Cristin-person-ID: 961254
Person

Lene Lundberg

  • Stilling:
    Tilsatt
    ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Resultater Resultater

Smartphone reminders can save mothers and children from dying .

Bossman, Elvis; Lundberg, Lene. 2022, UNNIntervju

Påminnelser på mobilen kan gjøre at færre mødre og barn dør .

Bossman, Elvis; Lundberg, Lene. 2022, UNNIntervju

Målrettede grep for å inkludere flere, sosialt og digitalt .

Thygesen, Elin; Lundberg, Lene. 2022, UNN, UIAIntervju

Health workers not told they needed tech skills .

Corneliussen, Hilde G.; Dyb, Kari; Lundberg, Lene. 2022, VF, UNNIntervju
1 - 5 av 45 | Neste | Siste »