Cristin-person-ID: 9877
Person

Brynhildur Axelsdottir

  • Stilling:
    Seniorrådgiver
    ved RBUP Øst og Sør

Resultater Resultater

Kunnskapsoppsummering: effekt av tiltak for tvangslidelser hos barn og unge, oppdatert versjon.

Axelsdottir, Brynhildur; Borren, Ingrid; Eidet, Lise Mette; Bjørndal, Arild; Weidle, Bernhard; Morken, Ida Sund. 2022, Tiltakshåndboka: oppsummert forskning om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse. NTNU, RBUPVitenskapelig oversiktsartikkel/review

Kunnskapsoppsummering: effekt av tiltak for depresjon hos barn og unge - oppdatert versjon.

Axelsdottir, Brynhildur; Borren, Ingrid; Eidet, Lise Mette; Hammerstrøm Nilsen, Karianne; Sund, Anne Mari; Bjørndal, Arild. 2022, Tiltakshåndboka: oppsummert forskning om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse. STOLAV, RBUPVitenskapelig oversiktsartikkel/review

Priorities for research in child and adolescent anxiety and depression: a priority setting partnership with youth and professionals.

Axelsdottir, Brynhildur; Eidet, Lise Mette; Thoner, Ragnhild; Biedilæ, Sølvi; Borren, Ingrid; Elvsåshagen, Mari; Ludvigsen, Kristine Horseng; Dahlgren, Astrid. 2021, F1000 Research. RBUPVitenskapelig artikkel

Omtale av oppsummert forskning på tiltak: fysisk aktivitet, oppdatering.

Borren, Ingrid; Axelsdottir, Brynhildur; Dahlgren, Astrid. 2021, BUP-håndboka: oppsummert forskning om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse. RBUPVitenskapelig oversiktsartikkel/review

Omtale av oppsummert forskning på tiltak: intersubjektiv psykoterapi, oppdatering.

Axelsdottir, Brynhildur. 2021, BUP-håndboka: oppsummert forskning om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse. RBUPVitenskapelig oversiktsartikkel/review
1 - 5 av 29 | Neste | Siste »