental health problems.

Bergman, Hanna; Kornør, Hege; Nikolakopoulu, Adriani; Hanssen-Bauer, Ketil; Soares-Weiser, Karla; Tollefsen, Thomas Kristian; Bjørndal, Arild. 2018, Cochrane Database of Systematic Reviews. FHI, STORBRITAN, UIO, AHUS, UB, RBUPVitenskapelig oversiktsartikkel/review

Long-term mental health effects of mindfulness training: A 4-year follow-up of an RCT in medical and psychology students .

Solhaug, Ida; De Vibe, Michael F.; Friborg, Oddgeir; Sørlie, Tore; Tyssen, Reidar; Bjørndal, Arild; Rosenvinge, Jan H. 2018, International Conference on Physician Health. UIT, UNN, FHI, UIOPoster

Functional Family Therapy for families of youth (age 11-18) with behaviour problems.

Littell, Julia; Winsvold, Aina Iren; Bjørndal, Arild; Hammerstrøm, Karianne T.. 2017, Cochrane Database of Systematic Reviews. FHI, BMC, UIO, RBUPVitenskapelig artikkel

Per Fugelli.

Bjørndal, Arild; Borchgrevink, Christian Fredrik; Frich, Jan C; Gulbrandsen, Pål; Lie, Anne Helene Kveim; Malterud, Kirsti; Røttingen, John-Arne; Tellnes, Gunnar; Westin, Steinar. 2017, Tidsskrift for Den norske legeforening. NTNU, UIO, UIBFagartikkel

Mindfulness-based stress reduction (MBSR) for improving health, quality of life and social functioning in adults: a systematic review and meta-analysis.

De Vibe, Michael F.; Bjørndal, Arild; Fattah, Sabina; Dyrdal, Gunvor Marie; Halland, Even; Tanner-Smith, Emily E.. 2017, Campbell systematic reviews. FHI, NTNU, LDS, RBUP, VUVitenskapelig oversiktsartikkel/review