Finn prosjekter

Tilbake til søk
99 treff på "Sykehuset Innlandet HF (INNLANDET) - 1991.00.00.00", "Aktivt prosjekt"
Forebygging av mentale vansker blant søsken til barn med nevroutviklingsforstyrrelser
Cristin-prosjekt-ID: 640791 prosjektleder: Fjermestad, Krister - UIO
Genetisk studie av amyotrofisk lateral sklerose (ALS)
Cristin-prosjekt-ID: 641416 prosjektleder: Høyer, Helle - TELEMARK
Peptider i urinen hos barn med Autisme spekter forstyrrelser. En pilotstudie
Cristin-prosjekt-ID: 645784 prosjektleder: Skjeldal, Ola H - INNLANDET
Hvordan går det med unge som har vært i rusbehandling? En longitudinell kohortundersøkelse
Cristin-prosjekt-ID: 645957 prosjektleder: Landheim, Anne - INNLANDET
MicroRNA for diagnose og prediksjon av forløpet av Alzheimers sykdom
Cristin-prosjekt-ID: 650361 prosjektleder: Bergh, Sverre - INNLANDET
Blodtrykkets betydning for demens hos eldre
Cristin-prosjekt-ID: 651271 prosjektleder: Hestad, Knut - INNLANDET
Kulturformuleringsintervjuet i Barne- og ungdomspsykiatrien
Cristin-prosjekt-ID: 651277 prosjektleder: Danbolt, Lars - INNLANDET
Fysioterapi vs kirurgisk dekompresjon ved lumbal spinal stenose
Cristin-prosjekt-ID: 651606 prosjektleder: Lønne, Greger - INNLANDET
Norsk Multisenter Studie om Distal Ulna Reseksjon vs Protese
Cristin-prosjekt-ID: 653247 prosjektleder: Rigo, Istvan Zoltan - ØSTFOLD
Psykisk helse, rus og somatikk
Cristin-prosjekt-ID: 656282 prosjektleder: Lien, Lars - INNLANDET
Shared decision making in mental health care - A mixed method study in patients with psychosis
Cristin-prosjekt-ID: 681154 prosjektleder: Landheim, Anne Signe - HINN, UIO, INNLANDET
Prognosis of depression in the elderly - PRODE
Cristin-prosjekt-ID: 688261 prosjektleder: Borza, Tom - INNLANDET
Tvang og makt - dispensasjoner fra utdanningskravet i Helse- og omsorgstjenestelovens kapittel 9
Cristin-prosjekt-ID: 2038520 prosjektleder: Bakken, Hege - HIM
Prevalence and etiology of thyroid dysfunctions in pregnant women.
Cristin-prosjekt-ID: 2044930 prosjektleder: Strand, Tor A - INNLANDET
Fedme og fekal mikrobiota
Cristin-prosjekt-ID: 2053136 prosjektleder: Farup, Per Grønaas - INNLANDET
Nye og etablerte biomarkører for nyreskade og -dysfunksjon ved ukontrollert hypertensjon
Cristin-prosjekt-ID: 2053171 prosjektleder: Solbu, Marit Dahl - UNN
Bruk av selvutfyllingsskjema for å fange opp selvforstyrrelser
Cristin-prosjekt-ID: 2053228 prosjektleder: Haug, Elisabeth - INNLANDET
Måling av rehabiliteringsmål
Cristin-prosjekt-ID: 2053389 prosjektleder: Hestad, Knut - INNLANDET
Genetisk studie av amyotrofisk lateral sklerose (ALS)
Cristin-prosjekt-ID: 2053443 prosjektleder: Høyer, Helle - TELEMARK
Alkoholbruk og symptomer på depresjon og angst i en generell befolkningsundersøkelse
Cristin-prosjekt-ID: 2053463 prosjektleder: Bramness, Jørgen Gustav - UIT
Diabetes og PTSD
Cristin-prosjekt-ID: 2056111 prosjektleder: Lien, Lars - INNLANDET
Bedre livskvalitet og funksjon for eldre kreftpasienter som får strålebehandling: en randomisert pilotstudie - Evalueringsintervju
Cristin-prosjekt-ID: 2057362 prosjektleder: Slaaen, Marit - INNLANDET
Forskjeller mellom schizofreni og traumerelatrete mentale lidelser
Cristin-prosjekt-ID: 2060959 prosjektleder: Haug, Elisabeth - INNLANDET
Alfa og Omega i livsstilsterapi
Cristin-prosjekt-ID: 2060981 prosjektleder: Hamarsland, Håvard - HINN
Depresjon og immunologi
Cristin-prosjekt-ID: 2061003 prosjektleder: Hestad, Knut - INNLANDET
Bruk av molekylær profil-analyse for indivudualisert behandlingsbeslutning ved tidlig brystkreft
Cristin-prosjekt-ID: 2061011 prosjektleder: Naume, Bjørn - OUS
Forskningsbasert evaluering av ACT-team
Cristin-prosjekt-ID: 2061050 prosjektleder: Ruud, Torleif - INNLANDET
SELECT - Effekten av semaglutid på hjerte- og karsykdom ved overvekt eller fedme
Cristin-prosjekt-ID: 2062396 prosjektleder: Hjelmesæth, Jøran - VESTFOLD
ProtectOME
Cristin-prosjekt-ID: 2063584 prosjektleder: Jonassen, Anne Kristine - NTNU
En fase 3, placebokontrollert studie av ARRY-371797 hos pasienter med symptomatisk dilatert kardiomyopati grunnet Lamin A/C genmutasjon
Cristin-prosjekt-ID: 2232874 prosjektleder: Haugaa, Kristina - OUS
Ambroxol ved tidlig og prodromal demens med Lewylegemer (ANeED-studien)
Cristin-prosjekt-ID: 2235504 prosjektleder: Rongve, Arvid - HELSEFONNA
Familier til barn med kronisk funksjonsnedsettelse under koronapandemien
Cristin-prosjekt-ID: 2279699 prosjektleder: Fjermestad, Krister Westlye - UIO
Covid-19 og ROP pasienter
Cristin-prosjekt-ID: 2471898 prosjektleder: Lien, Lars - INNLANDET
Seksuell helse og kognitiv svikt.
Cristin-prosjekt-ID: 2473816 prosjektleder: Lunde, Gerd Hilde - OSLOMET
EVAS konvertering til åpen operasjon. Indikasjoner og resultater
Cristin-prosjekt-ID: 2486541 prosjektleder: Mathisen, Sven Ross - INNLANDET
19225 ASSESS-CKD, effekt og sikkerhet av BAY 2327949 hos pasienter med kronisk nyresykdom.
Cristin-prosjekt-ID: 2492679 prosjektleder: Finnes, Trine Elisabeth - INNLANDET
Patient Specific Functional Scale to measure rehabilitation goals for patients with Acquired Brain Injury
Cristin-prosjekt-ID: 2492985 prosjektleder: Hestad, Knut - INNLANDET
Operativ versus ikke-operativ behandling av belastningsstabile suprasyndesmotiske ankelfrakturer
Cristin-prosjekt-ID: 2493839 prosjektleder: Furunes, Håvard - INNLANDET
Utvikling av kriser hos skrøpelige eldre
Cristin-prosjekt-ID: 2493962 prosjektleder: Bronken, Berit Arnesveen - HINN
EryDel behandling for Ataxia Telangiectasia - Open Label Extension OLE-IEDAT-03-2018
Cristin-prosjekt-ID: 2494622 prosjektleder: Stray-Pedersen, Asbjørg - OUS
Tre-dimensjonal CT vs røntgen ved planlegging og vurdering av kneproteseoperasjoner
Cristin-prosjekt-ID: 2495101 prosjektleder: Aunan, Eirik - INNLANDET
Covid-19 i sykehjem
Cristin-prosjekt-ID: 2497318 prosjektleder: Rokstad, Anne Marie Mork - VESTFOLD, HIM
20887 PUCCINI, effekt og sikkerhet av BAY 1817080 hos pasienter med smertefull diabetisk nevropati
Cristin-prosjekt-ID: 2497508 prosjektleder: Finnes, Trine Elisabeth - INNLANDET
Effekt av antipsykotika gitt uten pasientens samtykke: prosjektplan for en systematisk oversikt
Cristin-prosjekt-ID: 2497650 prosjektleder: Jacobsen Jardim, Patricia Sofia - FHI
Inncovid.Norge
Cristin-prosjekt-ID: 2498892 prosjektleder: Diaz, Esperanza - UIB
Emosjonsreguleringstrening og traumefokusert terapi ved alvorlig rusmisbruk.
Cristin-prosjekt-ID: 2499631 prosjektleder: Jonsbu, Egil - NTNU
Helse, livskvalitet og funksjon etter radikal kirurgi eller strålebehandling for prostatakreft. Delstudie I og IIA
Cristin-prosjekt-ID: 2505271 prosjektleder: Slaaen, Marit - INNLANDET
Legemiddelepidemiologi
Cristin-prosjekt-ID: 2505367 prosjektleder: Holvik, Kristin - FHI
Effekt av TNF alfa-blokkere på markører for kardiovaskulær risiko, og på markører for ben- og bruskmetabolisme ved revmatiske sykdommer
Cristin-prosjekt-ID: 2505434 prosjektleder: Hollan, Ivana - REVMA
Video gaming and esports: An exploratory study of video gaming in youth and preventive efforts on responsible gaming
Cristin-prosjekt-ID: 2505532 prosjektleder: Lien, Lars - HINN