Cristin2.8.4 Prosjekter

Finn prosjekterLogg inn
Den nye prosjektkatalogen er første del i videreutviklingen av det nye CRIStin-systemet. Du kan lese mer om videreutviklingen på våre nettsider.

I en overgangsfase vil det gamle og nye systemet eksistere side om side. Brukernavn og passord er det samme begge steder. Logg inn i prosjektkatalogen for å opprette og redigere på prosjekter. For å opprette og endre publikasjoner og resultater logg inn i dagens CRIStin-system. De ulike tjenestene vil gradvis bli flyttet over til det nye systemet inntil det gamle CRIStin-systemet avvikles.