Finn prosjekter

Tilbake til søk
92 treff på "Sørlandet sykehus HF (SØRLAND) - 1965.00.00.00", "Aktivt prosjekt"
METIMMOX-studien - behandling med cellegifta FLOX og eventuelt immunterapi for pasientar med spreiing av tjukk- eller endetarmskreft
Cristin-prosjekt-ID: 569951 prosjektleder: Ree, Anne Hansen - AHUS
Brobygging i rehabilitering. En studie av rehabiliteringsforløp på tvers av helsetjenestenivå for personer med muskel- og skjelettsykdommer, -skader og -plager.
Cristin-prosjekt-ID: 572300 prosjektleder: Kjeken, Ingvild - DIAKONSYK
A Randomized Phase II Study Comparing Two Schedules of Hyperfractionated Thoracic Radiotherapy in Limited Disease Small-Cell Lung Cancer REK 2013/2163
Cristin-prosjekt-ID: 574124 prosjektleder: Grønberg, Bjørn Henning - NTNU
PEACE III Radium 223 og enzalutamid vs enzalutamid alene for mCRPC
Cristin-prosjekt-ID: 578037 prosjektleder: Oldenburg, Jan - AHUS
Strategi for oppfølging av kreftpasienter med bruk av en smarttelefon
Cristin-prosjekt-ID: 578449 prosjektleder: Vistad, Ingvild - SØRLAND
Hvordan kan vi best identifisere kvinner som har svangerskapsdiabetes?
Cristin-prosjekt-ID: 580371 prosjektleder: Jenum, Anne Karen - UIO
Bruk av langtidsvirkende naltrekson i recovery av opioidavhengige
Cristin-prosjekt-ID: 584023 prosjektleder: Tanum, Lars Håkon - AHUS
Tverrfaglig oppfølging av hjertesyke barn.
Cristin-prosjekt-ID: 588632 prosjektleder: Fegran, Liv - SØRLAND
Mestringsstyrke og livskvalitet hos gynekologiske kreftoverlevere
Cristin-prosjekt-ID: 588646 prosjektleder: Vistad, Ingvild - SØRLAND
Målrettet behandling eller immunterapi ved kreft med ukjent utgangspunkt
Cristin-prosjekt-ID: 602040 prosjektleder: Hamre, Hanne - AHUS
Undersøkelse for flåttbårne infeksjoner hos immunsvekkede
Cristin-prosjekt-ID: 602181 prosjektleder: Quarsten, Hanne - SØRLAND
eCHANGE: using eHealth design to facilitate weight loss maintenance
Cristin-prosjekt-ID: 602762 prosjektleder: Nes, Lise Solberg - OUS
Klassifikasjon av keisersnitt i fødsel
Cristin-prosjekt-ID: 631634 prosjektleder: Kessler, Jørg - HAUKELAND
Pilot prosjekt , Forbedre fødsel utfall i India
Cristin-prosjekt-ID: 631699 prosjektleder: Oommen, Hanna - SØRLAND
Evaluering av Barneorientert Familieterapi (BOF) i sped- og småbarnsteam i spesialisthelsetjenesten
Cristin-prosjekt-ID: 631720 prosjektleder: Vik, Kari - SØRLAND
Multisenter MR-veiledet fokal laserablasjon av prostatacancer
Cristin-prosjekt-ID: 631795 prosjektleder: Reijnen, Jeroen - SØRLAND
Minimal og lett hodeskade: trening og poliklinisk oppfølging ved St. Olavs hospital
Cristin-prosjekt-ID: 638905 prosjektleder: Skandsen, Toril - STOLAV
Genetisk studie av amyotrofisk lateral sklerose (ALS)
Cristin-prosjekt-ID: 641416 prosjektleder: Høyer, Helle - TELEMARK
Tarmflorabehandling ved primær clostridium difficile infeksjon
Cristin-prosjekt-ID: 648274 prosjektleder: Garborg, Kjetil Kjeldstad - OUS
Natural studien
Cristin-prosjekt-ID: 649924 prosjektleder: Mjaaland, Ingvil - SUS
Flått og hjerteborreliose
Cristin-prosjekt-ID: 651273 prosjektleder: Reiso, Harald - SØRLAND
A randomized phase II study comparing atezolizumab after concurrent chemoradiotherapy with chemoradiotherapy alone in limited disease small-cell lung cancer (ACHILES)
Cristin-prosjekt-ID: 2040528 prosjektleder: Grønberg, Bjørn Henning - STOLAV, NTNU
INNODIA
Cristin-prosjekt-ID: 2052981 prosjektleder: Dahl-Jørgenen, Knut - OUS
Styrketrening for å redusere hodepine - en pilotstudie
Cristin-prosjekt-ID: 2053028 prosjektleder: Bøe, Magne Geir - SØRLAND
Første data fra klinisk praksis («real world data») fra pasienter med inoperabel stadium III NSCLC som behandles med durvalumab etter kjemoradioterapi
Cristin-prosjekt-ID: 2053035 prosjektleder: Haakensen, Vilde Drageset - OUS
Polymyalgia rheumatica (PMR) in Agder Norway.
Cristin-prosjekt-ID: 2053081 prosjektleder: Myklebust, Geirmund - SØRLAND
Barn og unge med medfødt russkade - klinisk bilde, utredning og diagnostikk
Cristin-prosjekt-ID: 2053181 prosjektleder: Skranes, Jon - SØRLAND
Innføring av trombektomi ved hjerneinfarkt på lokalsykehus - Vil redusert tidstap og kvalitetstiltak som inkluderer simulering kompensere for mindre erfaring og lavt pasientvolum?
Cristin-prosjekt-ID: 2053263 prosjektleder: Hyldmo, Per Kristian - UIS
Borrelia-arter i norske pasienter med borreliose
Cristin-prosjekt-ID: 2053300 prosjektleder: Quarsten, Hanne - SØRLAND
DART: En studie av durvalumab, en type immunterapi, for behandling av pasienter med ikke-småcellet lungekreft med positivt eller negativt PD-L1 uttrykk, etter behandling med kjemoterapi og stråling
Cristin-prosjekt-ID: 2053321 prosjektleder: Helland, Åslaug - OUS
Forekomsten av tørre øyne
Cristin-prosjekt-ID: 2053367 prosjektleder: Utheim, Tor Paaske - SØRLAND
Genetisk studie av amyotrofisk lateral sklerose (ALS)
Cristin-prosjekt-ID: 2053443 prosjektleder: Høyer, Helle - TELEMARK
Ammeveiledning til kvinner på barselavdelingen
Cristin-prosjekt-ID: 2053468 prosjektleder: Kringeland, tone.kringeland@hvl.no - HVL
Emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre i spesialisthelsetjenesten. En kvalitativ studie
Cristin-prosjekt-ID: 2053469 prosjektleder: Håland, Åshild Tellefsen - SØRLAND
En ikke-intervensjonell sikkerhetsstudie (PASS), for å evaluere sikkerhet og tolerabilitet ved rutinemessig behandling med ITULAZAX av voksne med trepollenallergi.
Cristin-prosjekt-ID: 2053483 prosjektleder: Steinsvåg, Sverre - SØRLAND
Behandling for barn og ungdom som sliter med angst
Cristin-prosjekt-ID: 2053499 prosjektleder: Håland, Åshild Tellefsen - SØRLAND
Behandling av hjerneslag ved oppvåkning - en studie basert på Norsk hjerneslagregister
Cristin-prosjekt-ID: 2053547 prosjektleder: Tveiten, Arnstein - SØRLAND
MK-6284-005 Klinisk studie av MK-6482 sammenlignet med everolimus hos pasienter med nyrekreft med spredning som ikke lenger har effekt av PD-1/L-1 og VGFR rettet behandling
Cristin-prosjekt-ID: 2057340 prosjektleder: Puco, Katarina - AHUS
Prognostiske markører kan forutsi spontan tilbakegang eller risiko for utvikling til kreft hos kvinner med celleforandringer på livmorhalsen
Cristin-prosjekt-ID: 2058670 prosjektleder: Munk, Ane Cecilie Dæhli - SØRLAND
Evaluering av EGFR-mutasjonsdeteksjon i plasma fra pasienter med Ikke-småcellet lungekreft på den fullautomatisert PCR basert Idylla-plattformen.
Cristin-prosjekt-ID: 2059819 prosjektleder: Stormo, Camilla - SØRLAND
Hva skal vi gjøre når Kine er redd? En undersøkelse av mer og mindre hjelpsomme relasjoner og handlinger hjemme og på skolen. Et utforskende, deltagerbasert aksjonsforskningsprosjekt.
Cristin-prosjekt-ID: 2059925 prosjektleder: Oanes, Camilla Jensen - SØRLAND
Implementere internettassistert behandling for ikke-kardielle brystsmerter
Cristin-prosjekt-ID: 2060916 prosjektleder: Jonsbu, Egil - SØRLAND
Hjerteratevariabilitet og betydning for helse. Tromsøundersøkelsen.
Cristin-prosjekt-ID: 2060955 prosjektleder: Rosseland, Leiv Arne - OUS
Betydning av kronisk betennelse ved diagnose og behandling av tykk-og endetarmskreft
Cristin-prosjekt-ID: 2060986 prosjektleder: Kersten, Christian - SØRLAND
Bruk av molekylær profil-analyse for indivudualisert behandlingsbeslutning ved tidlig brystkreft
Cristin-prosjekt-ID: 2061011 prosjektleder: Naume, Bjørn - OUS
Intervensjonsstudie på oppfølging etter gynekologisk kreft
Cristin-prosjekt-ID: 2061039 prosjektleder: Vistad, Ingvild - SØRLAND
B-celle-depresjon eller immunrekonstitusjon som effektiv og aktiv behandling av attakvis multippel sklerose (BEAT MS). En prospektiv åpen multisenter-studie med blindet endepunkt.
Cristin-prosjekt-ID: 2061043 prosjektleder: Nygaard, Gro Owren - OUS
Forekomst av legemiddelutløst karnitinmangel hos sykehjemspasienter
Cristin-prosjekt-ID: 2061067 prosjektleder: Hernes, Susanne M. Sørensen - SØRLAND
INITIUM: En studie som undersøker effekt og sikkerhet av UV1-vaksinasjon i kombinasjon med nivolumab og ipilimumab for behandling av pasienter med føflekkreft med spredning.
Cristin-prosjekt-ID: 2062306 prosjektleder: Nyakas, Marta Sølvi - OUS
Kartlegging av sammenheng mellom belastende barndomserfaringer (ACE - adverse childhood experience), oral helse og tannbehandlingsangst hos ungdom og voksne i Norge, HUNT4
Cristin-prosjekt-ID: 2062312 prosjektleder: Høvik, Hedda - THTKS