Cristin-person-ID: 899409
Person

Prabhjot Kour

  • Stilling:
    PhD-stipendiat
    ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge
  • Stilling:
    Rådgiver
    ved Avdeling for smittevern og beredskap ved Folkehelseinstituttet

Kontaktinformasjon

Telefon
21077000

Resultater Resultater

Kulturell forståelse i møte med rus- og psykiske helseutfordringer.

Pettersen, Henning; Kour, Prabhjot. 2022, Manglende boferdigheter 2022. HINN, USNVitenskapelig foredrag

Migrasjonshelse, psykisk helse og ruslidelse i et sykepleierperspektiv.

Pettersen, Henning; Kour, Prabhjot. 2020, Webinar. HINN, USNVitenskapelig foredrag

Vaksinasjonsdekning mot covid-19 etter innvandrerbakgrunn.

Kraft, Kristian Bandlien; Godøy, Anna Aasen; Vinjerui, Kristin Hestmann; Kour, Prabhjot; Kjøllesdal, Marte Karoline Råberg; Indseth, Thor. 2021, Tidsskrift for Den norske legeforening. FHI, NMBUVitenskapelig artikkel

Koronapandemien og innvandrerbefolkningene, vurderinger og erfaringer .

Indseth, Thor; Fretheim, Atle; Ezzati, Rojan Tordhol; Gele, Abdi; Brekke, Jan-Paul; Elgersma, Ingeborg Hess; Godøy, Anna Aasen; Hussaini, Lema; Sheikh, Naima Said; Rø, Gunnar Øyvind Isaksson mfl.. 2021, USN, SSB, VETINST, NR, FHI, NMBU, OSLOMET, NTNU, UIO, AHUS, PRIO, ISFRapport

Health Professionals’ Experiences with Treatment Engagement Among Immigrants with Co-occurring Substance Use- and Mental Health Disorders in Norway.

Kour, Prabhjot; Lien, Lars; Kumar, Bernadette N; Nordaunet, Ole Martin; Biong, Stian; Pettersen, Henning. 2021, Substance Abuse: Research and Treatment. HINN, USN, DRAMMEN, FHI, INNLANDETVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 12 | Neste | Siste »