Cristin-person-ID: 9364
Person

Carsten Smith

  • Stilling:
    Gjest
    ved Norsk senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo

Resultater

NOU 2008:5 Retten til fiske i havet utenfor Finnmark.

Smith, Carsten; Andersen, Svanhild; Fløtten, Ingrid Røstad; Hersoug, Bjørn; Mathisen, Svein; Maurstad, Anita; Mørk-Eidem, Bjarne A.; Skoghøy, Jens Edvin A.; Skogvang, Susann Funderud. 2008, Rapport

Bør menneskerettighetene styrkes i vår grunnlov?

Smith, Carsten. 2006, Jussens venner. UIOVitenskapelig artikkel

Samiske rettigheter i et nordisk perspektiv.

Smith, Carsten. 2006, Lov og Rett. UIOVitenskapelig artikkel