Finn prosjekter

Tilbake til søk
69 treff på "Sykehuset Innlandet HF (INNLANDET) - 1991.00.00.00", "Avsluttet"
Routine administration of folic acid and vitamin B12 to prevent childhood infections
Cristin-prosjekt-ID: 446844 prosjektleder: Strand, Tor A - FHI, INNLANDET, UIB
Program to improve child health and nutrition in Nepal
Cristin-prosjekt-ID: 446845 prosjektleder: Strand, Tor A - FHI, INNLANDET, UIB
Community- and health facility-based intervention with zinc as adjuvant therapy for pneumonia to enhance child health and nutrition
Cristin-prosjekt-ID: 446846 prosjektleder: Strand, Tor A - FHI, INNLANDET, UIB
Zinc as treatment for severe pneumonia in young children
Cristin-prosjekt-ID: 446847 prosjektleder: Strand, Tor A - FHI, INNLANDET, UIB
Efficacy of zinc in reducing case fatality in children with severe bacterial illness
Cristin-prosjekt-ID: 446848 prosjektleder: Bhatnagar, Shinjini - UIB
Children Living in Families with Parental Mental Illness and/or Substance Abuse: Participation, Competence Development and Support
Cristin-prosjekt-ID: 451449 prosjektleder: Halsa, Astrid Dagmar - HINN, UIS
Forekomst og forløp av demens og nevropsykiatriske symptomer blant hjemmeboende eldre over 70 år som mottar hjemmesykepleie
Cristin-prosjekt-ID: 453404 prosjektleder: Wergeland, Jon Normann - VESTFOLD
Tilbakemelding i praksis
Cristin-prosjekt-ID: 455178 prosjektleder: Prestrud, Ingrid Mæhlum - INNLANDET
Modeling and evaluating evidence based continuing education in nursing home dementia care (MEDCED)
Cristin-prosjekt-ID: 455213 prosjektleder: Jacobsen, Frode Fadnes - VID, UIS, HVL
Tvang uten døgnopphold
Cristin-prosjekt-ID: 467146 prosjektleder: Høyer, Georg - UIT
Bridging the gap between current practice and recommendations in national guidelines: a qualitative study of mental health services
Cristin-prosjekt-ID: 469952 prosjektleder: Pedersen, Monica Stolt - UIO, INNLANDET
Bruk av tvang uten døgnopphold i norske ACT team
Cristin-prosjekt-ID: 469953 prosjektleder: Ruud, Torleif - UIO, AHUS
Examination techniques performed by nurses and nurses’ recognition of physiological deterioration in patients via abnormal vital signs
Cristin-prosjekt-ID: 490469 prosjektleder: Fossum, Mariann - UIA
Yngre med demens og deres familier(YOUNG-DEM): kvalitativ del
Cristin-prosjekt-ID: 491683 prosjektleder: Johannessen, Aud - VESTFOLD
Demensteamets oppgaver
Cristin-prosjekt-ID: 499460 prosjektleder: Michelet, Mona - VESTFOLD
Progresjon ved Alzheimers sykdom med samtidig depresjon
Cristin-prosjekt-ID: 500085 prosjektleder: Barca, Maria Lage - VESTFOLD
Videreføringen av utviklingsprogram for miljøbehandling
Cristin-prosjekt-ID: 500431 prosjektleder: Røsvik, Janne-Kathrin - VESTFOLD
Anxiety in dementia: Validation of screening instrument and correlates
Cristin-prosjekt-ID: 502327 prosjektleder: Kirkevold, Øyvind - VESTFOLD, NTNU, INNLANDET
Vallergan og chorea hos barn
Cristin-prosjekt-ID: 529415 prosjektleder: Holmstrøm, Henrik - OUS
Bruk av blod i luftambulansetjenesten ved blødningssjokk utenfor sykehus
Cristin-prosjekt-ID: 529589 prosjektleder: Sunde, Geir Arne - HAUKELAND
Serumkonsentrasjoner av metadon i en naturalistisk setting
Cristin-prosjekt-ID: 537861 prosjektleder: Spigset, Olav - STOLAV
Kan intravaskulært EKG (IVEKG) erstatte røntgen thorax for verifisering av korrekt PICC-line (perifert innlagt sentralt venektateter) spissleie?
Cristin-prosjekt-ID: 537939 prosjektleder: Kirkevold, Øyvind - INNLANDET
OASIS - En observasjonsstudie for å undersøke behandlingstilfredsheten ved bruk av Accu Chek insight-systemet
Cristin-prosjekt-ID: 539409 prosjektleder: Sveen, Kari Anne - AHUS
Reduserer et fast-track pasientforløp forekomsten av delirium hos pasienter med hoftebrudd?
Cristin-prosjekt-ID: 542309 prosjektleder: Lønne, Greger - INNLANDET
TRANSITION-HF: En multisenterstudie for å studere tidspunkt for oppstart, sikkerhet og tolerabilitet av LCZ696 hos hjertesviktpasienter
Cristin-prosjekt-ID: 542328 prosjektleder: Bøhmer, Ellen - INNLANDET
Intravenøs infusjon av plasminogenkonsentrat til pasienter med plasminogenmangel - en fase 2/3 studie
Cristin-prosjekt-ID: 542483 prosjektleder: Sandset, Per Morten - OUS
Fatigue etter hjerneslag, prediktorer og subgrupper
Cristin-prosjekt-ID: 542710 prosjektleder: Schanke, Anne-Kristine - INNLANDET
TID Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved Demens
Cristin-prosjekt-ID: 543308 prosjektleder: Lichtwarck, Bjørn - INNLANDET
Poliklinisk rehabilitering i gruppe ved kronisk utmattelsessyndrom (CSF/ME) og endringer i helse, funksjonsnivå, livskvalitet og mestring
Cristin-prosjekt-ID: 543482 prosjektleder: Østlie, Kristin - INNLANDET
Barn med ADHD- en undersøkelse av arbeidsminne og prosesseringshastighet etter utredning med WISC-IV og kartlegging med BRIEF
Cristin-prosjekt-ID: 543584 prosjektleder: Gadré, Yasmina Bambi - INNLANDET
Blodgjennomstrømningen i den intra-abdominal delen av umbilicalarteriene
Cristin-prosjekt-ID: 543653 prosjektleder: Fägerquist, Mats - INNLANDET
Bruk av operasjonsbord sammenkoblet med daVinci-robot. En prospektiv en-armet studie
Cristin-prosjekt-ID: 543683 prosjektleder: Kjos, Arnulf - INNLANDET
En studie av sekukinumabs effekt, sikkerhet og tolerabilitet hos pasienter med Bekhterevs sykdom
Cristin-prosjekt-ID: 544031 prosjektleder: Mousa, Martin - INNLANDET
Trisomi 13 og trisomi 18 - foreldres erfaringer
Cristin-prosjekt-ID: 544463 prosjektleder: Berg, Siri Fuglem - INNLANDET
Vitamin D-status i blod hos norske barn med akutt nedre luftveisinfeksjon
Cristin-prosjekt-ID: 544666 prosjektleder: Holten-Andersen, Mads Nikolaj - INNLANDET
Immunologi, depresjon og alkoholproblemer
Cristin-prosjekt-ID: 544788 prosjektleder: Lien, Lars - INNLANDET
Åpen studie av AMG 334 ved kronisk migrene
Cristin-prosjekt-ID: 545479 prosjektleder: Poole, Anne Christine - INNLANDET
Kvinners psykiske og fysiske helse etter fosterdiagnostikk
Cristin-prosjekt-ID: 545643 prosjektleder: Berg, Siri Fuglem - INNLANDET
Prediktive faktorer for varig bedring av psykiske lidelser
Cristin-prosjekt-ID: 545725 prosjektleder: Olssøn, Ingrid - INNLANDET
Vanskeligheter med å forstå følelser og alkoholavhengighet
Cristin-prosjekt-ID: 545883 prosjektleder: Thorberg , Fred Arne - INNLANDET
NOIA-II-studien (Funksjonelle mage-tarm plager i Oppland) 528-05183 1.2005.1013
Cristin-prosjekt-ID: 546562 prosjektleder: Farup, Per - INNLANDET
Medikamentell postoperativ smertelindring av ortopediske pasienter, under sykehusopphold og etter
Cristin-prosjekt-ID: 548188 prosjektleder: Viktil, Kirsten Kilvik - INNLANDET
17472 - Vurdering av effekt og sikkerhet av ulike doser av BAY1128688 i en 12 ukers behandlingsperiode, hos kvinner med symptomatisk endometriose
Cristin-prosjekt-ID: 563207 prosjektleder: Veddeng, Anne - HAUKELAND
Kompetanseutvikling og forutsetninger for faglig gode arbeidsmiljø i kommunal helse- og omsorgstjeneste til eldre - oppsummering av kunnskap og forskningsresultater
Cristin-prosjekt-ID: 565417 prosjektleder: Rokstad, Anne Marie Mork - VESTFOLD, HIM
Alcoholic Bowel Syndrome
Cristin-prosjekt-ID: 572464 prosjektleder: Valeur, Jørgen - LDS
Kunnskapsbasert praksis og sykepleieres utfordringer når de skal ta i bruk ny kunnskap fra forskning
Cristin-prosjekt-ID: 576774 prosjektleder: Renolen, Åste - INNLANDET
Improving gender equality and internationalization of teachers training education
Cristin-prosjekt-ID: 583183 prosjektleder: Meyer, Wendy Lathrop - INNLANDET
2012/805 Kartlegging av voksne personer med dysmeli i Norge, utdanning, arbeid og hverdagsliv
Cristin-prosjekt-ID: 592825 prosjektleder: Johansen, Heidi - SUNNAAS
Formativ følgeevaluering av næringspartnerskapet i Østfold
Cristin-prosjekt-ID: 609476 prosjektleder: Higdem, Ulla - HINN
Hvordan påvirke effekten av observasjonsresponser gjennom etablering av betingede forsterkere.
Cristin-prosjekt-ID: 631526 prosjektleder: Isaksen , Jørn - INNLANDET