Finn prosjekter

Tilbake til søk
96 treff på "Sykehuset Innlandet HF (INNLANDET) - 1991.00.00.00", "Avsluttet prosjekt"
Kan intravaskulært EKG (IVEKG) erstatte røntgen thorax for verifisering av korrekt PICC-line (perifert innlagt sentralt venektateter) spissleie?
Cristin-prosjekt-ID: 537939 prosjektleder: Kirkevold, Øyvind - INNLANDET
OASIS - En observasjonsstudie for å undersøke behandlingstilfredsheten ved bruk av Accu Chek insight-systemet
Cristin-prosjekt-ID: 539409 prosjektleder: Sveen, Kari Anne - AHUS
Hepatitt C blant innsatte i norske fengsler
Cristin-prosjekt-ID: 542295 prosjektleder: Kielland, Knut Boe - INNLANDET
Reduserer et fast-track pasientforløp forekomsten av delirium hos pasienter med hoftebrudd?
Cristin-prosjekt-ID: 542309 prosjektleder: Lønne, Greger - INNLANDET
TRANSITION-HF: En multisenterstudie for å studere tidspunkt for oppstart, sikkerhet og tolerabilitet av LCZ696 hos hjertesviktpasienter
Cristin-prosjekt-ID: 542328 prosjektleder: Bøhmer, Ellen - INNLANDET
Intravenøs infusjon av plasminogenkonsentrat til pasienter med plasminogenmangel - en fase 2/3 studie
Cristin-prosjekt-ID: 542483 prosjektleder: Sandset, Per Morten - OUS
Fatigue etter hjerneslag, prediktorer og subgrupper
Cristin-prosjekt-ID: 542710 prosjektleder: Schanke, Anne-Kristine - INNLANDET
En studie av secukinumabs effekt, sikkerhet og tolerabilitet hos pasienter med aktiv nr-axial Spondyloartritt .
Cristin-prosjekt-ID: 542894 prosjektleder: Mousa, Martin - INNLANDET
En internasjonal ikke-intervensjonsstudie for å evaluere sikkerheten av behandling med Levemir hos gravide kvinner med diabetes.
Cristin-prosjekt-ID: 543098 prosjektleder: Finnes, Trine Elisabeth - INNLANDET
TID Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved Demens
Cristin-prosjekt-ID: 543308 prosjektleder: Lichtwarck, Bjørn - INNLANDET
Poliklinisk rehabilitering i gruppe ved kronisk utmattelsessyndrom (CSF/ME) og endringer i helse, funksjonsnivå, livskvalitet og mestring
Cristin-prosjekt-ID: 543482 prosjektleder: Brendbekken, Randi - INNLANDET
Barn med ADHD- en undersøkelse av arbeidsminne og prosesseringshastighet etter utredning med WISC-IV og kartlegging med BRIEF
Cristin-prosjekt-ID: 543584 prosjektleder: Gadré, Yasmina Bambi - INNLANDET
Blodgjennomstrømningen i den intra-abdominal delen av umbilicalarteriene
Cristin-prosjekt-ID: 543653 prosjektleder: Fägerquist, Mats - INNLANDET
Bruk av operasjonsbord sammenkoblet med daVinci-robot. En prospektiv en-armet studie
Cristin-prosjekt-ID: 543683 prosjektleder: Kjos, Arnulf - INNLANDET
En studie av sekukinumabs effekt, sikkerhet og tolerabilitet hos pasienter med Bekhterevs sykdom
Cristin-prosjekt-ID: 544031 prosjektleder: Mousa, Martin - INNLANDET
Trisomi 13 og trisomi 18 - foreldres erfaringer
Cristin-prosjekt-ID: 544463 prosjektleder: Berg, Siri Fuglem - INNLANDET
Vitamin D-status i blod hos norske barn med akutt nedre luftveisinfeksjon
Cristin-prosjekt-ID: 544666 prosjektleder: Holten-Andersen, Mads Nikolaj - INNLANDET
Immunologi, depresjon og alkoholproblemer
Cristin-prosjekt-ID: 544788 prosjektleder: Lien, Lars - INNLANDET
Vektutvikling blant barn i Oppland
Cristin-prosjekt-ID: 544793 prosjektleder: Holten-Andersen, Mads Nikolaj - INNLANDET
Evaluering av ROP-teamet i Vestfold HF
Cristin-prosjekt-ID: 544988 prosjektleder: Landheim, Anne - INNLANDET
SHARE IT: Utvikling av nye verktøy for valg av behandling i kliniske konsultasjoner
Cristin-prosjekt-ID: 545000 prosjektleder: Vandvik, Per Olav - INNLANDET
Åpen studie av AMG 334 ved kronisk migrene
Cristin-prosjekt-ID: 545479 prosjektleder: Poole, Anne Christine - INNLANDET
Kvinners psykiske og fysiske helse etter fosterdiagnostikk
Cristin-prosjekt-ID: 545643 prosjektleder: Berg, Siri Fuglem - INNLANDET
Prediktive faktorer for varig bedring av psykiske lidelser
Cristin-prosjekt-ID: 545725 prosjektleder: Olssøn, Ingrid - INNLANDET
Behandling av AAA (Abdominal Aortic Aneurysms) med EVAS ( EndoVascular Aortic Sealing)
Cristin-prosjekt-ID: 545794 prosjektleder: Mathisen, Sven Ross - INNLANDET
Vanskeligheter med å forstå følelser og alkoholavhengighet
Cristin-prosjekt-ID: 545883 prosjektleder: Thorberg , Fred Arne - INNLANDET
NOIA-II-studien (Funksjonelle mage-tarm plager i Oppland) 528-05183 1.2005.1013
Cristin-prosjekt-ID: 546562 prosjektleder: Farup, Per - INNLANDET
Bruk av medikamenter og senere sykelighet og dødelighet
Cristin-prosjekt-ID: 546697 prosjektleder: Hjellvik, Vidar - FHI
Medikamentell postoperativ smertelindring av ortopediske pasienter, under sykehusopphold og etter
Cristin-prosjekt-ID: 548188 prosjektleder: Viktil, Kirsten Kilvik - INNLANDET
Mobility in nursing home residents – a longitudinal study of the trajectory of mobility and associations with dementia, pain and behaviour.
Cristin-prosjekt-ID: 561223 prosjektleder: Sverdrup, Karen - VESTFOLD, UIO, OUS
17472 - Vurdering av effekt og sikkerhet av ulike doser av BAY1128688 i en 12 ukers behandlingsperiode, hos kvinner med symptomatisk endometriose
Cristin-prosjekt-ID: 563207 prosjektleder: Veddeng, Anne - HAUKELAND
Kompetanseutvikling og forutsetninger for faglig gode arbeidsmiljø i kommunal helse- og omsorgstjeneste til eldre - oppsummering av kunnskap og forskningsresultater
Cristin-prosjekt-ID: 565417 prosjektleder: Rokstad, Anne Marie Mork - VESTFOLD, HIM
Kirurgisk behandling av rektocele: effekt på anal inkontinens og pasientrapporterte utfall ett år etter operasjon
Cristin-prosjekt-ID: 566518 prosjektleder: sahlin, ylva - INNLANDET
Brobygging i rehabilitering. En studie av rehabiliteringsforløp på tvers av helsetjenestenivå for personer med muskel- og skjelettsykdommer, -skader og -plager.
Cristin-prosjekt-ID: 572300 prosjektleder: Kjeken, Ingvild - DIAKONSYK
Alcoholic Bowel Syndrome
Cristin-prosjekt-ID: 572464 prosjektleder: Valeur, Jørgen - LDS
Varsdagsstressens betydelse för återhämtning vid PTSD
Cristin-prosjekt-ID: 574324 prosjektleder: Larsson, Gerry - HINN
Kunnskapsbasert praksis og sykepleieres utfordringer når de skal ta i bruk ny kunnskap fra forskning
Cristin-prosjekt-ID: 576774 prosjektleder: Renolen, Åste - INNLANDET
Tap av muskelmasse og helserisiko ved lungekreft.
Cristin-prosjekt-ID: 578259 prosjektleder: Slaaen, Marit - INNLANDET
Improving gender equality and internationalization of teachers training education
Cristin-prosjekt-ID: 583183 prosjektleder: Massao, Prisca Bruno - INNLANDET
2012/805 Kartlegging av voksne personer med dysmeli i Norge, utdanning, arbeid og hverdagsliv
Cristin-prosjekt-ID: 592825 prosjektleder: Johansen, Heidi - SUNNAAS
Kan barn og ungdom med alvorlig peanøttallergi reagere allergisk på lukt av peanøtter?
Cristin-prosjekt-ID: 601923 prosjektleder: Kvenshagen, Bente Krane - ØSTFOLD
Formativ følgeevaluering av næringspartnerskapet i Østfold
Cristin-prosjekt-ID: 609476 prosjektleder: Higdem, Ulla - HINN
Gode pasientforløp: pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) - ønsker og behov hjemme og i sykehus
Cristin-prosjekt-ID: 620695 prosjektleder: Bjørsland, Bente - HINN
Hvordan påvirke effekten av observasjonsresponser gjennom etablering av betingede forsterkere.
Cristin-prosjekt-ID: 631526 prosjektleder: Isaksen , Jørn - INNLANDET
Genetikk ved demens i Nord-Trønderske populasjoner. Genotyping og genetiske studier som ledd i DementGene prosjektet
Cristin-prosjekt-ID: 634675 prosjektleder: Stordal, Eystein - HELSENTRØN
Har cannabismedisiner en opioid-sparende effekt?
Cristin-prosjekt-ID: 640977 prosjektleder: Bramness, Jørgen G. - INNLANDET
Har cannabismedisiner en opioid-sparende effekt?
Cristin-prosjekt-ID: 644181 prosjektleder: Bramness, Jørgen G. - INNLANDET
Cultural heritage in a global world
Cristin-prosjekt-ID: 662739 prosjektleder: Strøm, Irene Trønnes - HINN, INNLANDET, KSD
Teamwork in hospitals, a human factors approach
Cristin-prosjekt-ID: 686070 prosjektleder: Ballangrud, Randi - NTNU
Pårørenderolle i et bærekraftig helsetjenestetilbud. Hva skal til for at pårørende klarer å balansere omsorgsoppgaver med ansvar for egen helse? Pårørende til pasienter med nevrologiske, alvorlige og progredierende sykdommer. En kvalitativ metasyntese på tvers av diagnoser.
Cristin-prosjekt-ID: 2048735 prosjektleder: Røthing, Merete - HVL