Cristin-person-ID: 9764
Person

Øystein Gullvåg Holter

  • Stilling:
    Professor
    ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo

Resultater

Kjønnsroller, stereotypier og forskjeller i utdanningsløpet Innledning på konferansen Kjønnsforskjeller i skolen – hvorfor gjør gutter det verre enn jenter? Litteraturhuset, Oslo, 5.4.2018 (Arr: Stoltenbergutvalget).

Holter, Øystein Gullvåg. 2018, Kjønnsforskjeller i skolen. UIOVitenskapelig foredrag

Changing conceptions of gender and social inequality. Presented at the Conceptualisations of Social Inequalities across Gender, Generations and over the Life Course Workshop, University of Bergen, May 29th and 30th. .

Holter, Øystein Gullvåg. 2018, UiB international workshop. UIOVitenskapelig foredrag

Scambor, Elli; Holter, Øystein Gullvåg; Theunert, Marcus 2018 Caring masculinities: Men as actors and beneficiaries of gender equality. In: ICMEO Third international conference on men and equal opportunities report, Luxembourg (p 27-37), ISBN 978-99959-889-3-7. Cf http://mega.public.lu/fr/publications/publications-ministere/2018/Brochure-ICMEO/ICMEO-Documentation1.pdf .

Holter, Øystein Gullvåg; Scambor, Elli; Theunert, Markus. 2018, UIORapport

When office life becomes life - a study of investment banking.

Snickare, Lotta Karin; Holter, Øystein Gullvåg. 2018, Routledge. UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Kjønnslikestilling og livskvalitet.

Holter, Øystein Gullvåg. 2018, UIOFaglig kapittel