Finn prosjekter

Tilbake til søk
120 treff på "Sørlandet sykehus HF (SØRLAND) - 1965.00.00.00", "Aktivt prosjekt"
Sammenligning av laryngoskopi og ultralyd av larynx ved bruk av hostemaskin eller non-invasiv pustemaskin.
Cristin-prosjekt-ID: 2061866 prosjektleder: Andersen, Tiina Maarit - HAUKELAND
INITIUM: En studie som undersøker effekt og sikkerhet av UV1-vaksinasjon i kombinasjon med nivolumab og ipilimumab for behandling av pasienter med føflekkreft med spredning.
Cristin-prosjekt-ID: 2062306 prosjektleder: Nyakas, Marta Sølvi - OUS
Kartlegging av sammenheng mellom belastende barndomserfaringer (ACE - adverse childhood experience), oral helse og tannbehandlingsangst hos ungdom og voksne i Norge, HUNT4
Cristin-prosjekt-ID: 2062312 prosjektleder: Høvik, Hedda - THTKS
Evaluering av systematisk intensiv behandling ved bruk av kontinuerlig glukosemonitorering (CGM) og flash glukosemonitorering (FGM) i klinisk diabetes behandling- En randomisert studie
Cristin-prosjekt-ID: 2063562 prosjektleder: Sveen, Kari Anne - OUS
eHelse: Varig atferds- og vektendring
Cristin-prosjekt-ID: 2063593 prosjektleder: Nes, Lise Solberg - MAYO, UIO, OUS
Korona og covid-19 studie i Telemark og Agder (COVITA)
Cristin-prosjekt-ID: 2278950 prosjektleder: Fell, Anne Kristin Møller - TELEMARK
The NOrwegian Tick-borne Encephalitis Study - NOTES. Acute phase characteristics and long-term outcomes.
Cristin-prosjekt-ID: 2296959 prosjektleder: Kersten, Hege - TELEMARK
Påvisning av ikke-erkjent atrieflimmer
Cristin-prosjekt-ID: 2473117 prosjektleder: Jortveit, Jarle - SØRLAND
Kreft som oppstår etter endoskopisk undersøkelse av øvre- eller nedre gastrointestinaltrakt
Cristin-prosjekt-ID: 2473121 prosjektleder: Holme, Øyvind - SØRLAND
Psykososial fungering og mestringsstrategier ved Covid-19 relatert stress hos ungdom (13-18 år) med angst og depresjon.
Cristin-prosjekt-ID: 2474376 prosjektleder: Haugland, Bente Storm Mowatt - UIB
Belastende barndomserfaringer og helserelaterte utfall blant voksne i en generell befolkning.
Cristin-prosjekt-ID: 2492674 prosjektleder: Haugland, Siri - UIA
Elektronisk oppfølging etter kirurgisk behandling for genitalt fremfall
Cristin-prosjekt-ID: 2492686 prosjektleder: Vistad, Ingvild - SØRLAND
Hjemmespirometri ved progressiv interstitiell lunge sykdom
Cristin-prosjekt-ID: 2493836 prosjektleder: Hoffmann-Vold, Anna-Maria - OUS
Arvelig årsak til et sjeldent medfødt syndrom
Cristin-prosjekt-ID: 2493852 prosjektleder: Prescott, Trine - TELEMARK
Effekt av semaglutid på bevegelseskapasitet hos pasienter med diabetes type 2 og perifer arteriesykdom
Cristin-prosjekt-ID: 2494101 prosjektleder: Loose, Helga - OUS
REACT MCI
Cristin-prosjekt-ID: 2494447 prosjektleder: Hernes, Susanne Miriam Sørensen - SØRLAND
Godt begynt - Varig endring for Agder
Cristin-prosjekt-ID: 2494606 prosjektleder: Westergren, Per Christer Thomas - UIA
Gir vanlige gynekologiske operasjoner økt risiko for sykelighet og død?
Cristin-prosjekt-ID: 2498192 prosjektleder: Michelsen, Trond - OUS
Dødelighet og sykelighet relatert til hjerte- og karsykdom, hoftebrudd og demens hos kvinner etter forebyggende fjerning av eggstokkene
Cristin-prosjekt-ID: 2498464 prosjektleder: Johansen, Nora - SØRLAND
NOR-MS Vax Response: Vaksinerespons hos personer med multippel sklerose under behandling med kladribin eller rituximab
Cristin-prosjekt-ID: 2498578 prosjektleder: Nygaard, Gro Owren - OUS
Gjennomførbarhet og toleranse for å måle translaryngealt trykk under behandling med NIV, hostemaskin og inspirasjonsmuskeltrening
Cristin-prosjekt-ID: 2499666 prosjektleder: Andersen, Tiina Maarit - HAUKELAND
Betydningen av barnemishandling på oral helse - en studie fra Statens Barnehus, Norge.
Cristin-prosjekt-ID: 2503589 prosjektleder: Köpp, Unni Mette Stamnes - SØRLAND
Nesefunksjon som begrensende faktor for KOLS-pasienters fysiske kapasitet
Cristin-prosjekt-ID: 2505278 prosjektleder: Steinsvåg, Sverre - SØRLAND
Livskvalitet etter behandling for vulvakreft
Cristin-prosjekt-ID: 2506162 prosjektleder: Vistad, Ingvild - SØRLAND
IMPRESS-Norway
Cristin-prosjekt-ID: 2507392 prosjektleder: Helland, Åslaug - OUS
Påvirkes de kliniske resultater av tilgangen til hofteleddet ved lårhalsbrudd? En randomisert studie som sammenlikner den bakre og den fremre tilgangen ved innsetting av hemiprotese
Cristin-prosjekt-ID: 2508200 prosjektleder: Ugland, Stein Håvard - SØRLAND
MK-6482-012 En åpen, randomisert fase 3 studie med immun- og målrettet kombinasjonsterapi, som førstelinjebehandling hos pasienter med avansert klarcellet nyrekreft (ccRCC)
Cristin-prosjekt-ID: 2509366 prosjektleder: Oldenburg, Jan - AHUS
Normeringsprosjektet for FAS, Semantisk ordflyt og TMT for eldre (NorFAST)
Cristin-prosjekt-ID: 2509396 prosjektleder: Egeland, Jens - VESTFOLD
OrChid -Oral health care services for Children victims of violence and sexual abuse -Focusing on the clinical forensic dental examinations
Cristin-prosjekt-ID: 2509983 prosjektleder: Hovden, Ewa Alicja Szyszko - THTKS
Forbedring av seksualfunksjon etter hjerteinfarkt - en randomisert kontrollert studie
Cristin-prosjekt-ID: 2510372 prosjektleder: Michelsen, Trond - SØRLAND
Hjerneslag og atrieflimmer
Cristin-prosjekt-ID: 2510389 prosjektleder: Jortveit, Jarle - SØRLAND
Godt Begynt - tidlig identifisering for bærekraftig helse
Cristin-prosjekt-ID: 2511273 prosjektleder: Haraldstad, Kristin - UIA
St. Olavs undersøkelsen ny teknologi og helsekonsekvenser (STUNTH)
Cristin-prosjekt-ID: 2511600 prosjektleder: Gismervik, Sigmund Østgård - NTNU
WA42293 - En fase III, randomisert, dobbeltblind, placebokontrollert studie for å evaluere effekt og sikkerhet av PRM-151 hos pasienter med idiopatisk lungefibrose
Cristin-prosjekt-ID: 2512405 prosjektleder: Durheim, Michael Thomas - OUS
Trombolyse ved blodpropp i øyet (retinal sentralarterieokklusjon)
Cristin-prosjekt-ID: 2512632 prosjektleder: Aamodt, Anne Hege - OUS
Kjempecellearteritt: Epidemiologi, sykdomsbilde, komplikasjoner og livskvalitet.
Cristin-prosjekt-ID: 2512866 prosjektleder: Fevang, Bjørg Tilde Svanes - HAUKELAND
Mekanismer bak retinal revaskularisering og kliniske indikatorer for neovaskulært AMD residiv
Cristin-prosjekt-ID: 2513488 prosjektleder: Lagali, Neil - SØRLAND
Hjemmeinduksjon med misoprostol tabletter; en multisenter randomisert-kontrollert studie
Cristin-prosjekt-ID: 2513491 prosjektleder: Rossen, Janne - SØRLAND
UroSpine
Cristin-prosjekt-ID: 2513493 prosjektleder: Hjall, Bjørn Aubert - SØRLAND
PIH Multi - Intensiv trening av barn med tidlig hjerneskade - en nasjonal, multisenter effektstudie
Cristin-prosjekt-ID: 2513544 prosjektleder: Skranes, Jon - SØRLAND
Andel pasienter som vurderes med koronar angiografi og eventuelt perkutan koronar intervensjon etter plutselig uventet hjertestans
Cristin-prosjekt-ID: 2517629 prosjektleder: Larsen, Alf Inge - SUS
Tannhelsetjenester til barn og unge utsatt for barnemishandling – et prosjekt fra Statens Barnehus i Kristiansand
Cristin-prosjekt-ID: 2520559 prosjektleder: Köpp, Unni Mette Stamnes - SØRLAND
Effektiviteten ved emosjonsfokusert foreldreveiledning (EFST): En RCT studie
Cristin-prosjekt-ID: 2520565 prosjektleder: Zahl-Olsen, Rune - SØRLAND
WA42294 - En fase III, åpen utvidelsesstudie for å evaluere langsiktig sikkerhet og effekt av PRM-151 hos pasienter med idiopatisk lungefibrose
Cristin-prosjekt-ID: 2521273 prosjektleder: Durheim, Michael Thomas - OUS
Optimalisert beslutning om bruk av cellegift ved hjelp av molekylær profil-analyse ved operabel brystkreft
Cristin-prosjekt-ID: 2521281 prosjektleder: Naume, Bjørn - OUS
Aktiv overvåkning og utsatt kurativ behandling for prostatakreft i Norge
Cristin-prosjekt-ID: 2521735 prosjektleder: Aas, Kirsti - OUS
Morbidly obese patients with endometrial cancer experiences from the encounter with health service from surgical treatment to follow-up
Cristin-prosjekt-ID: 2522201 prosjektleder: Viestad, Ingvild - SØRLAND
Forlenges overlevelsen hos pasienter med utbredt småcellet lungekreft når strålebehandling gis i tillegg til cellegift og immunterapi?
Cristin-prosjekt-ID: 2525137 prosjektleder: Grønberg, Bjørn Henning - NTNU
Kartleggingsverktøy for lyttevansker
Cristin-prosjekt-ID: 2529008 prosjektleder: Mattsson, Tone Stokkereit - HELSEMR
S-08736c Fit for fødsel: Effekt av trenings og kostholdsintervensjon på utfall av svangerskap
Cristin-prosjekt-ID: 2529308 prosjektleder: Sagedal, Linda Reme - SØRLAND