Finn prosjekter

Tilbake til søk
46 treff på "Helse Førde HF (HELSEFØRDE) - 1935.00.00.00"
Automated Assessment of Joint Synovitis Activity from Medical Ultrasound and Power Doppler Examinations using Image Processing and Machine Learning Methods - MEDUSA
Cristin-prosjekt-ID: 451395 prosjektleder: Wojciechowski, Konrad - PòwG
Patient reported outcomes in obesity surgery: development and validation of a short obesity spesific questionnaire
Cristin-prosjekt-ID: 498222 prosjektleder: Andersen, John Roger - HELSEFØRDE, SOGNFJORDA
Fjordomics
Cristin-prosjekt-ID: 504290 prosjektleder: Kvalheim, Tarja Anniki Rajalahti - HELSEFØRDE
Utvikling av persontilpasset fedmekirurgi ved hjelp av metabolsk profilering og multivariat data-analyse av serum
Cristin-prosjekt-ID: 529583 prosjektleder: Kvalheim, Tarja Annikki Rajalahti - HELSEFØRDE
Helse, miljø og livsstil hos ungdom i Sogn og Fjordane
Cristin-prosjekt-ID: 531497 prosjektleder: Andersen, John Roger - HELSEFØRDE, HVL
Rutinemåling av tilpassing til å leve med stomi saman med eit klinisk tilbakemeldingssystem i poliklinisk oppfylging av stomiopererte; vil det fremje tilpassinga til å leve med stomi?
Cristin-prosjekt-ID: 533001 prosjektleder: Andersen, John Roger - HELSEFØRDE, HVL
Helse og livskvalitet før og etter kirurgisk behandling for sjukleg overvekt
Cristin-prosjekt-ID: 533004 prosjektleder: Våge, Villy - HELSEFØRDE
The Norwegian randomized controlled trial of electroconvulsive therapy in treatment resistant depression in bipolar disorder
Cristin-prosjekt-ID: 535029 prosjektleder: Vaaler, Arne - NTNU
Førde Aktiv Transport (FACT) Studie
Cristin-prosjekt-ID: 535127 prosjektleder: Andersen, Lars Bo - HVL
Pasienten sitt perspektiv på emosjonelle opplevingar i psykoterapi
Cristin-prosjekt-ID: 535137 prosjektleder: Solberg Kleiven, Gøril - HELSEFØRDE
Forekomst av osteoporose og IgA antistoff mot vevsglutaminase hos pasienter med radius- og ankelbrudd i Sogn og Fjordane; en case-kontroll studie
Cristin-prosjekt-ID: 538591 prosjektleder: Mielnik, Pawel Franciszek - HELSEFØRDE
Primært benmargødemsyndrom. En prospektiv observasjonsstudie
Cristin-prosjekt-ID: 539716 prosjektleder: Haugen, Anne Julsrud - ØSTFOLD
Kan ozonert vann være en alternativ hånddesinfeksjonsmetode?
Cristin-prosjekt-ID: 541261 prosjektleder: Breidablik, Hans Johan - HELSEFØRDE
Kva skal eg eigentleg her? Ungdomar med lite eigeopplevd hjelpebehov i møte med psykisk helsevern
Cristin-prosjekt-ID: 542169 prosjektleder: Stige, Signe Hjelen - UIB
Pasientars erfaringar med klinisk tilbakemeldingssystem i psykisk helsevern
Cristin-prosjekt-ID: 542306 prosjektleder: Moltu, Christian - HELSEFØRDE
Dei fem første behandlingstimane
Cristin-prosjekt-ID: 542589 prosjektleder: Moltu, Christian - HELSEFØRDE
Effekt av moderat fysisk aktivitet og omega-3 tilskudd på fettmetabolismen for friske voksne
Cristin-prosjekt-ID: 542922 prosjektleder: Kvalheim, Tarja Annikki Rajalahti - HELSEFØRDE
Rutinemåling av tilpassing til å leve med stomi saman med eit klinisk tilbakemeldingssystem i poliklinisk oppfylging av stomiopererte; vil det fremje tilpassinga til å leve med stomi?
Cristin-prosjekt-ID: 542962 prosjektleder: Andersen, John Roger - HELSEFØRDE
Ikke-intervensjonell sikkerhetsstudie på pasienter med transfusjonsavhengig myelodysplastisk syndrom (MDS)/ CC-5013-MDS-010
Cristin-prosjekt-ID: 543634 prosjektleder: Szatkowski, Damian - HELSEFØRDE
Å få diagnosen Emosjonelt Ustabil Personlighetsforstyrrelse (EUP)
Cristin-prosjekt-ID: 543635 prosjektleder: Moltu, Christian - HELSEFØRDE
Kule krabater - et angsforebyggende foreldretreningsprogram for førskolebarn som er engstelige
Cristin-prosjekt-ID: 545869 prosjektleder: Flaten, Kirsten - HELSEFØRDE
Fødselsdepresjon og barn sitt temperament
Cristin-prosjekt-ID: 547918 prosjektleder: Goksøyr, Arnold - HELSEFØRDE
En fase 2/3 randomisert, åpen studie som sammenligner peroral iksazomib/deksametason og peroral pomalidomid/deksametason ved residiverende og/eller refraktær myelomatose
Cristin-prosjekt-ID: 561417 prosjektleder: Schjesvold, Fredrik - OUS
Cobimetinib /-venetoclax /-atezolizumab for langtkommen myelomatose
Cristin-prosjekt-ID: 561963 prosjektleder: Schjesvold, Fredrik - OUS
Validering og interobservervariasjon av et ultralydbasert skåringsverktøy for å vurdere sykdomsaktivitet hos pasienter med Crohns sykdom
Cristin-prosjekt-ID: 563032 prosjektleder: Nylund, Kim - HAUKELAND
PASS studie - Revlimid, Multiple myeloma
Cristin-prosjekt-ID: 566515 prosjektleder: Kvam, Ann Kristin - AHUS
Demensdiagnostik - støttende markører i klinisk praksis
Cristin-prosjekt-ID: 569071 prosjektleder: Håkansson, Andreas - HELSEFØRDE
En studie for å sammenligne studiemedisinen ABT-494, placebo og Humira hos pasienter med aktiv psoriasisartritt som ikke har oppnådd tilfredsstillende effekt i sin behandling med minst èn ikke-biologisk anti-revmatisk medisin (M15-572)
Cristin-prosjekt-ID: 569754 prosjektleder: Rødevand, Erik - STOLAV
Kvalitet på helsetenester, arbeidsmiljø og jobbtilfredsheit i eit helseføretak
Cristin-prosjekt-ID: 580196 prosjektleder: Andersen, Irene Aasen - HVL
Delirium-dagen 2018 – En kartlegging av delirium i norske akuttmottak
Cristin-prosjekt-ID: 583004 prosjektleder: SALTVEDT, INGVILD - NTNU
Personell- og brukermedvirkning i tjenesteutvikling
Cristin-prosjekt-ID: 583158 prosjektleder: Larsen, Tone - HELSEFØRDE, UIS
En 12-måneders ikke-intervensjonell, ettermarkedsførings, flersenters studie for å evaluere effektiviteten til briviact® (brivaracetam) som tilleggsterapi hos pasienter med epilepsi med fokale anfall i daglig klinisk praksis
Cristin-prosjekt-ID: 602024 prosjektleder: Kristensen, Terje - HELSEFØRDE
Eldrevenleg sjukehus/sengepost
Cristin-prosjekt-ID: 616002 prosjektleder: Lesto, Lasse - HELSEFØRDE
Forekomst av benskjørhet og blodprøvemarkør på cøliaki hos pasienter med underarms- og ankelbrudd i Sogn og Fjordane
Cristin-prosjekt-ID: 631338 prosjektleder: Mielnik, Pawel Franciszek - HELSEFØRDE
Alvorlighetsgrad av vannlatingsplager (LUTS) og dens assosiasjoner med mannlig seksualfunksjon, metabolsk, hormonell og inflammatoriske parametere - en pilotstudie
Cristin-prosjekt-ID: 631467 prosjektleder: Hopland-Nechita, Florin Vasile - HELSEFØRDE
Hofteleddsdysplasi - genetikk
Cristin-prosjekt-ID: 631489 prosjektleder: Rosendahl, Karen - HAUKELAND
Selvopplevd helse (SRH) i ungdomstiden som prediktor for bio-psyko-sosiale helseforhold i voksenlivet (Helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag)
Cristin-prosjekt-ID: 631596 prosjektleder: Breidablik, Hans Johan - HELSEFØRDE
Gjenkjenning av sykdomaktivitet hos pasienter med kroniske artritter fra aktivitet mønster detektert av berbære sensorer.
Cristin-prosjekt-ID: 640585 prosjektleder: Mielnik, Pawel Franciszek - HELSEFØRDE
Rapportert fysisk aktivitet - stabilitet over tid og senere dødelighet
Cristin-prosjekt-ID: 643072 prosjektleder: Breidablik, Hans Johan - HELSEFØRDE
Nurse Competence Study
Cristin-prosjekt-ID: 646534 prosjektleder: Andersen, Irene Aasen - HVL
Hemmande og fremmande faktorar ved rettleiing - kontekstuelle vilkår og sjukepleiarar sine erfaringar med rettleiing av sjukepleiarstudentar i tverrprofesjonell gruppe
Cristin-prosjekt-ID: 646691 prosjektleder: Andersen, Irene Aasen - HVL
The ALIENS Study: kan kunstig intelligens bidra til å redusere bruken av antibiotika hos nyfødte? (delstudie 3: prospektiv studie)
Cristin-prosjekt-ID: 648859 prosjektleder: Varughese, Jobin K. - HELSEFØRDE
The ALIENS Study: kan kunstig intelligens bidra til å redusere bruken av antibiotika hos nyfødte? (delstudie 2: retrospektiv studie)
Cristin-prosjekt-ID: 651270 prosjektleder: Varughese, Jobin K. - HELSEFØRDE
Poliklinisk oppfølging etter fedmekirurgi
Cristin-prosjekt-ID: 653240 prosjektleder: Natvik, Eli - HELSEFØRDE
NORSE: Building bridges between psyche and soma through personalized and dynamic mental health systems
Cristin-prosjekt-ID: 657406 prosjektleder: Moltu, Christian - HELSEFØRDE, HVL
Pasientens helsetjeneste: Effekt av å utvikle og implementere pasientenes egne sjekklister på forekomst av uønskede hendelser og komplikasjoner før, under og etter kirurgiske inngrep i sykehus
Cristin-prosjekt-ID: 671754 prosjektleder: Haugen, Arvid Steinar - HAUKELAND