Finn prosjekter

Tilbake til søk
127 treff på "Sykehuset Innlandet HF (INNLANDET) - 1991.00.00.00", "Aktivt prosjekt"
20887 PUCCINI, effekt og sikkerhet av BAY 1817080 hos pasienter med smertefull diabetisk nevropati
Cristin-prosjekt-ID: 2497508 prosjektleder: Finnes, Trine Elisabeth - INNLANDET
Emosjonsreguleringstrening og traumefokusert terapi ved alvorlig rusmisbruk.
Cristin-prosjekt-ID: 2499631 prosjektleder: Jonsbu, Egil - NTNU
Helse, livskvalitet og funksjon etter radikal kirurgi eller strålebehandling for prostatakreft. Delstudie I og IIA
Cristin-prosjekt-ID: 2505271 prosjektleder: Slaaen, Marit - INNLANDET
Legemiddelepidemiologi
Cristin-prosjekt-ID: 2505367 prosjektleder: Holvik, Kristin - FHI
Effekt av TNF alfa-blokkere på markører for kardiovaskulær risiko, og på markører for ben- og bruskmetabolisme ved revmatiske sykdommer
Cristin-prosjekt-ID: 2505434 prosjektleder: Hollan, Ivana - REVMA
Video gaming and esports: An exploratory study of video gaming in youth and preventive efforts on responsible gaming
Cristin-prosjekt-ID: 2505532 prosjektleder: Lien, Lars - HINN
En flersenter, dobbeltblind, randomisert, placebo-kontrollert studie for å evaluere effektiviteten og sikkerheten av apraglutid hos voksne pasienter med kort tarm-syndrom og intestinal svikt (SBS-IF).
Cristin-prosjekt-ID: 2507155 prosjektleder: Olafsson, Snorri - INNLANDET
IMPRESS-Norway
Cristin-prosjekt-ID: 2507392 prosjektleder: Helland, Åslaug - OUS
Er Tryptophan-Kynurenine metabolismen, Lipoprotein ApoE og Fekal microbiota nyttige biomarkører?
Cristin-prosjekt-ID: 2508243 prosjektleder: Farup, Per Grønaas - INNLANDET
Anterolateral versus direkte lateral tilgang til hofteleddet ved operasjon med sementert hemiprotese etter lårhalsbrudd: En prospektiv randomisert studie
Cristin-prosjekt-ID: 2508788 prosjektleder: Furunes, Håvard - INNLANDET
Genomisk blodtyping
Cristin-prosjekt-ID: 2509854 prosjektleder: Wilson, Rob - HINN
Plasmaferese studie
Cristin-prosjekt-ID: 2511640 prosjektleder: Strand, Tor Arne - INNLANDET, UIB
Trombolyse ved blodpropp i øyet (retinal sentralarterieokklusjon)
Cristin-prosjekt-ID: 2512632 prosjektleder: Aamodt, Anne Hege Nymoen - OUS
Helse, livskvalitet og funksjon etter radikal kirurgi eller strålebehandling for prostatakreft. En tverrsnittstudie med fokus på menn som fikk behandling i høyere alder (>= 70 år). Delstudie IIB
Cristin-prosjekt-ID: 2512675 prosjektleder: Slaaen, Marit - INNLANDET
Styrketrening for livet
Cristin-prosjekt-ID: 2512684 prosjektleder: Ellefsen, Stian - HINN
Evaluation and Efficacy study for using the Cultural Formulation Interview (CFI), in psychiatric outpatient and inpatient clinics for children and adolescents (BUP)
Cristin-prosjekt-ID: 2513173 prosjektleder: Danbolt, Lars Johan - INNLANDET
Psykiatriske rehabiliteringspasienters helse, livskvalitet og bruk av samhandlende helsetjenester
Cristin-prosjekt-ID: 2513550 prosjektleder: Hynnekleiv, Torfinn - INNLANDET
PreMeFen-studien
Cristin-prosjekt-ID: 2513555 prosjektleder: Heyerdahl, Fridtjof - OUS
SPEDBARNS ERNÆRING OG UTVIKLING
Cristin-prosjekt-ID: 2520762 prosjektleder: Strand, Tor Arne - INNLANDET
Optimalisert beslutning om bruk av cellegift ved hjelp av molekylær profil-analyse ved operabel brystkreft
Cristin-prosjekt-ID: 2521281 prosjektleder: Naume, Bjørn - OUS
EBUS i Innlandet
Cristin-prosjekt-ID: 2521700 prosjektleder: Hovde, Øistein - INNLANDET
NORSE - Network for One Health Resistome Surveillance
Cristin-prosjekt-ID: 2521986 prosjektleder: Bukholm, Geir - FHI
Opptak til HCV behandlig blant rusavhengige i Oslo
Cristin-prosjekt-ID: 2524244 prosjektleder: Dalgard, Olav - AHUS
Forebygging av mentale vansker blant søsken til barn med nevroutviklingsforstyrrelser
Cristin-prosjekt-ID: 2524567 prosjektleder: Fjermestad, Krister Westlye - UIO
Alpha-PSMA radionuklide-behandling av pasienter med ikke hormonfølsom metastatisk prostatakreft uten tilgjengelig offentlig behandling - Fase 0 studie av 212Pb-NG 001
Cristin-prosjekt-ID: 2526270 prosjektleder: Berner, Kjetil - OUS
Hypoglykemi og kontinuerlig glukosemåling hos nyfødte - en randomisert studie
Cristin-prosjekt-ID: 2526543 prosjektleder: Frøisland, Dag Helge - INNLANDET
Resident Aggresion in Nursing homes
Cristin-prosjekt-ID: 2526740 prosjektleder: Bergh, Sverre - INNLANDET
En fase IIb, dobbeltblind, randomisert, placebokontrollert studie for å evaluere effekten og toleransen av ZED1227 hos cøliakipasienter som opplever symptomer til tross for glutenfritt kosthold
Cristin-prosjekt-ID: 2527641 prosjektleder: Lundin, Knut - OUS
Nytt instrument for ligamentbalansering i kneprotesekirurgi (TKA) med progressiv forlenging av det mediale kollaterale ligament (MCL) - en biomekanisk studie på kadaverkne.
Cristin-prosjekt-ID: 2527825 prosjektleder: Röhrl, Stephan Maximilian - OUS
Funksjonell ortose versus gipsimmobilisering for Weber B/SER4a ankelfrakturer - en multicenter randomisert kontrollert ikke-underlegenhetsstudie
Cristin-prosjekt-ID: 2527832 prosjektleder: Molund, Marius - ØSTFOLD
Ph.D. project: Virtual nature experiences as a supplement in the treatment of mild/moderate depression
Cristin-prosjekt-ID: 2528928 prosjektleder: Lien, Lars - HINN, UIT, UIO, INNLANDET
Ultralyd i anestesisykepleierutdanning - samarbeidsprosjekt
Cristin-prosjekt-ID: 2529128 prosjektleder: Svarthaug, Lars Aune - NTNU
Green VR for depression
Cristin-prosjekt-ID: 2529525 prosjektleder: Lien, Lars - INNLANDET
Team training and medication administration in an ambulance service (TEAM-AMB) / Teamtrening og legemiddelhåndtering i ambulansetjenesten.
Cristin-prosjekt-ID: 2531438 prosjektleder: Vifladt, Anne - NTNU, INNLANDET
Genome-wide association study and the course of neuropsychiatric symptoms in dementia
Cristin-prosjekt-ID: 2535280 prosjektleder: Bergh, Sverre - INNLANDET
Bedre livskvalitet og funksjon for eldre kreftpasienter som får strålebehandling: en randomisert pilotstudie. Del 2.
Cristin-prosjekt-ID: 2535373 prosjektleder: Slaaen, Marit - INNLANDET
Meaning in life in residents in long term care nursing homes
Cristin-prosjekt-ID: 2535837 prosjektleder: Hestad, Knut - INNLANDET
Potential differences in auditory hallucinations, dissociative symptoms, and basic phenomenology between schizophrenia and trauma related disorders
Cristin-prosjekt-ID: 2536116 prosjektleder: Haug, Elisabeth - INNLANDET
Covideo studien - en randomisert kontrollert multisenter effektivitetsstudie av psykoterapi på videolink versus på kontoret for sosial angstlidelse hos ungdom
Cristin-prosjekt-ID: 2537345 prosjektleder: Heiervang, Einar Røshol - INNLANDET
Effekt av BoNT-A behandling for spastisitet i leggmuskulatur på muskel stivhet, muskel struktur og funksjon hos kroniske slagpasienter
Cristin-prosjekt-ID: 2537723 prosjektleder: Østlie, Kristin - SUNNAAS
Physical and mental health, substance use and behavior problems in relation to Energy Drink consumption among adolescents in Norway
Cristin-prosjekt-ID: 2537821 prosjektleder: Holten-Andersen, Mads Nikolaj - UIO, INNLANDET
Talazoparib for hormonfølsom prostatakreft med spredning og DNA reparatur defekter
Cristin-prosjekt-ID: 2537846 prosjektleder: Heinrich, Daniel - INNLANDET
Mening i livet hos ungdom med utviklingstraumer som er i behandling i Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP).
Cristin-prosjekt-ID: 2538362 prosjektleder: Danbolt, Lars Johan - MF, INNLANDET
COMBINE 1: En studie for å undersøke hvor godt den nye ukentlige medisinen IcoSema, en kombinasjon av insulin icodec og semaglutid, regulerer blodsukkernivået hos personer med diabetes type 2, sammenlignet med ukentlig insulin icodec
Cristin-prosjekt-ID: 2538468 prosjektleder: Finnes, Trine Elisabeth - INNLANDET
Utvikling av VR-basert læringsverktøy for sosial inkludering av ROP pasienter
Cristin-prosjekt-ID: 2538532 prosjektleder: Lien, Lars - INNLANDET
Fem pluss trening av pasienter med røykeben
Cristin-prosjekt-ID: 2538561 prosjektleder: Mattsson, Erney - NTNU
Transkraniell likestrømsstimulering ved Primær progressiv afasi
Cristin-prosjekt-ID: 2538661 prosjektleder: Aakhus, Eivind - INNLANDET
Eldre med sammensatte helseproblem- hva er et pasientforløp
Cristin-prosjekt-ID: 2539143 prosjektleder: Berg, Geir Vegard - NTNU, INNLANDET
Lean management
Cristin-prosjekt-ID: 2539580 prosjektleder: Berg, Geir Vegard - NTNU, INNLANDET
Meaning in life and severe dementia
Cristin-prosjekt-ID: 2539590 prosjektleder: Danbolt, Lars Johan - INNLANDET