Finn prosjekter

Tilbake til søk
80 treff på "Sykehuset Innlandet HF (INNLANDET) - 1991.00.00.00", "Aktivt"
Mobility in nursing home residents – a longitudinal study of the trajectory of mobility and associations with dementia, pain and behaviour.
Cristin-prosjekt-ID: 561223 prosjektleder: Sverdrup, Karen - VESTFOLD, UIO, OUS
DARCY 2.1 og 2.2: Biologiske forklaringer på depresjon hos pasienter i rusbehandling
Cristin-prosjekt-ID: 564910 prosjektleder: Bramness, Jørgen G. - INNLANDET
A-DEM Activity in dementia - needs and neuropsychiatric symptoms
Cristin-prosjekt-ID: 566306 prosjektleder: Michelet, Mona - VESTFOLD
Effekter av CT undersøkelse og trombolytisk behandling av hjerneslag utenfor sykehus
Cristin-prosjekt-ID: 569767 prosjektleder: Hall, Christian - VV
Innføring av strukturert medisingjennomgang i norske sykehjem
Cristin-prosjekt-ID: 569970 prosjektleder: Bergh, Sverre - INNLANDET
Brobygging i rehabilitering. En studie av rehabiliteringsforløp på tvers av helsetjenestenivå for personer med muskel- og skjelettsykdommer, -skader og -plager.
Cristin-prosjekt-ID: 572300 prosjektleder: Kjeken, Ingvild - DIAKONSYK
Varsdagsstressens betydelse för återhämtning vid PTSD
Cristin-prosjekt-ID: 574324 prosjektleder: Larsson, Gerry - HINN
Alkoholbruk hos eldre med kognitiv svikt og demens
Cristin-prosjekt-ID: 577818 prosjektleder: Bergh, Sverre - INNLANDET
Bruk av maskinlæring for å tyde mammogrammer
Cristin-prosjekt-ID: 578033 prosjektleder: Hofvind, Solveig - KREFTREG
Tap av muskelmasse og helserisiko ved lungekreft.
Cristin-prosjekt-ID: 578259 prosjektleder: Slaaen, Marit - INNLANDET
Register for uvanlige lungeinfeksjoner ved SI Gjøvik
Cristin-prosjekt-ID: 578648 prosjektleder: Stubhaug, Øystein Olav - INNLANDET
Effekt av hemming av vevs transglutaminase med ZED1227 hos cøliakere
Cristin-prosjekt-ID: 584029 prosjektleder: Lundin, Knut Erik Aslaksen - OUS
Effekter av CT undersøkelse og trombolytisk behandling av hjerneslag utenfor sykehus
Cristin-prosjekt-ID: 588640 prosjektleder: Hall, Christian - VV
Nevrobiologisk forklaring på komorbid depresjon hos pasienter med alkoholmisbrukslidelse
Cristin-prosjekt-ID: 589778 prosjektleder: Neupane, Sudan Prasad - INNLANDET
Risikokalkulator som verktøy for operasjonvurdering ved lumbal spinal stenose
Cristin-prosjekt-ID: 601903 prosjektleder: Lønne, Greger - INNLANDET
TID i hjemmetjenesten
Cristin-prosjekt-ID: 601922 prosjektleder: Bergh, Sverre - INNLANDET
Kan barn og ungdom med alvorlig peanøttallergi reagere allergisk på lukt av peanøtter?
Cristin-prosjekt-ID: 601923 prosjektleder: Kvenshagen, Bente Krane - ØSTFOLD
Sykelig overvekt og bio-psyko-sosiale faktorer
Cristin-prosjekt-ID: 602131 prosjektleder: Farup, Per Grønaas - INNLANDET
Den norske hepatitt B-stoppstudien
Cristin-prosjekt-ID: 602168 prosjektleder: Johannessen, Asgeir - OUS
Patterns and courses of somatic illness and the utilization of health services among patients with substance use disorders and/or mental disorders in Norway
Cristin-prosjekt-ID: 607125 prosjektleder: Lien, Lars - INNLANDET
Tidlig debuterende schizofreni og ADHD. Kliniske, kognitive og funksjonelle følger av tidlig debuterende schizofreni og ADHD: En 20-årig oppfølgingsstudie
Cristin-prosjekt-ID: 608208 prosjektleder: Øie, Merete Glenne - UIO, INNLANDET
Trening av eksekutive funksjoner for pasienter med schizofreni
Cristin-prosjekt-ID: 608218 prosjektleder: Øie, Merete Glenne - UIO, INNLANDET
Gode pasientforløp: pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) - ønsker og behov hjemme og i sykehus
Cristin-prosjekt-ID: 620695 prosjektleder: Bjørsland, Bente - HINN
Lillehammer Neurodevelopmental Follow-up Study (LINEUP)
Cristin-prosjekt-ID: 621086 prosjektleder: Skogli, Erik Winther - INNLANDET
Jodstatus hos spedbarn i Norge
Cristin-prosjekt-ID: 631297 prosjektleder: Strand, Tor A - INNLANDET
NAD supplementering for å hindre progressiv nevrologisk sykdom i Ataxia Telangiectasia
Cristin-prosjekt-ID: 631321 prosjektleder: Nilsen, Hilde - AHUS
Mor og barn i innlandet
Cristin-prosjekt-ID: 631451 prosjektleder: Strand, Tor A - INNLANDET
Moderat alkoholinntak og risikoen for koronar hjertesykdom
Cristin-prosjekt-ID: 631520 prosjektleder: Magnus, Per - FHI
Lillehammer neuroutviking oppfølgingsstudie
Cristin-prosjekt-ID: 631537 prosjektleder: Skogli, Erik Winther - INNLANDET
Kreft hos eldre - en observasjonsstudie
Cristin-prosjekt-ID: 631561 prosjektleder: Slaaen, Marit - INNLANDET
Type 2 Diabetes ihos barn og unge i Norge
Cristin-prosjekt-ID: 632073 prosjektleder: Frøisland, Dag Helge - INNLANDET
Emosjonell og kognitiv utvikling hos barn og unge med nevropsykiatriske lidelser
Cristin-prosjekt-ID: 633938 prosjektleder: Skogli, Erik Winther - INNLANDET
Genetikk ved demens i Nord-Trønderske populasjoner. Genotyping og genetiske studier som ledd i DementGene prosjektet
Cristin-prosjekt-ID: 634675 prosjektleder: Stordal, Eystein - HELSENTRØN
Forebygging av mentale vansker blant søsken til barn med nevroutviklingsforstyrrelser
Cristin-prosjekt-ID: 640791 prosjektleder: Fjermestad, Krister - UIO
Har cannabismedisiner en opioid-sparende effekt?
Cristin-prosjekt-ID: 640977 prosjektleder: Bramness, Jørgen G. - INNLANDET
Genetisk studie av amyotrofisk lateral sklerose (ALS)
Cristin-prosjekt-ID: 641416 prosjektleder: Høyer, Helle - TELEMARK
Har cannabismedisiner en opioid-sparende effekt?
Cristin-prosjekt-ID: 644181 prosjektleder: Bramness, Jørgen G. - INNLANDET
Peptider i urinen hos barn med Autisme spekter forstyrrelser. En pilotstudie
Cristin-prosjekt-ID: 645784 prosjektleder: Skjeldal, Ola H - INNLANDET
Hvordan går det med unge som har vært i rusbehandling? En longitudinell kohortundersøkelse
Cristin-prosjekt-ID: 645957 prosjektleder: Landheim, Anne - INNLANDET
MicroRNA for diagnose og prediksjon av forløpet av Alzheimers sykdom
Cristin-prosjekt-ID: 650361 prosjektleder: Bergh, Sverre - INNLANDET
Blodtrykkets betydning for demens hos eldre
Cristin-prosjekt-ID: 651271 prosjektleder: Hestad, Knut - INNLANDET
Kulturformuleringsintervjuet i Barne- og ungdomspsykiatrien
Cristin-prosjekt-ID: 651277 prosjektleder: Danbolt, Lars - INNLANDET
Fysioterapi vs kirurgisk dekompresjon ved lumbal spinal stenose
Cristin-prosjekt-ID: 651606 prosjektleder: Lønne, Greger - INNLANDET
Norsk Multisenter Studie om Distal Ulna Reseksjon vs Protese
Cristin-prosjekt-ID: 653247 prosjektleder: Rigo, Istvan Zoltan - ØSTFOLD
Psykisk helse, rus og somatikk
Cristin-prosjekt-ID: 656282 prosjektleder: Lien, Lars - INNLANDET
Shared decision making in mental health care - A mixed method study in patients with psychosis
Cristin-prosjekt-ID: 681154 prosjektleder: Landheim, Anne Signe - HINN, UIO, INNLANDET
Teamwork in hospitals, a human factors approach
Cristin-prosjekt-ID: 686070 prosjektleder: Ballangrud, Randi - NTNU
Prognosis of depression in the elderly - PRODE
Cristin-prosjekt-ID: 688261 prosjektleder: Borza, Tom - INNLANDET
Tvang og makt - dispensasjoner fra utdanningskravet i Helse- og omsorgstjenestelovens kapittel 9
Cristin-prosjekt-ID: 2038520 prosjektleder: Bakken, Hege - HIM
Prevalence and etiology of thyroid dysfunctions in pregnant women.
Cristin-prosjekt-ID: 2044930 prosjektleder: Strand, Tor A - INNLANDET