Finn prosjekter

Tilbake til søk
102 treff på "Sørlandet sykehus HF (SØRLAND) - 1965.00.00.00", "Aktivt prosjekt"
Natural studien
Cristin-prosjekt-ID: 649924 prosjektleder: Mjaaland, Ingvil - SUS
Flått og hjerteborreliose
Cristin-prosjekt-ID: 651273 prosjektleder: Reiso, Harald - SØRLAND
A randomized phase II study comparing atezolizumab after concurrent chemoradiotherapy with chemoradiotherapy alone in limited disease small-cell lung cancer (ACHILES)
Cristin-prosjekt-ID: 2040528 prosjektleder: Grønberg, Bjørn Henning - STOLAV, NTNU
Norwegian Vision in Stroke (NorVIS) network
Cristin-prosjekt-ID: 2046144 prosjektleder: Falkenberg, Helle Kristine - USN
INNODIA
Cristin-prosjekt-ID: 2052981 prosjektleder: Dahl-Jørgenen, Knut - OUS
Første data fra klinisk praksis («real world data») fra pasienter med inoperabel stadium III NSCLC som behandles med durvalumab etter kjemoradioterapi
Cristin-prosjekt-ID: 2053035 prosjektleder: Haakensen, Vilde Drageset - OUS
Polymyalgia rheumatica (PMR) in Agder Norway.
Cristin-prosjekt-ID: 2053081 prosjektleder: Myklebust, Geirmund - SØRLAND
Barn og unge med medfødt russkade - klinisk bilde, utredning og diagnostikk
Cristin-prosjekt-ID: 2053181 prosjektleder: Skranes, Jon - SØRLAND
Innføring av trombektomi ved hjerneinfarkt på lokalsykehus - Vil redusert tidstap og kvalitetstiltak som inkluderer simulering kompensere for mindre erfaring og lavt pasientvolum?
Cristin-prosjekt-ID: 2053263 prosjektleder: Hyldmo, Per Kristian - UIS
Borrelia-arter i norske pasienter med borreliose
Cristin-prosjekt-ID: 2053300 prosjektleder: Quarsten, Hanne - SØRLAND
DART: En studie av durvalumab, en type immunterapi, for behandling av pasienter med ikke-småcellet lungekreft med positivt eller negativt PD-L1 uttrykk, etter behandling med kjemoterapi og stråling
Cristin-prosjekt-ID: 2053321 prosjektleder: Helland, Åslaug - OUS
Forekomsten av tørre øyne
Cristin-prosjekt-ID: 2053367 prosjektleder: Utheim, Tor Paaske - SØRLAND
Genetisk studie av amyotrofisk lateral sklerose (ALS)
Cristin-prosjekt-ID: 2053443 prosjektleder: Høyer, Helle - TELEMARK
En ikke-intervensjonell sikkerhetsstudie (PASS), for å evaluere sikkerhet og tolerabilitet ved rutinemessig behandling med ITULAZAX av voksne med trepollenallergi.
Cristin-prosjekt-ID: 2053483 prosjektleder: Steinsvåg, Sverre - SØRLAND
Behandling for barn og ungdom som sliter med angst
Cristin-prosjekt-ID: 2053499 prosjektleder: Håland, Åshild Tellefsen - SØRLAND
Behandling av hjerneslag ved oppvåkning - en studie basert på Norsk hjerneslagregister
Cristin-prosjekt-ID: 2053547 prosjektleder: Tveiten, Arnstein - SØRLAND
MK-6284-005 Klinisk studie av MK-6482 sammenlignet med everolimus hos pasienter med nyrekreft med spredning som ikke lenger har effekt av PD-1/L-1 og VGFR rettet behandling
Cristin-prosjekt-ID: 2057340 prosjektleder: Puco, Katarina - AHUS
Prognostiske markører kan forutsi spontan tilbakegang eller risiko for utvikling til kreft hos kvinner med celleforandringer på livmorhalsen
Cristin-prosjekt-ID: 2058670 prosjektleder: Munk, Ane Cecilie Dæhli - SØRLAND
Evaluering av EGFR-mutasjonsdeteksjon i plasma fra pasienter med Ikke-småcellet lungekreft på den fullautomatisert PCR basert Idylla-plattformen.
Cristin-prosjekt-ID: 2059819 prosjektleder: Stormo, Camilla - SØRLAND
Hva skal vi gjøre når Kine er redd? En undersøkelse av mer og mindre hjelpsomme relasjoner og handlinger hjemme og på skolen. Et utforskende, deltagerbasert aksjonsforskningsprosjekt.
Cristin-prosjekt-ID: 2059925 prosjektleder: Oanes, Camilla Jensen - SØRLAND
Implementere internettassistert behandling for ikke-kardielle brystsmerter
Cristin-prosjekt-ID: 2060916 prosjektleder: Jonsbu, Egil - SØRLAND
Hjerteratevariabilitet og betydning for helse. Tromsøundersøkelsen.
Cristin-prosjekt-ID: 2060955 prosjektleder: Rosseland, Leiv Arne - OUS
Betydning av kronisk betennelse ved diagnose og behandling av tykk-og endetarmskreft
Cristin-prosjekt-ID: 2060986 prosjektleder: Kersten, Christian - SØRLAND
Bruk av molekylær profil-analyse for indivudualisert behandlingsbeslutning ved tidlig brystkreft
Cristin-prosjekt-ID: 2061011 prosjektleder: Naume, Bjørn - OUS
Intervensjonsstudie på oppfølging etter gynekologisk kreft
Cristin-prosjekt-ID: 2061039 prosjektleder: Vistad, Ingvild - SØRLAND
B-celle-depresjon eller immunrekonstitusjon som effektiv og aktiv behandling av attakvis multippel sklerose (BEAT MS). En prospektiv åpen multisenter-studie med blindet endepunkt.
Cristin-prosjekt-ID: 2061043 prosjektleder: Nygaard, Gro Owren - OUS
Forekomst av legemiddelutløst karnitinmangel hos sykehjemspasienter
Cristin-prosjekt-ID: 2061067 prosjektleder: Hernes, Susanne M. Sørensen - SØRLAND
Sammenligning av laryngoskopi og ultralyd av larynx ved bruk av hostemaskin eller non-invasiv pustemaskin.
Cristin-prosjekt-ID: 2061866 prosjektleder: Andersen, Tiina Maarit - HAUKELAND
INITIUM: En studie som undersøker effekt og sikkerhet av UV1-vaksinasjon i kombinasjon med nivolumab og ipilimumab for behandling av pasienter med føflekkreft med spredning.
Cristin-prosjekt-ID: 2062306 prosjektleder: Nyakas, Marta Sølvi - OUS
Kartlegging av sammenheng mellom belastende barndomserfaringer (ACE - adverse childhood experience), oral helse og tannbehandlingsangst hos ungdom og voksne i Norge, HUNT4
Cristin-prosjekt-ID: 2062312 prosjektleder: Høvik, Hedda - THTKS
Evaluering av systematisk intensiv behandling ved bruk av kontinuerlig glukosemonitorering (CGM) og flash glukosemonitorering (FGM) i klinisk diabetes behandling- En randomisert studie
Cristin-prosjekt-ID: 2063562 prosjektleder: Sveen, Kari Anne - OUS
eHelse: Varig atferds- og vektendring
Cristin-prosjekt-ID: 2063593 prosjektleder: Nes, Lise Solberg - OUS
Tick-borne encephalitis in humans in Norway
Cristin-prosjekt-ID: 2296959 prosjektleder: Tveten, Yngvar - TELEMARK
Påvisning av ikke-erkjent atrieflimmer
Cristin-prosjekt-ID: 2473117 prosjektleder: Jortveit, Jarle - SØRLAND
Kreft som oppstår etter endoskopisk undersøkelse av øvre- eller nedre gastrointestinaltrakt
Cristin-prosjekt-ID: 2473121 prosjektleder: Holme, Øyvind - SØRLAND
Psykososial fungering og mestringsstrategier ved Covid-19 relatert stress hos ungdom (13-18 år) med angst og depresjon.
Cristin-prosjekt-ID: 2474376 prosjektleder: Haugland, Bente Storm - UIB
Belastende barndomserfaringer og helserelaterte utfall blant voksne i en generell befolkning.
Cristin-prosjekt-ID: 2492674 prosjektleder: Haugland, Siri - UIA
Elektronisk oppfølging etter kirurgisk behandling for genitalt fremfall
Cristin-prosjekt-ID: 2492686 prosjektleder: Vistad, Ingvild - SØRLAND
Hjemmespirometri ved progressiv interstitiell lunge sykdom
Cristin-prosjekt-ID: 2493836 prosjektleder: Hoffmann-Vold, Anna-Maria - OUS
Arvelig årsak til et sjeldent medfødt syndrom
Cristin-prosjekt-ID: 2493852 prosjektleder: Prescott, Trine - TELEMARK
Effekt av semaglutid på bevegelseskapasitet hos pasienter med diabetes type 2 og perifer arteriesykdom
Cristin-prosjekt-ID: 2494101 prosjektleder: Loose, Helga - OUS
REACT MCI
Cristin-prosjekt-ID: 2494447 prosjektleder: Hernes, Susanne M. Sørensen - SØRLAND
Godt begynt - Varig endring for Agder
Cristin-prosjekt-ID: 2494606 prosjektleder: Westergren, Thomas - UIA
Gir vanlige gynekologiske operasjoner økt risiko for sykelighet og død?
Cristin-prosjekt-ID: 2498192 prosjektleder: Michelsen, Trond - OUS
Cytokinstudie; Neoehrlichiose
Cristin-prosjekt-ID: 2498194 prosjektleder: Quarsten, Hanne - SØRLAND
Dødelighet og sykelighet relatert til hjerte- og karsykdom, hoftebrudd og demens hos kvinner etter forebyggende fjerning av eggstokkene
Cristin-prosjekt-ID: 2498464 prosjektleder: Johansen, Nora - SØRLAND
NOR-MS Vax Response: Vaksinerespons hos personer med multippel sklerose under behandling med kladribin eller rituximab
Cristin-prosjekt-ID: 2498578 prosjektleder: Nygaard, Gro Owren - OUS
Gjennomførbarhet og toleranse for å måle translaryngealt trykk under behandling med NIV, hostemaskin og inspirasjonsmuskeltrening
Cristin-prosjekt-ID: 2499666 prosjektleder: Andersen, Tiina Maarit - HAUKELAND
Betydningen av barnemishandling på oral helse - en studie fra Statens Barnehus, Norge.
Cristin-prosjekt-ID: 2503589 prosjektleder: Köpp, Unni Mette Stamnes - SØRLAND
Nesefunksjon som begrensende faktor for KOLS-pasienters fysiske kapasitet
Cristin-prosjekt-ID: 2505278 prosjektleder: Steinsvåg, Sverre - SØRLAND