Finn prosjekter

Tilbake til søk
49 treff på "Sykehuset Telemark HF (TELEMARK) - 1959.00.00.00", "Aktivt prosjekt"
Sammenheng mellom overvekt og mannlig reproduksjonsfunksjon
Cristin-prosjekt-ID: 297722 prosjektleder: Haugen, Trine B. - OSLOMET
Utvikling i kostholds- og måltidsmønster, fysisk aktivitet, KMI og overvekt hos barn i grunnskolen i Telemark - en longitudinell studie
Cristin-prosjekt-ID: 414754 prosjektleder: Oellingrath, Inger Margaret - USN
Telemarkstudien
Cristin-prosjekt-ID: 522051 prosjektleder: Fell, Anne Kristin Møller - TELEMARK
Livsstilsrelatert helse i Telemark: kosthold, fysisk aktivitet og livskvalitet
Cristin-prosjekt-ID: 522052 prosjektleder: Oellingrath, Inger Margaret - USN
Rhinitt og yrke
Cristin-prosjekt-ID: 522053 prosjektleder: Fell, Anne Kristin Møller - TELEMARK
LungGENe
Cristin-prosjekt-ID: 522055 prosjektleder: Nordang, Gry Beate N. - TELEMARK
Dissecting asthma phenotypes – a longitudinal study for better prevention and personalized treatment.
Cristin-prosjekt-ID: 522057 prosjektleder: Kongerud, Johny - UIO, OUS
Retinoids in bladder cancer: Prognostic and therapeutic implications
Cristin-prosjekt-ID: 529322 prosjektleder: Wahlqvist, Rolf - OUS
Forstyrrede morsfølelser og samspill
Cristin-prosjekt-ID: 539413 prosjektleder: Røseth, Idun - TELEMARK
Predictors for disease susceptibility and progression in Multiple Sclerosis
Cristin-prosjekt-ID: 539493 prosjektleder: Celius, Elisabeth Gulowsen - UIO, OUS
Prehospital treffsikkerhet, tidsaspekt og logistikk ved trombolyse og kontrast forsterket sonotrombolyse ved akutt hjerneslag (NOR-SASS II)
Cristin-prosjekt-ID: 540076 prosjektleder: Thomassen, Lars - HAUKELAND
A Genetic and molecular characterisation of peripheral neuropathies
Cristin-prosjekt-ID: 540157 prosjektleder: Høyer, Helle - TELEMARK
Supermicrosurgery for Breast Cancer Survivors with Lymphedema. -Prospective randomized clinical and patient-reported outcomes.
Cristin-prosjekt-ID: 540731 prosjektleder: Tønseth, Kim Alexander - UIO, OUS
Health related quality of life, adverse effects, and work life in relation to clinical, socio-demographic, and psychological factors in men with localized prostate cancer
Cristin-prosjekt-ID: 540750 prosjektleder: Haug, Erik Skaaheim - VESTFOLD
NSAIDs ved isjias
Cristin-prosjekt-ID: 541832 prosjektleder: Haugen, Anne Julsrud - ØSTFOLD
Stadie-Spesifikk og Indo Cyanin Grønn - veiledet Lymfovenøs Bypass av Øvre Ekstremitet
Cristin-prosjekt-ID: 543106 prosjektleder: Sandberg, Lars Johan Marcus - TELEMARK
Pharmacological treatment of insomnia in advanced cancer
Cristin-prosjekt-ID: 543200 prosjektleder: Klepstad, Pål - STOLAV, NTNU
Sammenhengen mellom bruken av psykotrope legemidler og skrøpelighet hos eldre
Cristin-prosjekt-ID: 544350 prosjektleder: Kersten, Hege - TELEMARK
Akutte hendelser blant eldre personer med hjemmesykepleie
Cristin-prosjekt-ID: 544437 prosjektleder: Krogseth, Maria - OUS
Forekomst av lang QT tid i EKG
Cristin-prosjekt-ID: 548197 prosjektleder: Hysing, Jan - TELEMARK
Hjernemetastaser i Norge - Forbedring av klassifisering og behandling. En prospektiv kohorte-studie
Cristin-prosjekt-ID: 554623 prosjektleder: Yri, Olav Erich - OUS
Astma i Telemark
Cristin-prosjekt-ID: 563355 prosjektleder: Fell, Anne Kristin Møller - TELEMARK
Hashimoto-studien
Cristin-prosjekt-ID: 576948 prosjektleder: Guldvog, Ivar - TELEMARK
Pain in children 0-18 years old with cerebral palsy - do we care? the CPPain-program
Cristin-prosjekt-ID: 628284 prosjektleder: Andersen, Randi Dovland - TELEMARK
Intravenøs ernæringsbehandling til pasienter med uhelbredelig kreft
Cristin-prosjekt-ID: 631281 prosjektleder: Balstad, Trude Rakel - NTNU
Teduglutid for kort tarm-syndrom
Cristin-prosjekt-ID: 631288 prosjektleder: Olafsson, Snorri - TELEMARK
Genetiske faktorer ved kraniosynostose i Norge
Cristin-prosjekt-ID: 631301 prosjektleder: Heimdal, Ketil - OUS
Limb-girdle muskeldystrofi i Norge, en kohortestudie
Cristin-prosjekt-ID: 631504 prosjektleder: Arntzen, Kjell Arne - UNN
AEGISII - PHASE III studie som skal evaluere CSL112 hos individer med akutt koronarsyndrom.
Cristin-prosjekt-ID: 631789 prosjektleder: Juliebø, Vibeke - AHUS
Har blodgivere i Vestfold og Telemark antistoffer mot TBE-virus?
Cristin-prosjekt-ID: 640806 prosjektleder: Grude, Nils - VESTFOLD
Genetisk studie av amyotrofisk lateral sklerose (ALS)
Cristin-prosjekt-ID: 641416 prosjektleder: Høyer, Helle - TELEMARK
Tarmflorabehandling ved primær clostridium difficile infeksjon
Cristin-prosjekt-ID: 648274 prosjektleder: Garborg, Kjetil Kjeldstad - OUS
Assistert befruktning i Norge - helse, behandlingsresultater og sosial betydning
Cristin-prosjekt-ID: 650225 prosjektleder: Opdahl, Signe - NTNU
Risikofaktorer, pasientenes livskvalitet og utbruddhåndtering ved utbrudd av VRE
Cristin-prosjekt-ID: 651105 prosjektleder: Tveten, Yngvar - TELEMARK
Sammenlikning av effektivitet og sikkerhet ved bruk av Rekovelle mellom kort og lang protokoll ved in vitro fertilisering
Cristin-prosjekt-ID: 651442 prosjektleder: Ekerhovd, Erling - TELEMARK
Postoperativ Fatigue
Cristin-prosjekt-ID: 655193 prosjektleder: Nøstdahl, Torkjell - TELEMARK
Genetic studies in a hospital cohort with QT prolongation.
Cristin-prosjekt-ID: 672425 prosjektleder: Hysing, Jan - TELEMARK
Pain and pain burden in children and adolescents with cerebral palsy
Cristin-prosjekt-ID: 681386 prosjektleder: Andersen, Randi Dovland - TELEMARK
43633 Sårdannelser rundt ileostomier blant pasienter med pose på magen -
Cristin-prosjekt-ID: 2053124 prosjektleder: Lauzikas, Giedrius - TELEMARK
Fosterforeldres subjektive erfaringer i omsorgsrollen - en kvalitativ eksplorerende studie
Cristin-prosjekt-ID: 2053188 prosjektleder: Røseth, Idun - TELEMARK
Medikamentoverlevelse ved behandling med Tecfidera (dimetylfumarat) ved multippel sklerose
Cristin-prosjekt-ID: 2053279 prosjektleder: Wergeland, Stig - HAUKELAND
Implementering av Dyadic Developmental Psychotherapy. En prosess evaluering.
Cristin-prosjekt-ID: 2053320 prosjektleder: Røseth, Idun - TELEMARK
Genetisk studie av amyotrofisk lateral sklerose (ALS)
Cristin-prosjekt-ID: 2053443 prosjektleder: Høyer, Helle - TELEMARK
Levde erfaringer: Smerte hos barn med cerebral parese
Cristin-prosjekt-ID: 2053549 prosjektleder: Andersen, Randi Dovland - TELEMARK
Prognostisk informasjon fra automatisk QT- målinger i EKG hos pasienter med ventrikulære ekstrasystoler i bigemini.
Cristin-prosjekt-ID: 2060442 prosjektleder: Hysing, Jan - TELEMARK
Arvelige årsaker til skjelettdysplasi
Cristin-prosjekt-ID: 2060946 prosjektleder: Holla, Øystein Lunde - TELEMARK
Bruk av molekylær profil-analyse for indivudualisert behandlingsbeslutning ved tidlig brystkreft
Cristin-prosjekt-ID: 2061011 prosjektleder: Naume, Bjørn - OUS
Spørreskjemaundersøkelse om smertebyrde hos barn og ungdommer med cerebral parese
Cristin-prosjekt-ID: 2061098 prosjektleder: Andersen, Randi Dovland - TELEMARK
Genetiske og funksjonelle studier av monogene sykdommer
Cristin-prosjekt-ID: 2063283 prosjektleder: Haapaniemi, Emma - UIO