Finn prosjekter

Tilbake til søk
68 treff på "Sørlandet sykehus HF (SØRLAND) - 1965.00.00.00", "Aktivt"
Sammenlikning av 2 og 6 ukers behandling med Doxylin ved nevroborreliose; en multisenter, blindet, randomisert, og kontrollert studie
Cristin-prosjekt-ID: 543621 prosjektleder: Ljøstad, Unn - SØRLAND
Påvisning av TBE-virus RNA i blod, spytt og urin
Cristin-prosjekt-ID: 543713 prosjektleder: Quarsten, Hanne - SØRLAND
Opplevelse og forståelse av unnvikende personlighetsforstyrrelse, mestring og endring: En kvalitativ undersøkelse
Cristin-prosjekt-ID: 543723 prosjektleder: Sørensen, Kristine Dahl - SØRLAND
Sammenligning av to ulike metoder for å fjerne tykktarmspolypper: En randomisert kontrollert studie
Cristin-prosjekt-ID: 544252 prosjektleder: Holme, Øyvind - SØRLAND
En studie for å vurdere gevinsten av å kombinere enzalutamid og docetaksel etter forverring av enzalutamid alene i behandling av prostatakreft
Cristin-prosjekt-ID: 544468 prosjektleder: Müller, Christoph - SØRLAND
Forebyggende behandling ved depresjon
Cristin-prosjekt-ID: 544494 prosjektleder: Haaland, Vegard - SØRLAND
ScandTick- regionalt samarbeid mot flåttbårne sykdommer
Cristin-prosjekt-ID: 544639 prosjektleder: Jensen, Guro Furset - SØRLAND
Ikke-kardielle brystsmerter: Nytten av kognitiv terapi som veiledet selvhjelp
Cristin-prosjekt-ID: 544777 prosjektleder: Walseth, Liv Tveit - SØRLAND
Nivå av personlighetsfungering
Cristin-prosjekt-ID: 544834 prosjektleder: Hummelen, Benjamin - SØRLAND
Selvmordsrisiko - sammenheng med kognitiv kontroll og emosjonsregulering
Cristin-prosjekt-ID: 544994 prosjektleder: Haaland, Vegard - SØRLAND
HPV og kreft i vulva: forstadier, forekomst og prognose
Cristin-prosjekt-ID: 545028 prosjektleder: Vistad, Ingvild - SØRLAND
Fremre knesmerter; hvilken behandling er best?
Cristin-prosjekt-ID: 545109 prosjektleder: Liavaag , Sigurd - SØRLAND
Forekomst av ADHD ved kroniske muskelsmerter
Cristin-prosjekt-ID: 545209 prosjektleder: Udal, Anne Beate Helseth - SØRLAND
Bruk av snus blant gravide kvinner på Agder. En sammenlikning av sluttrater mellom snus og røyketobakk i svangerskapet
Cristin-prosjekt-ID: 545295 prosjektleder: Rygh, Ellen - SØRLAND
Fatigue i multippel sklerose og Lyme nevroborreliose - genetiske og andre risikofaktorer
Cristin-prosjekt-ID: 545440 prosjektleder: Lorentzen, Åslaug Rudjord - SØRLAND
Flåttbårne sykdommer og subjektive helseplager
Cristin-prosjekt-ID: 545662 prosjektleder: Thortveit, Erik Thomas - SØRLAND
Aktiv Oppvekst (S-06309b)
Cristin-prosjekt-ID: 545949 prosjektleder: Brekke, Nina - SØRLAND
Utvikling av et spørreskjema på livskvalitet hos vulvacancer pasienter
Cristin-prosjekt-ID: 546257 prosjektleder: Vistad, Ingvild - SØRLAND
S-07041a Sekundær prevensjon etter koronarsykdom (SPREK!) [2.2007.248]
Cristin-prosjekt-ID: 546417 prosjektleder: Jortveit, Jarle - SØRLAND
Arvelig eggstokkreft - forebyggende kirurgi og senvirkninger
Cristin-prosjekt-ID: 546446 prosjektleder: Michelsen, Trond - SØRLAND
Tvangsbehandling av rusmiddelavhengige pasienter med komorbide psykiske lidelser
Cristin-prosjekt-ID: 547455 prosjektleder: Kristensen, Øistein - SØRLAND
En sammenlikning av initial stabilitet, endringer i bentetthet og muskelskade ved bruk av en tradisjonell og en kort hofteprotesestamme
Cristin-prosjekt-ID: 548237 prosjektleder: Nordsletten, Lars - SØRLAND
Synsfunksjon, motorikk og hjerne MR-funn hos barn av mødre behandlet med LAR i svangerskapet.
Cristin-prosjekt-ID: 549102 prosjektleder: Skranes, Jon - SØRLAND
Flerfamiliegrupper for ungdom med angstlidelse.
Cristin-prosjekt-ID: 554615 prosjektleder: Håland, Åshild Tellefsen - SØRLAND
Hjernemetastaser i Norge - Forbedring av klassifisering og behandling. En prospektiv kohorte-studie
Cristin-prosjekt-ID: 554623 prosjektleder: Yri, Olav Erich - OUS
ImPRESS - Redusert Perfusjon i Hjernekreft
Cristin-prosjekt-ID: 566516 prosjektleder: Emblem, Kyrre Eeg - OUS
Fysisk aktivitet og astma hos ungdom
Cristin-prosjekt-ID: 568632 prosjektleder: Berntsen Stølevik, Sveinung - UIA
Potensielle prognostiske biomarkører ved prostatakreft
Cristin-prosjekt-ID: 569065 prosjektleder: Waaler, Gudmund - SØRLAND
METIMMOX-studien - behandling med cellegifta FLOX og eventuelt immunterapi for pasientar med spreiing av tjukk- eller endetarmskreft
Cristin-prosjekt-ID: 569951 prosjektleder: Ree, Anne Hansen - AHUS
Medikamenter i bruk ved alkoholbrukslidelser
Cristin-prosjekt-ID: 569956 prosjektleder: Heldal, Anne Taraldsen - SØRLAND
Brobygging i rehabilitering. En studie av rehabiliteringsforløp på tvers av helsetjenestenivå for personer med muskel- og skjelettsykdommer, -skader og -plager.
Cristin-prosjekt-ID: 572300 prosjektleder: Kjeken, Ingvild - DIAKONSYK
A Randomized Phase II Study Comparing Two Schedules of Hyperfractionated Thoracic Radiotherapy in Limited Disease Small-Cell Lung Cancer REK 2013/2163
Cristin-prosjekt-ID: 574124 prosjektleder: Grønberg, Bjørn Henning - NTNU
PEACE III Radium 223 og enzalutamid vs enzalutamid alene for mCRPC
Cristin-prosjekt-ID: 578037 prosjektleder: Oldenburg, Jan - AHUS
Strategi for oppfølging av kreftpasienter med bruk av en smarttelefon
Cristin-prosjekt-ID: 578449 prosjektleder: Vistad, Ingvild - SØRLAND
Hvordan kan vi best identifisere kvinner som har svangerskapsdiabetes?
Cristin-prosjekt-ID: 580371 prosjektleder: Jenum, Anne Karen - UIO
Bruk av langtidsvirkende naltrekson i recovery av opioidavhengige
Cristin-prosjekt-ID: 584023 prosjektleder: Tanum, Lars Håkon - AHUS
Tverrfaglig oppfølging av hjertesyke barn.
Cristin-prosjekt-ID: 588632 prosjektleder: Fegran, Liv - SØRLAND
Mestringsstyrke og livskvalitet hos gynekologiske kreftoverlevere
Cristin-prosjekt-ID: 588646 prosjektleder: Vistad, Ingvild - SØRLAND
Målrettet behandling eller immunterapi ved kreft med ukjent utgangspunkt
Cristin-prosjekt-ID: 602040 prosjektleder: Hamre, Hanne - AHUS
Undersøkelse for flåttbårne infeksjoner hos immunsvekkede
Cristin-prosjekt-ID: 602181 prosjektleder: Quarsten, Hanne - SØRLAND
eCHANGE: using eHealth design to facilitate weight loss maintenance
Cristin-prosjekt-ID: 602762 prosjektleder: Nes, Lise Solberg - OUS
Klassifikasjon av keisersnitt i fødsel
Cristin-prosjekt-ID: 631634 prosjektleder: Kessler, Jørg - HAUKELAND
Pilot prosjekt , Forbedre fødsel utfall i India
Cristin-prosjekt-ID: 631699 prosjektleder: Oommen, Hanna - SØRLAND
Evaluering av Barneorientert Familieterapi (BOF) i sped- og småbarnsteam i spesialisthelsetjenesten
Cristin-prosjekt-ID: 631720 prosjektleder: Vik, Kari - SØRLAND
Multisenter MR-veiledet fokal laserablasjon av prostatacancer
Cristin-prosjekt-ID: 631795 prosjektleder: Reijnen, Jeroen - SØRLAND
Minimal og lett hodeskade: trening og poliklinisk oppfølging ved St. Olavs hospital
Cristin-prosjekt-ID: 638905 prosjektleder: Skandsen, Toril - STOLAV
Genetisk studie av amyotrofisk lateral sklerose (ALS)
Cristin-prosjekt-ID: 641416 prosjektleder: Høyer, Helle - TELEMARK
Tarmflorabehandling ved primær clostridium difficile infeksjon
Cristin-prosjekt-ID: 648274 prosjektleder: Garborg, Kjetil Kjeldstad - OUS
Natural studien
Cristin-prosjekt-ID: 649924 prosjektleder: Mjaaland, Ingvil - SUS
Flått og hjerteborreliose
Cristin-prosjekt-ID: 651273 prosjektleder: Reiso, Harald - SØRLAND