Cristin-person-ID: 904312
Person

Aktiv cristin-person Synnøve Arntzen

  • Stilling:
    Seniorrådgiver
    ved Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap ved Høgskolen i Innlandet

Klassifisering

Emneord

Læring og undervisning i høyere utdanning • Tverrfaglig samarbeid • Videoproduksjon • Digitale ferdigheter • Fremmedspråksdidaktikk språklæring språkundervisning • Prosjektledelse • Datastøttet samarbeidslæring • Blandet læring • Nettpedagogikk • E-pedagogikk • Fjernundervisning • Studentaktive læringsformer • Livslang læring • Canvas • Pedagogikk og veiledning • Læringsplattform • Digitale læringsarenaer • Office 365 • Læringsteknologi • Blackboard • Digital eksamen • Inspera • IT i utdanning og læring • Blackboard Collaborate • Panopto • Swivl • Digital historiefortelling • Nettbasert fjernundervisning • Digitale verktøy • OpenEdX • Fremtidige ferdigheter • Virtuell virkelighet • Omvendt undervisning • Fremtidig kompetanse • Teams • E-læring • IKT og læring • Informasjonskompetanse • IKT i undervisning • Digital kompetanse • Utvidet virkelighet • Veiledning kompetanseheving

Resultater Resultater

"Face-to-Face" or Sim-to-Sim: Pros and cons regarding groupwork using a games based environment.

Ranglund, Ole Jørgen Stefferud; Haave, Hanne Marit; Arntzen, Synnøve; Vold, Aud Tone. 2021, Proceedings of the European Conference on Games Based Learning (ECGBL). HINNVitenskapelig artikkel

Educating for a building and construction industry in transformation, by creating a real-life case-oriented master’s programme.

Klakegg, Ole Jonny; Arntzen, Synnøve; Onstein, Erling. 2019, Læringsfestivalen 2019/NTNU. HINN, NTNUFaglig foredrag

Learner autonomy in the Norwegian foreign language classroom: teacher initiatives towards an alternative way of learning.

Trebbi, Turid; Arntzen, Synnøve; Løhre, Anne Linda; Danielsen, Barbara. 2008, HINN, FHS, UIBVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
1 - 3 av 3