Finn prosjekter

Tilbake til søk
70 treff på "Helse Førde HF (HELSEFØRDE) - 1935.00.00.00"
Utvikling av persontilpasset fedmekirurgi ved hjelp av metabolsk profilering og multivariat data-analyse av serum
Cristin-prosjekt-ID: 529583 prosjektleder: Kvalheim, Tarja Annikki Rajalahti - HELSEFØRDE
Helse og livskvalitet før og etter kirurgisk behandling for sjukleg overvekt
Cristin-prosjekt-ID: 533004 prosjektleder: Våge, Villy - HELSEFØRDE
Førde Aktiv Transport (FACT) Studie
Cristin-prosjekt-ID: 535127 prosjektleder: Andersen, Lars Bo - HVL
Pasienten sitt perspektiv på emosjonelle opplevingar i psykoterapi
Cristin-prosjekt-ID: 535137 prosjektleder: Solberg Kleiven, Gøril - HELSEFØRDE
Primært benmargødemsyndrom. En prospektiv observasjonsstudie
Cristin-prosjekt-ID: 539716 prosjektleder: Haugen, Anne Julsrud - ØSTFOLD
Pasientars erfaringar med klinisk tilbakemeldingssystem i psykisk helsevern
Cristin-prosjekt-ID: 542306 prosjektleder: Moltu, Christian - HELSEFØRDE
Dei fem første behandlingstimane
Cristin-prosjekt-ID: 542589 prosjektleder: Moltu, Christian - HELSEFØRDE
En fase 2/3 randomisert, åpen studie som sammenligner peroral iksazomib/deksametason og peroral pomalidomid/deksametason ved residiverende og/eller refraktær myelomatose
Cristin-prosjekt-ID: 561417 prosjektleder: Schjesvold, Fredrik Hellem - OUS
Cobimetinib /-venetoclax /-atezolizumab for langtkommen myelomatose
Cristin-prosjekt-ID: 561963 prosjektleder: Schjesvold, Fredrik Hellem - OUS
PASS studie - Revlimid, Multiple myeloma
Cristin-prosjekt-ID: 566515 prosjektleder: Dahm, Anders Erik Astrup - AHUS
Demensdiagnostik - støttende markører i klinisk praksis
Cristin-prosjekt-ID: 569071 prosjektleder: Håkansson, Andreas - HELSEFØRDE
En studie for å sammenligne studiemedisinen ABT-494, placebo og Humira hos pasienter med aktiv psoriasisartritt som ikke har oppnådd tilfredsstillende effekt i sin behandling med minst èn ikke-biologisk anti-revmatisk medisin (M15-572)
Cristin-prosjekt-ID: 569754 prosjektleder: Rødevand, Erik - STOLAV
Kvalitet på helsetenester, arbeidsmiljø og jobbtilfredsheit i eit helseføretak
Cristin-prosjekt-ID: 580196 prosjektleder: Andersen, Irene Aasen - HVL
Eldrevenleg sjukehus/sengepost
Cristin-prosjekt-ID: 616002 prosjektleder: Lesto, Lasse - HELSEFØRDE
Forekomst av benskjørhet og blodprøvemarkør på cøliaki hos pasienter med underarms- og ankelbrudd i Sogn og Fjordane
Cristin-prosjekt-ID: 631338 prosjektleder: Mielnik, Pawel Franciszek - HELSEFØRDE
Alvorlighetsgrad av vannlatingsplager (LUTS) og dens assosiasjoner med mannlig seksualfunksjon, metabolsk, hormonell og inflammatoriske parametere - en pilotstudie
Cristin-prosjekt-ID: 631467 prosjektleder: Hopland-Nechita, Florin Vasile - HELSEFØRDE
Hofteleddsdysplasi - genetikk
Cristin-prosjekt-ID: 631489 prosjektleder: Rosendahl, Karen - HAUKELAND
Selvopplevd helse (SRH) i ungdomstiden som prediktor for bio-psyko-sosiale helseforhold i voksenlivet (Helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag)
Cristin-prosjekt-ID: 631596 prosjektleder: Breidablik, Hans Johan - HELSEFØRDE
Gjenkjenning av sykdomaktivitet hos pasienter med kroniske artritter fra aktivitet mønster detektert av berbære sensorer.
Cristin-prosjekt-ID: 640585 prosjektleder: Mielnik, Pawel Franciszek - HELSEFØRDE
Genetisk studie av amyotrofisk lateral sklerose (ALS)
Cristin-prosjekt-ID: 641416 prosjektleder: Høyer, Helle - TELEMARK
Rapportert fysisk aktivitet - stabilitet over tid og senere dødelighet
Cristin-prosjekt-ID: 643072 prosjektleder: Breidablik, Hans Johan - HELSEFØRDE
Hemmande og fremmande faktorar ved rettleiing - kontekstuelle vilkår og sjukepleiarar sine erfaringar med rettleiing av sjukepleiarstudentar i tverrprofesjonell gruppe
Cristin-prosjekt-ID: 646691 prosjektleder: Andersen, Irene Aasen - HVL
The ALIENS Study: kan kunstig intelligens bidra til å redusere bruken av antibiotika hos nyfødte? (delstudie 3: prospektiv studie)
Cristin-prosjekt-ID: 648859 prosjektleder: Varughese, Jobin K. - HELSEFØRDE
The ALIENS Study: kan kunstig intelligens bidra til å redusere bruken av antibiotika hos nyfødte? (delstudie 2: retrospektiv studie)
Cristin-prosjekt-ID: 651270 prosjektleder: Varughese, Jobin K. - HELSEFØRDE
Poliklinisk oppfølging etter fedmekirurgi
Cristin-prosjekt-ID: 653240 prosjektleder: Natvik, Eli - HELSEFØRDE
NORSE: Building bridges between psyche and soma through personalized and dynamic mental health systems
Cristin-prosjekt-ID: 657406 prosjektleder: Moltu, Christian - HELSEFØRDE, HVL
Pasientens helsetjeneste: Effekt av å utvikle og implementere pasientenes egne sjekklister på forekomst av uønskede hendelser og komplikasjoner før, under og etter kirurgiske inngrep i sykehus
Cristin-prosjekt-ID: 671754 prosjektleder: Haugen, Arvid Steinar - HAUKELAND
Forskingsgruppe for psykisk helse og rus i Helse Førde og Høgskulen på Vestlandet
Cristin-prosjekt-ID: 2038985 prosjektleder: Moltu, Christian - HELSEFØRDE
Strategisk forskingsatsing: Folkehelse, livsstil og overvekt. Helse Førde og Høgskulen på Vestlandet
Cristin-prosjekt-ID: 2038999 prosjektleder: Andersen, John Roger - HELSEFØRDE, HVL
Helseatlas i ortopedi for Noreg.
Cristin-prosjekt-ID: 2043199 prosjektleder: Bale, Marte - HELSEFØRDE
Being, Becoming and Doing Weight: Embodied Identity and Life Story following Weight Loss Surgery
Cristin-prosjekt-ID: 2046997 prosjektleder: Natvik, Eli - HELSEFØRDE
PustDegBedre - et digitalt verktøy for pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom
Cristin-prosjekt-ID: 2052826 prosjektleder: Frisk, Bente - HELSEFØRDE
Reduksjon i unødvendig bruk av antibiotika til nyfødte barn
Cristin-prosjekt-ID: 2053034 prosjektleder: Rettedal, Siren Irene - SUS
Studier av svikt og overproduksjon i testikler, eggstokker og binyrebark
Cristin-prosjekt-ID: 2053257 prosjektleder: Ræder, Helge - UIB
Genetisk studie av amyotrofisk lateral sklerose (ALS)
Cristin-prosjekt-ID: 2053443 prosjektleder: Høyer, Helle - TELEMARK
NO-ALS studiet
Cristin-prosjekt-ID: 2060568 prosjektleder: Tysnes, Ole-Bjørn - HAUKELAND
Helseatlas for psykisk helsevern og rusbehandling.
Cristin-prosjekt-ID: 2460028 prosjektleder: Bale, Marte - HELSEFØRDE
En åpen forlengelsesstudie av atezolizumab – Imbrella B – BO40729
Cristin-prosjekt-ID: 2486524 prosjektleder: Szatkowski, Damian - HELSEFØRDE
Geografisk variasjon i bruk av ortopediske helsetenester i Noreg: ein tverrsnittstudie for 2012-2016
Cristin-prosjekt-ID: 2494488 prosjektleder: Holsen, Maria - HELSEFØRDE
Klinisk og radiologisk oppfølging av pasienter operert med Insall teknikk for ustabil kneskål
Cristin-prosjekt-ID: 2497413 prosjektleder: Inderhaug, Eivind - HELSEFØRDE
Effekt av antipsykotika gitt uten pasientens samtykke: prosjektplan for en systematisk oversikt
Cristin-prosjekt-ID: 2497650 prosjektleder: Jacobsen Jardim, Patricia Sofia - FHI
The art and science of conducting psychotherapy – how collaborative action between client and therapist generates and sustains productive life change
Cristin-prosjekt-ID: 2499701 prosjektleder: Råbu, Marit - UIO
Geografisk variasjon i bruk av avtalespesialistar i psykisk helsevern: register-basert populasjonsstudie for 2014-2018
Cristin-prosjekt-ID: 2501530 prosjektleder: Holsen, Maria - HELSEFØRDE
PERSONTILPASSET DIAGNOSTIKK VED ALVORLIGE INFEKSJONER
Cristin-prosjekt-ID: 2505822 prosjektleder: Mosevoll, Knut Anders - UIB
Advisa™ Clinical Evaluation Study
Cristin-prosjekt-ID: 2505960 prosjektleder: Færestrand, Svein - HAUKELAND
IMPRESS-Norway
Cristin-prosjekt-ID: 2507392 prosjektleder: Helland, Åslaug - OUS
Gjenkjenning av sykdomaktivitet hos pasienter med kroniske artritter fra aktivitet mønster detektert av berbære sensorer. Del 2
Cristin-prosjekt-ID: 2507670 prosjektleder: Mielnik, Pawel Franciszek - HELSEFØRDE
Persontilpasset behandling ved Graves´ sykdom; basert på kunnskap om nyere biomarkører
Cristin-prosjekt-ID: 2510287 prosjektleder: Ueland, Grethe Åstrøm - HAUKELAND
Cost structures of the psychiatric department according to patient characteristics: A case study of a regional hospital in Norway
Cristin-prosjekt-ID: 2510791 prosjektleder: Moltu, Christian - HELSEFØRDE
Forbi gjennomsnittspasienten: Forskning på personliggjorte digitale helsemål i klinisk praksis
Cristin-prosjekt-ID: 2511272 prosjektleder: Valaker, Irene - HVL