Finn prosjekter

Tilbake til søk
130 treff på "Universitetet i Sørøst-Norge (USN) - 222.00.00.00", "Aktivt"
Min ABC Hemne
Cristin-prosjekt-ID: 630310 prosjektleder: Krohne, Kariann - VESTFOLD
Human Systems Engineering Innovation Framework. Technology with Empathy
Cristin-prosjekt-ID: 631029 prosjektleder: Falk, Kristin - USN
System Engineering Design and Architecture in Subsea Engineering
Cristin-prosjekt-ID: 631032 prosjektleder: Falk, Kristin - USN
Gatejuristen Innlandet - etablering Ringerike
Cristin-prosjekt-ID: 631215 prosjektleder: Hatleberg, Ida Mathiesen - USN
Barnas Jurist Innlandet - etablering Ringerike
Cristin-prosjekt-ID: 631216 prosjektleder: Hatleberg, Ida Mathiesen - USN
Samarbeid og koherens i lærerutdanningene - SKOL er et av to prosjekter i forskningsprogrammet "Det er lærer du ska bli..."
Cristin-prosjekt-ID: 631245 prosjektleder: Bjerkholt, Eva Merete - USN
Skrøpelighet hos hjemmeboende eldre
Cristin-prosjekt-ID: 631296 prosjektleder: Ormstad, Heidi - USN
Kliniske og anatomiske studier av øyets motoriske system
Cristin-prosjekt-ID: 631395 prosjektleder: Bruenech, Jan Richard - USN
Forekomst av optisk disk druser i en norsk optometrisk praksis
Cristin-prosjekt-ID: 631443 prosjektleder: Morisbakk, Tove Lise - USN
Binokulær behandling av amblyopi ved bruk av læringsbrettspill hos barn 4-13 år.
Cristin-prosjekt-ID: 631522 prosjektleder: Svarverud, Ellen - USN
Barnets øyehelsetjeneste - samhandling mellom helsestasjon og optiker
Cristin-prosjekt-ID: 631669 prosjektleder: Vikesdal, Gro Horgen - USN
Sammenhenger mellom kroppslige fenomener, som pust og kroppsholdning, og eksistensielle forhold hos personer med lettere psykiske lidelser.
Cristin-prosjekt-ID: 631782 prosjektleder: Gonzalez, Marianne Thorsen - USN
Fotoreseptorstruktur hos mennesker med normalt og svekket detalj- og/eller fargesyn
Cristin-prosjekt-ID: 631797 prosjektleder: Baraas, Rigmor - USN
Doctorateness
Cristin-prosjekt-ID: 631946 prosjektleder: Bjerkholt, Eva Merete - USN
Building a national framework on mentoring Newly Qualified Teachers
Cristin-prosjekt-ID: 631958 prosjektleder: Bjerkholt, Eva Merete - USN
Design for Safety – Developing user-centered interfaces for marine navigation systems
Cristin-prosjekt-ID: 637634 prosjektleder: Vu, Viet Dung - HVL
MoBaKinder
Cristin-prosjekt-ID: 637908 prosjektleder: Aarø, Leif Edvard - FHI
Does the structural organisation of care affect pathways through municipal services for older people with mental health/substance use disorders?
Cristin-prosjekt-ID: 639072 prosjektleder: Haukelien, Heidi - USN
Go Out And learn Curricula Based Outdoor Learning.Erasmus+ partnerskap 2017-1-NO01-KA201-034123 .
Cristin-prosjekt-ID: 639450 prosjektleder: Jørgensen, Kari-Anne - USN
Pasienterfaringer etter dagkirurgi
Cristin-prosjekt-ID: 640778 prosjektleder: Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist - HIØ
Falsk nærsynthet og indusert forbigående nærsynthet hos unge, norske myope
Cristin-prosjekt-ID: 640800 prosjektleder: Langaas, Trine - USN
"Hvem er jeg uten fettet?" - Samtaler med kvinner i etterkant av Gastric bypass operasjon
Cristin-prosjekt-ID: 640805 prosjektleder: Meyer, Siri Elisabeth - USN
GoDemo
Cristin-prosjekt-ID: 646526 prosjektleder: Andreassen, Hege - VESTFOLD
Multi-layer aggregator solutions to facilitate optimum demand response and grid flexibility . SMART-MLA
Cristin-prosjekt-ID: 646529 prosjektleder: Berntzen, Lasse - USN
Barns overgang fra barnehage til skole og begynneropplæring
Cristin-prosjekt-ID: 647122 prosjektleder: Hogsnes, Hilde Dehnæs - USN
USN nyLektor
Cristin-prosjekt-ID: 647713 prosjektleder: Asplin, Anne Cathrine Hogsnes - USN
Mitt liv, mitt valg: En kvalitativ studie om pasienters erfaringer med brukerstyrt innleggelse
Cristin-prosjekt-ID: 649913 prosjektleder: Veseth, Marius - UIB
Developing democracy education in Ukraine, Palestine and Norway
Cristin-prosjekt-ID: 650940 prosjektleder: Christensen, Ingrid R. - USN
Mitt liv, mitt valg: En kvalitativ studie om pasienters erfaringer med brukerstyrt innleggelse
Cristin-prosjekt-ID: 650945 prosjektleder: Veseth, Marius - UIB
Strålevern i barnekardiologi
Cristin-prosjekt-ID: 651104 prosjektleder: Døhlen, Gaute - OUS
Skin pain in patients with psoriasis - an interview study with patients and clinicians
Cristin-prosjekt-ID: 651751 prosjektleder: Ljoså, Tone Marte - USN
Læring i forskende partnerskap – det digitale hamskiftet i Larviksskolen. Et forprosjekt til Learning and Education in Digital Environments (LEIDE)
Cristin-prosjekt-ID: 652006 prosjektleder: Wølner, Tor Arne - USN
Learning and Education in Digital Environments (LEIDE).
Cristin-prosjekt-ID: 652007 prosjektleder: Wølner, Tor Arne - USN
Forekomst av tørre øyne blant finske arbeidstakere
Cristin-prosjekt-ID: 653242 prosjektleder: Sundling, Vibeke - USN
Effekten av Telemarksmodellen for talentutvikling i fotball
Cristin-prosjekt-ID: 653753 prosjektleder: Augestad, Pål - USN
Autobus - Self-driving buses in Norway
Cristin-prosjekt-ID: 657980 prosjektleder: Bjørnskau, Torkel - TØI
Developing the Teacher Education in Pedagogy for Early Childhood Education and Early Elementary School in Palestine and Norway
Cristin-prosjekt-ID: 657990 prosjektleder: Davidsen, Anders - USN
Etiske aspekter ved anvendelse av kunstig intelligens
Cristin-prosjekt-ID: 662742 prosjektleder: Eide, Tom - USN
Fra dikt til digital collage
Cristin-prosjekt-ID: 663794 prosjektleder: Kruse, Kirsten Linnea - USN
Drivpunkt, en håndbok for deg som vil jobbe skapende [Publikasjon]
Cristin-prosjekt-ID: 669940 prosjektleder: Riege, Hanne - KHIO
A Nordic multicenter survey of radiographers’ opinions on radiography research and involvement in research activity
Cristin-prosjekt-ID: 676909 prosjektleder: Saukko, Ekaterina - TYKS
CULTCOAST
Cristin-prosjekt-ID: 678581 prosjektleder: Martens, Vibeke Vandrup - NIKU
Children and Animal Relationships in Early Childhood Education and Care
Cristin-prosjekt-ID: 678588 prosjektleder: Aslanian, Teresa Katherine - USN
ANIWEL
Cristin-prosjekt-ID: 679593 prosjektleder: Veggeland, Frode - NIBIO
RedOx - Unikt rødt fosformateriale som muliggjør rimelig produksjon av LED med varmt hvitt lys.
Cristin-prosjekt-ID: 680790 prosjektleder: Bernstein, Ralph W. - KJE
Hearing, vision and indoor lighting conditions in Faroe Islands
Cristin-prosjekt-ID: 681591 prosjektleder: Haanes, Gro Gade - USN
Kulturskolen som inkluderende kraft i Lokalsamfunnet
Cristin-prosjekt-ID: 684607 prosjektleder: Rønningen, Anders - USN
Sensors and Modeling for Improved Kick/Loss Detection in Drilling
Cristin-prosjekt-ID: 684846 prosjektleder: Lie, Bernt - USN
TEACH21st: Teaching and Transfer Effects of 21st Century Skills - Collaborative Problem Solving in Digital Environments
Cristin-prosjekt-ID: 685002 prosjektleder: Siddiq, Fazilat - USN
The Effective Stuttering Treatment Project
Cristin-prosjekt-ID: 685900 prosjektleder: Næss, Kari-Anne Bottegård - UIO, HVL