Cristin-person-ID: 9677
Person

Birgitta Langhammer

  • Stilling:
    Professor
    ved Institutt for fysioterapi ved OsloMet - storbyuniversitetet
  • Stilling:
    Forsker
    ved Sunnaas sykehus HF

Kontaktinformasjon

Telefon
+47 67 23 67 17

Resultater Resultater

Fysisk aktivitet og trening for eldre. Betydningen for fysisk aktivitet og funksjon.E-BOK.

Lohne-Seiler, Hilde; Langhammer, Birgitta. 2019, Cappelen Damm AS. OSLOMET, UIAFagbok

Life satisfaction and Return to work post stroke SIN stroke study.

Langhammer, Birgitta; Stanghelle, Johan K. 2019, 7 Norske kongress i aldersforskning. SUNNAAS, OSLOMET, UIOPoster

Eldre nordmenns fysiske form målt med Senior Fitness Test.

Langhammer, Birgitta; Stanghelle, Johan K. 2019, 7.norske kongress i aldersforskning. SUNNAAS, OSLOMET, UIOVitenskapelig foredrag

Livskvalitet anno 2019.

Langhammer, Birgitta. 2019, grunnkurs fysioterapi for eldre. OSLOMETFaglig foredrag

The use of Technology to promote activity and communication by the municipality services, examples from an urban area.

Langhammer, Birgitta; Woll, Anita; Skjønberg, Jeppe. 2019, ICT Innovations 2019. Big Data Processing and Mining / Sheld-on second conference. OSLOMET, UIO, BÆRUMVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 340 | Neste | Siste »