Cristin-person-ID: 9663
Person

Kari Johanne Kvigne

  • Stilling:
    Professor
    ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap ved Høgskolen i Innlandet
  • Stilling:
    Professor
    ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap ved Nord universitet

Resultater Resultater

A training course on interpersonal relationships using role play in a Master of Mental Health Care programme–The students' experiences.

Gjestvang, Bodil; Kvigne, Kari Johanne; Hoel, Erik; Kvaal, Kari. 2021, Nurse Education Today. HINN, NORDVitenskapelig artikkel

Nurses’ and occupational therapists’ experiences of conducting a home-based psychosocial intervention following stroke: a qualitative process evaluation.

Martinsen, Randi; Kitzmüller, Gabriele; Mangset, Margrete; Kvigne, Kari Johanne; Evju, Anne Svelstad; Bronken, Berit Arnesveen; Bragstad, Line Kildal; Hjelle, Ellen Gabrielsen ; Sveen, Unni; Kirkevold, Marit. 2021, BMC Health Services Research. HINN, UIT, UIO, OUSVitenskapelig artikkel

Rehabilitation of the frail older adults in primary healthcare in rural areas: a scoping review protocol.

Hov, Jorunn; Alteren, Johanne; Kvigne, Kari Johanne. 2021, BMJ Open. VID, HINN, NORD, HIMVitenskapelig oversiktsartikkel/review

Unpacking Healthcare Professionals’ Work to Achieve Coherence in the Healthcare Journey of Elderly Patients: An Interview Study.

Kumlin, Marianne; Berg, Geir Vegard; Kvigne, Kari Johanne; Hellesø, Ragnhild. 2021, Journal of Multidisciplinary Healthcare. HINN, NTNU, UIO, INNLANDETVitenskapelig artikkel

Fremtidens helse- og omsorgstjenester fra et hverdagsmestringsperspektiv - en begrepsanalyse av hverdagsmestring i politiske dokumenter.

Hauan, Marianne; Kvigne, Kari Johanne; Alteren, Johanne. 2021, Klinisk Sygepleje. NORD, HIMVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 167 | Neste | Siste »