Cristin-person-ID: 9285
Person

Aktiv cristin-person Ingar Brattbakk

  • Stilling:
    Forsker
    ved Arbeidsforskningsinstituttet AFI ved OsloMet - storbyuniversitetet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsgeografi

Emneord

Kvantitativ metode • Samfunnsgeografi • Byforskning • Nabolagseffekter • Boligmarked • Gentrifisering • Segregasjon

Kontaktinformasjon

Telefon
+47 67 23 50 00

Resultater Resultater

Byområder med levekårsutfordringer. NOU med forslag til å motvirke sosioøkonomisk og etnisk segregering.

Brattbakk, Ingar; Ødegård, Guro; Årland, Kristin. 2021, Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling. OSLOMETPopulærvitenskapelig artikkel

Images of Place, Secularity and Gentrification: On Urban Religious Belonging in an Inner City Neighbourhood in Oslo.

Thorstensen, Erik; Hagen, Aina Landsverk; Brattbakk, Ingar. 2021, Secularism and Nonreligion. OSLOMETVitenskapelig artikkel

Presentasjon av NOU2020:16 Levekår i byer - Gode lokalsamfunn for alle. Med vekt på segregasjonstematikk. https://www.oslomet.no/om/arrangement/tidsskrift-bolig-forskning .

Brattbakk, Ingar. 2021, Lanseringsseminar av Tidsskrift for boligforsknings temanummer "Storbyen for alle?". OSLOMETVitenskapelig foredrag

Områdesatsinger i Norge. Et skjørt kunnskapsgrunnlag for strategier og tiltak.

Brattbakk, Ingar; Andersen, Bengt. 2021, Lanseringsseminar av Tidsskrift for boligforsknings temanummer "Storbyen for alle?". OSLOMETVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 166 | Neste | Siste »