Finn prosjekter

Tilbake til søk
123 treff på "Sykehuset Innlandet HF (INNLANDET) - 1991.00.00.00", "Avsluttet prosjekt"
Vanskeligheter med å forstå følelser og alkoholavhengighet
Cristin-prosjekt-ID: 545883 prosjektleder: Thorberg , Fred Arne - INNLANDET
NOIA-II-studien (Funksjonelle mage-tarm plager i Oppland) 528-05183 1.2005.1013
Cristin-prosjekt-ID: 546562 prosjektleder: Farup, Per - INNLANDET
Medikamentell postoperativ smertelindring av ortopediske pasienter, under sykehusopphold og etter
Cristin-prosjekt-ID: 548188 prosjektleder: Viktil, Kirsten Kilvik - INNLANDET
Urin-markører for nyreskade og sammenhengen med nyre- og hjertesykdom
Cristin-prosjekt-ID: 556484 prosjektleder: Solbu, Marit Dahl - UNN
Mobility in nursing home residents – a longitudinal study of the trajectory of mobility and associations with dementia, pain and behaviour.
Cristin-prosjekt-ID: 561223 prosjektleder: Sverdrup, Karen - VESTFOLD, UIO, OUS
17472 - Vurdering av effekt og sikkerhet av ulike doser av BAY1128688 i en 12 ukers behandlingsperiode, hos kvinner med symptomatisk endometriose
Cristin-prosjekt-ID: 563207 prosjektleder: Veddeng, Anne - HAUKELAND
DARCY 2.1: Biologiske forklaringer på depresjon hos pasienter i rusbehandling
Cristin-prosjekt-ID: 564910 prosjektleder: Bramness, Jørgen Gustav - INNLANDET
Kompetanseutvikling og forutsetninger for faglig gode arbeidsmiljø i kommunal helse- og omsorgstjeneste til eldre - oppsummering av kunnskap og forskningsresultater
Cristin-prosjekt-ID: 565417 prosjektleder: Rokstad, Anne Marie Mork - VESTFOLD, HIM
Kirurgisk behandling av rektocele: effekt på anal inkontinens og pasientrapporterte utfall ett år etter operasjon
Cristin-prosjekt-ID: 566518 prosjektleder: Sahlin, Ylva - INNLANDET
Effekter av CT undersøkelse og trombolytisk behandling av hjerneslag utenfor sykehus
Cristin-prosjekt-ID: 569767 prosjektleder: Hall, Christian - VV
Oppfølging etter fødselsrelatert sfinkterruptur og sekundær kirurgisk behandling av anal inkontinens
Cristin-prosjekt-ID: 571443 prosjektleder: Sahlin, Ylva - INNLANDET
Brobygging i rehabilitering. En studie av rehabiliteringsforløp på tvers av helsetjenestenivå for personer med muskel- og skjelettsykdommer, -skader og -plager.
Cristin-prosjekt-ID: 572300 prosjektleder: Kjeken, Ingvild - DIAKONSYK
Alcoholic Bowel Syndrome
Cristin-prosjekt-ID: 572464 prosjektleder: Valeur, Jørgen - LDS
Varsdagsstressens betydelse för återhämtning vid PTSD
Cristin-prosjekt-ID: 574324 prosjektleder: Larsson, Gerry - HINN
Kunnskapsbasert praksis og sykepleieres utfordringer når de skal ta i bruk ny kunnskap fra forskning
Cristin-prosjekt-ID: 576774 prosjektleder: Renolen, Åste - INNLANDET
Tap av muskelmasse og helserisiko ved lungekreft.
Cristin-prosjekt-ID: 578259 prosjektleder: Slaaen, Marit - INNLANDET
Improving gender equality and internationalization of teachers training education
Cristin-prosjekt-ID: 583183 prosjektleder: Massao, Prisca Bruno - INNLANDET
Effekt av hemming av vevs transglutaminase med ZED1227 hos cøliakere
Cristin-prosjekt-ID: 584029 prosjektleder: Lundin, Knut - OUS
Effekter av CT undersøkelse og trombolytisk behandling av hjerneslag utenfor sykehus
Cristin-prosjekt-ID: 588640 prosjektleder: Hall, Christian - VV
2012/805 Kartlegging av voksne personer med dysmeli i Norge, utdanning, arbeid og hverdagsliv
Cristin-prosjekt-ID: 592825 prosjektleder: Johansen, Heidi - SUNNAAS
TID i hjemmetjenesten
Cristin-prosjekt-ID: 601922 prosjektleder: Bergh, Sverre - VESTFOLD, INNLANDET
Kan barn og ungdom med alvorlig peanøttallergi reagere allergisk på lukt av peanøtter?
Cristin-prosjekt-ID: 601923 prosjektleder: Kvenshagen, Bente Krane - ØSTFOLD
Formativ følgeevaluering av næringspartnerskapet i Østfold
Cristin-prosjekt-ID: 609476 prosjektleder: Higdem, Ulla - HINN
Gode pasientforløp: pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) - ønsker og behov hjemme og i sykehus
Cristin-prosjekt-ID: 620695 prosjektleder: Bjørsland, Bente - HINN
Lillehammer Neurodevelopmental Follow-up Study (LINEUP)
Cristin-prosjekt-ID: 621086 prosjektleder: Skogli, Erik Winther - INNLANDET
Hvordan påvirke effekten av observasjonsresponser gjennom etablering av betingede forsterkere.
Cristin-prosjekt-ID: 631526 prosjektleder: Isaksen , Jørn - INNLANDET
Genetikk ved demens i Nord-Trønderske populasjoner. Genotyping og genetiske studier som ledd i DementGene prosjektet
Cristin-prosjekt-ID: 634675 prosjektleder: Stordal, Eystein - HELSENTRØN
Har cannabismedisiner en opioid-sparende effekt?
Cristin-prosjekt-ID: 640977 prosjektleder: Bramness, Jørgen G. - INNLANDET
Har cannabismedisiner en opioid-sparende effekt?
Cristin-prosjekt-ID: 644181 prosjektleder: Bramness, Jørgen G. - INNLANDET
Cultural heritage in a global world
Cristin-prosjekt-ID: 662739 prosjektleder: Strøm, Irene Trønnes - HINN, INNLANDET, KSD
Teamwork in hospitals, a human factors approach
Cristin-prosjekt-ID: 686070 prosjektleder: Ballangrud, Randi - NTNU
Tvang og makt - dispensasjoner fra utdanningskravet i Helse- og omsorgstjenestelovens kapittel 9
Cristin-prosjekt-ID: 2038520 prosjektleder: Bakken, Hege - HIM
Pårørenderolle i et bærekraftig helsetjenestetilbud. Hva skal til for at pårørende klarer å balansere omsorgsoppgaver med ansvar for egen helse? Pårørende til pasienter med nevrologiske, alvorlige og progredierende sykdommer. En kvalitativ metasyntese på tvers av diagnoser.
Cristin-prosjekt-ID: 2048735 prosjektleder: Røthing, Merete - HVL
Fedme og fekal mikrobiota
Cristin-prosjekt-ID: 2053136 prosjektleder: Farup, Per Grønaas - INNLANDET
Alkoholbruk og symptomer på depresjon og angst i en generell befolkningsundersøkelse
Cristin-prosjekt-ID: 2053463 prosjektleder: Bramness, Jørgen Gustav - UIT
Bedre livskvalitet og funksjon for eldre kreftpasienter som får strålebehandling: en randomisert pilotstudie - Evalueringsintervju
Cristin-prosjekt-ID: 2057362 prosjektleder: Slaaen, Marit - INNLANDET
Seksuell helse og kognitiv svikt.
Cristin-prosjekt-ID: 2473816 prosjektleder: Lunde, Gerd Hilde - OSLOMET
19225 ASSESS-CKD, effekt og sikkerhet av BAY 2327949 hos pasienter med kronisk nyresykdom.
Cristin-prosjekt-ID: 2492679 prosjektleder: Finnes, Trine Elisabeth - INNLANDET
Effekt av antipsykotika gitt uten pasientens samtykke: prosjektplan for en systematisk oversikt
Cristin-prosjekt-ID: 2497650 prosjektleder: Jacobsen Jardim, Patricia Sofia - FHI
Inncovid.Norge
Cristin-prosjekt-ID: 2498892 prosjektleder: Diaz Perez, Esperanza - UIB
Kliniske faktorer som predikerer histologisk oppgradering etter radikal prostatektomi hos pasienter med lavrisiko prostatakreft
Cristin-prosjekt-ID: 2506363 prosjektleder: Slaaen, Marit - INNLANDET
Hesteassistert psykoterapi
Cristin-prosjekt-ID: 2508198 prosjektleder: Haug, Elisabeth - INNLANDET
Vekst og helse hos skolebarn i Oppland
Cristin-prosjekt-ID: 2536112 prosjektleder: Holten-Andersen, Mads Nikolaj - INNLANDET
Anomalous Self-Experience in First Episode Psychosis – A Seven-Year Follow-Up Study
Cristin-prosjekt-ID: 2536119 prosjektleder: Haug, Elisabeth - INNLANDET
Prospektiv prehospital observasjonsstudie med smertebehandling av barn med skadesmerter utført av ambulansepersonell. Kombinasjon med intranasal 1,5 mikrogr/kg fentanyl og 1 mg/kg ketamin blir undersøkt. Primært endepunkt er endring av NRS fra administrasjon av medikamenter til avlevering på sykehus. Type skade, bivirkninger og tilfredshet blir registrert.
Cristin-prosjekt-ID: 2536153 prosjektleder: Fjose, Lars Olav - SNLA, INNLANDET
Pasientsikkerhetskultur og uheldige hendelser
Cristin-prosjekt-ID: 2536414 prosjektleder: Farup, Per Grønaas - NTNU, INNLANDET
Is depression a consequence of immunological changes among heavy users of alcohol?
Cristin-prosjekt-ID: 2536741 prosjektleder: Lien, Lars - HINN, UIO, INNLANDET
Morbid obesity and bariatric surgery – minerals, micronutrients and health
Cristin-prosjekt-ID: 2539874 prosjektleder: Aaseth, Jan Olav - INNLANDET
Mortality and risk factors related to osteoporosis
Cristin-prosjekt-ID: 2540507 prosjektleder: Lofthus, Cathrine Marie - UIO, OUS
Irritable bowel syndrome in subjects with morbid obesity - Observational studies of patients at outpatient clinics
Cristin-prosjekt-ID: 2541100 prosjektleder: Farup, Per Grønaas - NTNU, INNLANDET