Finn prosjekter

Tilbake til søk
96 treff på "Sykehuset Innlandet HF (INNLANDET) - 1991.00.00.00", "Aktivt prosjekt"
TID i hjemmetjenesten
Cristin-prosjekt-ID: 601922 prosjektleder: Bergh, Sverre - INNLANDET
Kan barn og ungdom med alvorlig peanøttallergi reagere allergisk på lukt av peanøtter?
Cristin-prosjekt-ID: 601923 prosjektleder: Kvenshagen, Bente Krane - ØSTFOLD
Sykelig overvekt og bio-psyko-sosiale faktorer
Cristin-prosjekt-ID: 602131 prosjektleder: Farup, Per Grønaas - INNLANDET
Den norske hepatitt B-stoppstudien
Cristin-prosjekt-ID: 602168 prosjektleder: Johannessen, Asgeir - OUS
Patterns and courses of somatic illness and the utilization of health services among patients with substance use disorders and/or mental disorders in Norway
Cristin-prosjekt-ID: 607125 prosjektleder: Lien, Lars - INNLANDET
Tidlig debuterende schizofreni og ADHD. Kliniske, kognitive og funksjonelle følger av tidlig debuterende schizofreni og ADHD: En 20-årig oppfølgingsstudie
Cristin-prosjekt-ID: 608208 prosjektleder: Øie, Merete Glenne - UIO, INNLANDET
Trening av eksekutive funksjoner for pasienter med schizofreni
Cristin-prosjekt-ID: 608218 prosjektleder: Øie, Merete Glenne - UIO, INNLANDET
Gode pasientforløp: pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) - ønsker og behov hjemme og i sykehus
Cristin-prosjekt-ID: 620695 prosjektleder: Bjørsland, Bente - HINN
Lillehammer Neurodevelopmental Follow-up Study (LINEUP)
Cristin-prosjekt-ID: 621086 prosjektleder: Skogli, Erik Winther - INNLANDET
Jodstatus hos spedbarn i Norge
Cristin-prosjekt-ID: 631297 prosjektleder: Strand, Tor A - INNLANDET
NAD supplementering for å hindre progressiv nevrologisk sykdom i Ataxia Telangiectasia
Cristin-prosjekt-ID: 631321 prosjektleder: Nilsen, Hilde Loge - AHUS
Mor og barn i innlandet
Cristin-prosjekt-ID: 631451 prosjektleder: Strand, Tor A - INNLANDET
Moderat alkoholinntak og risikoen for koronar hjertesykdom
Cristin-prosjekt-ID: 631520 prosjektleder: Magnus, Per - FHI
Lillehammer neuroutviking oppfølgingsstudie
Cristin-prosjekt-ID: 631537 prosjektleder: Skogli, Erik Winther - INNLANDET
Kreft hos eldre - en observasjonsstudie
Cristin-prosjekt-ID: 631561 prosjektleder: Slaaen, Marit - INNLANDET
Type 2 Diabetes ihos barn og unge i Norge
Cristin-prosjekt-ID: 632073 prosjektleder: Frøisland, Dag Helge - INNLANDET
Emosjonell og kognitiv utvikling hos barn og unge med nevropsykiatriske lidelser
Cristin-prosjekt-ID: 633938 prosjektleder: Skogli, Erik Winther - INNLANDET
Genetikk ved demens i Nord-Trønderske populasjoner. Genotyping og genetiske studier som ledd i DementGene prosjektet
Cristin-prosjekt-ID: 634675 prosjektleder: Stordal, Eystein - HELSENTRØN
Forebygging av mentale vansker blant søsken til barn med nevroutviklingsforstyrrelser
Cristin-prosjekt-ID: 640791 prosjektleder: Fjermestad, Krister - UIO
Har cannabismedisiner en opioid-sparende effekt?
Cristin-prosjekt-ID: 640977 prosjektleder: Bramness, Jørgen G. - INNLANDET
Genetisk studie av amyotrofisk lateral sklerose (ALS)
Cristin-prosjekt-ID: 641416 prosjektleder: Høyer, Helle - TELEMARK
Har cannabismedisiner en opioid-sparende effekt?
Cristin-prosjekt-ID: 644181 prosjektleder: Bramness, Jørgen G. - INNLANDET
Peptider i urinen hos barn med Autisme spekter forstyrrelser. En pilotstudie
Cristin-prosjekt-ID: 645784 prosjektleder: Skjeldal, Ola H - INNLANDET
Hvordan går det med unge som har vært i rusbehandling? En longitudinell kohortundersøkelse
Cristin-prosjekt-ID: 645957 prosjektleder: Landheim, Anne - INNLANDET
MicroRNA for diagnose og prediksjon av forløpet av Alzheimers sykdom
Cristin-prosjekt-ID: 650361 prosjektleder: Bergh, Sverre - INNLANDET
Blodtrykkets betydning for demens hos eldre
Cristin-prosjekt-ID: 651271 prosjektleder: Hestad, Knut - INNLANDET
Kulturformuleringsintervjuet i Barne- og ungdomspsykiatrien
Cristin-prosjekt-ID: 651277 prosjektleder: Danbolt, Lars - INNLANDET
Fysioterapi vs kirurgisk dekompresjon ved lumbal spinal stenose
Cristin-prosjekt-ID: 651606 prosjektleder: Lønne, Greger - INNLANDET
Norsk Multisenter Studie om Distal Ulna Reseksjon vs Protese
Cristin-prosjekt-ID: 653247 prosjektleder: Rigo, Istvan Zoltan - ØSTFOLD
Psykisk helse, rus og somatikk
Cristin-prosjekt-ID: 656282 prosjektleder: Lien, Lars - INNLANDET
Shared decision making in mental health care - A mixed method study in patients with psychosis
Cristin-prosjekt-ID: 681154 prosjektleder: Landheim, Anne Signe - HINN, UIO, INNLANDET
Teamwork in hospitals, a human factors approach
Cristin-prosjekt-ID: 686070 prosjektleder: Ballangrud, Randi - NTNU
Prognosis of depression in the elderly - PRODE
Cristin-prosjekt-ID: 688261 prosjektleder: Borza, Tom - INNLANDET
Tvang og makt - dispensasjoner fra utdanningskravet i Helse- og omsorgstjenestelovens kapittel 9
Cristin-prosjekt-ID: 2038520 prosjektleder: Bakken, Hege - HIM
Prevalence and etiology of thyroid dysfunctions in pregnant women.
Cristin-prosjekt-ID: 2044930 prosjektleder: Strand, Tor A - INNLANDET
Pårørenderolle i et bærekraftig helsetjenestetilbud. Hva skal til for at pårørende klarer å balansere omsorgsoppgaver med ansvar for egen helse? Pårørende til pasienter med nevrologiske, alvorlige og progredierende sykdommer. En kvalitativ metasyntese på tvers av diagnoser.
Cristin-prosjekt-ID: 2048735 prosjektleder: Røthing, Merete - HVL
Fedme og fekal mikrobiota
Cristin-prosjekt-ID: 2053136 prosjektleder: Farup, Per Grønaas - INNLANDET
Nye og etablerte biomarkører for nyreskade og -dysfunksjon ved ukontrollert hypertensjon
Cristin-prosjekt-ID: 2053171 prosjektleder: Solbu, Marit Dahl - UNN
Bruk av selvutfyllingsskjema for å fange opp selvforstyrrelser
Cristin-prosjekt-ID: 2053228 prosjektleder: Haug, Elisabeth - INNLANDET
Måling av rehabiliteringsmål
Cristin-prosjekt-ID: 2053389 prosjektleder: Hestad, Knut - INNLANDET
Genetisk studie av amyotrofisk lateral sklerose (ALS)
Cristin-prosjekt-ID: 2053443 prosjektleder: Høyer, Helle - TELEMARK
Alkoholbruk og symptomer på depresjon og angst i en generell befolkningsundersøkelse
Cristin-prosjekt-ID: 2053463 prosjektleder: Bramness, Jørgen Gustav - UIT
Diabetes og PTSD
Cristin-prosjekt-ID: 2056111 prosjektleder: Lien, Lars - INNLANDET
Bedre livskvalitet og funksjon for eldre kreftpasienter som får strålebehandling: en randomisert pilotstudie - Evalueringsintervju
Cristin-prosjekt-ID: 2057362 prosjektleder: Slaaen, Marit - INNLANDET
Forskjeller mellom schizofreni og traumerelatrete mentale lidelser
Cristin-prosjekt-ID: 2060959 prosjektleder: Haug, Elisabeth - INNLANDET
Alfa og Omega i livsstilsterapi
Cristin-prosjekt-ID: 2060981 prosjektleder: Hamarsland, Håvard - HINN
Depresjon og immunologi
Cristin-prosjekt-ID: 2061003 prosjektleder: Hestad, Knut - INNLANDET
Bruk av molekylær profil-analyse for indivudualisert behandlingsbeslutning ved tidlig brystkreft
Cristin-prosjekt-ID: 2061011 prosjektleder: Naume, Bjørn - OUS
Forskningsbasert evaluering av ACT-team
Cristin-prosjekt-ID: 2061050 prosjektleder: Ruud, Torleif - INNLANDET
SELECT - Effekten av semaglutid på hjerte- og karsykdom ved overvekt eller fedme
Cristin-prosjekt-ID: 2062396 prosjektleder: Hjelmesæth, Jøran - VESTFOLD