Finn prosjekter

Tilbake til søk
72 treff på "Sykehuset Telemark HF (TELEMARK) - 1959.00.00.00"
Sammenheng mellom overvekt og mannlig reproduksjonsfunksjon
Cristin-prosjekt-ID: 297722 prosjektleder: Haugen, Trine B. - OSLOMET
Yngre med demens og deres familier (YOUNG-DEM): kvantitativ del
Cristin-prosjekt-ID: 432191 prosjektleder: Kersten, Hege - TELEMARK
Telemarkstudien
Cristin-prosjekt-ID: 522051 prosjektleder: Fell, Anne Kristin Møller - TELEMARK
Livsstilsrelatert helse i Telemark: kosthold, fysisk aktivitet og livskvalitet
Cristin-prosjekt-ID: 522052 prosjektleder: Svendsen, Martin Veel - TELEMARK
Rhinitt og yrke
Cristin-prosjekt-ID: 522053 prosjektleder: Fell, Anne Kristin Møller - TELEMARK
LungGENe
Cristin-prosjekt-ID: 522055 prosjektleder: Nordang, Gry Beate N. - TELEMARK
Dissecting asthma phenotypes in adults by combining clinical data, inflammatory markers and next-generation gene sequencing
Cristin-prosjekt-ID: 522057 prosjektleder: Kongerud, Johny - UIO, OUS
Retinoids in bladder cancer: Prognostic and therapeutic implications
Cristin-prosjekt-ID: 529322 prosjektleder: Wahlqvist, Rolf - OUS
Bruk av positivt og negativt trykk til å hele leggsår
Cristin-prosjekt-ID: 529422 prosjektleder: Westvik, Hilde Hamar - TELEMARK
Do you see my pain? Aspects of pain assessment in pre- and early verbal children
Cristin-prosjekt-ID: 536220 prosjektleder: Andersen, Randi Dovland - TELEMARK, KI
Forstyrrede morsfølelser og samspill
Cristin-prosjekt-ID: 539413 prosjektleder: Røseth, Idun - TELEMARK
Predictors for disease susceptibility and progression in Multiple Sclerosis
Cristin-prosjekt-ID: 539493 prosjektleder: Celius, Elisabeth Gulowsen - UIO, OUS
Prevalence and risk of QT prolongation in a community hospital cohort.
Cristin-prosjekt-ID: 539986 prosjektleder: Hysing, Jan - TELEMARK
Prehospital treffsikkerhet, tidsaspekt og logistikk ved trombolyse og kontrast forsterket sonotrombolyse ved akutt hjerneslag (NOR-SASS II)
Cristin-prosjekt-ID: 540076 prosjektleder: Thomassen, Lars - HAUKELAND
Innflytelsen av pektoralis muskelen i brystrekonstruksjon
Cristin-prosjekt-ID: 540085 prosjektleder: Gunnarsson, Gudjon Leifur - TELEMARK
A Genetic and molecular characterisation of peripheral neuropathies
Cristin-prosjekt-ID: 540157 prosjektleder: Høyer, Helle - TELEMARK
Supermicrosurgery for Breast Cancer Survivors with Lymphedema. -Prospective randomized clinical and patient-reported outcomes.
Cristin-prosjekt-ID: 540731 prosjektleder: Tønseth, Kim Aleksander - UIO, OUS
Postanaesthetic Outcome and Assessment of Fatigue
Cristin-prosjekt-ID: 540739 prosjektleder: Ræder, Johan - UIO
Hashimoto’s disease a surgical condition. Effect on antibodies and clinical
Cristin-prosjekt-ID: 540742 prosjektleder: Guldvog, Ivar - TELEMARK
Rekonstruksjon av bryst med eget vev: mikrokirurgi eller fettransplantasjon?
Cristin-prosjekt-ID: 540749 prosjektleder: Moskaug, Jan Øivind - UIO
Health related quality of life, adverse effects, and work life in relation to clinical, socio-demographic, and psychological factors in men with localized prostate cancer
Cristin-prosjekt-ID: 540750 prosjektleder: Haug, Erik Skaaheim - VESTFOLD
Miljøterapi ved angst og depresjon hos eldre ilagt i en alderspsykiatrisk sengepost
Cristin-prosjekt-ID: 541320 prosjektleder: Sagen, Ulrike - TELEMARK
Association between sequence variants in IL4R and clinical variables in patients with asthma
Cristin-prosjekt-ID: 541326 prosjektleder: Fell, Anne Kristin Møller - TELEMARK
Prevalens av spirometri, lungelegeutredning og medisinbruk hos pasienter med alvorlig astma i Telemark, Norge
Cristin-prosjekt-ID: 541329 prosjektleder: Fell, Anne Kristin Møller - TELEMARK
NSAIDs ved isjias
Cristin-prosjekt-ID: 541832 prosjektleder: Haugen, Anne Julsrud - ØSTFOLD
Stadie-Spesifikk og Indo Cyanin Grønn - veiledet Lymfovenøs Bypass av Øvre Ekstremitet
Cristin-prosjekt-ID: 543106 prosjektleder: Sandberg, Lars Johan Marcus - TELEMARK
Pharmacological treatment of insomnia in advanced cancer
Cristin-prosjekt-ID: 543200 prosjektleder: Klepstad, Pål - STOLAV, NTNU
TiLE - Time Lapse Eeva studie
Cristin-prosjekt-ID: 543980 prosjektleder: Ekerhovd, Erling - TELEMARK
Sammenhengen mellom bruken av psykotrope legemidler og skrøpelighet hos eldre
Cristin-prosjekt-ID: 544350 prosjektleder: Kersten, Hege - TELEMARK
Ser du at jeg har det vondt? Smertevurdering av preverbale barn (COMFORT II)
Cristin-prosjekt-ID: 544739 prosjektleder: Andersen, Randi Dovland - TELEMARK
Intravenøs bisfosfonat ved stressfrakturer
Cristin-prosjekt-ID: 544780 prosjektleder: Ianssen, Torben - TELEMARK
Forbedret borreliadiangostikk hos pasienter med med Lyme borreliose vha en Borrelia-spesifikk T-celle test
Cristin-prosjekt-ID: 545252 prosjektleder: Tveten, Yngvar - TELEMARK
Irritabel tarm syndrom og forstyrrelser i tarmbakteriefloraen
Cristin-prosjekt-ID: 545262 prosjektleder: Sauar, Jostein - TELEMARK
Sienna
Cristin-prosjekt-ID: 545465 prosjektleder: Reitsma, Laurens - TELEMARK
Kan antiseptisk suturmateriale med Triclosan redusere risikoen for postoperative sårinfeksjoner ved plastikkirurgiske inngrep?
Cristin-prosjekt-ID: 545755 prosjektleder: Madsen , Henriette Otterlei - TELEMARK
Identifisering og evaluering av genetiske faktorer som disponerer for sykelig fedme og fedmerelaterte sykdommer
Cristin-prosjekt-ID: 546139 prosjektleder: Hertel, Jens Kristoffer - TELEMARK
Rekonstruksjon av bryst med eget vev: mikrokirurgi eller fettransplantasjon?
Cristin-prosjekt-ID: 546276 prosjektleder: Stark, Birgit - TELEMARK
Molecular Profiling Using Breast Cancer Subtype to Plan for Breast Reconstruction
Cristin-prosjekt-ID: 546951 prosjektleder: Kronowitz, Steven - UoTHSC
Forekomst av lang QT tid i EKG
Cristin-prosjekt-ID: 548197 prosjektleder: Hysing, Jan - TELEMARK
Hjernemetastaser i Norge - Forbedring av klassifisering og behandling. En prospektiv kohorte-studie
Cristin-prosjekt-ID: 554623 prosjektleder: Yri, Olav Erich - OUS
Astma i Telemark
Cristin-prosjekt-ID: 563355 prosjektleder: Fell, Anne Kristin Møller - TELEMARK
Hashimoto-studien
Cristin-prosjekt-ID: 576948 prosjektleder: Guldvog, Ivar - TELEMARK
TICON - GERI+ time lapse studie
Cristin-prosjekt-ID: 586707 prosjektleder: Ekerhovd, Erling - TELEMARK
Biomarkører for inflammatorisk tarmsykdom
Cristin-prosjekt-ID: 601946 prosjektleder: Florholmen, Jon - UNN
Pain in children 0-18 years old with cerebral palsy - do we care? the CPPain-project
Cristin-prosjekt-ID: 628284 prosjektleder: Andersen, Randi Dovland - TELEMARK
Intravenøs ernæringsbehandling til pasienter med uhelbredelig kreft
Cristin-prosjekt-ID: 631281 prosjektleder: Balstad, Trude Rakel - NTNU
Teduglutid for kort tarm-syndrom
Cristin-prosjekt-ID: 631288 prosjektleder: Olafsson, Snorri - TELEMARK
Genetiske faktorer ved kraniosynostose i Norge
Cristin-prosjekt-ID: 631301 prosjektleder: Heimdal, Ketil - OUS
Limb-girdle muskeldystrofi i Norge, en kohortestudie
Cristin-prosjekt-ID: 631504 prosjektleder: Arntzen, Kjell Arne - UNN
AEGISII - PHASE III studie som skal evaluere CSL112 hos individer med akutt koronarsyndrom.
Cristin-prosjekt-ID: 631789 prosjektleder: Juliebø, Vibeke - AHUS