Cristin-person-ID: 9162
Person

Gard Granerød

  • Stilling:
    Professor
    ved MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Teologi

Emneord

Salmenes bok • Bibelen. GT. Mosebøkene • Bibelfag, Det gamle testamente • Bibeltolkningens historie • Bibelhebraisk språk • Jødedommen • Gammeltestamentlig religionshistorie • Israel • Rabbinsk jødedom

Resultater Resultater

Gudsforlatthet, den stille uken og tenebrae-tidebønnene.

Granerød, Gard; Elstad, Hallgeir. 2021, Teologisk Tidsskrift. MF, UIOLeder

«Gud til ere och kircken til en liden beprydelse».

Elstad, Hallgeir; Granerød, Gard. 2021, Teologisk Tidsskrift. MF, UIOLeder
1 - 5 av 45 | Neste | Siste »