Finn prosjekter

Tilbake til søk
183 treff på "Universitetet i Sørøst-Norge (USN) - 222.00.00.00", "Aktivt prosjekt"
Learning of systematic health assessment and clinical reasoning skills in nursing education supported by a digital evaluation and feedback system
Cristin-prosjekt-ID: 2506316 prosjektleder: Eide, Hilde - USN
Implementing use of physical assessment skills in clinical rotation to enhance clinical competence and patient safety in nursing education
Cristin-prosjekt-ID: 2506317 prosjektleder: Eide, Hilde - USN
AI ethics - a systematic review
Cristin-prosjekt-ID: 2506318 prosjektleder: Eide, Tom - USN
An investigation how the elderly person´s physical and mental wellbeing can be supported by a humanoid robot
Cristin-prosjekt-ID: 2506319 prosjektleder: Fagerström, Lisbeth Maria - USN
Trust-based service innovation in municipal home care
Cristin-prosjekt-ID: 2506323 prosjektleder: Eide, Tom - USN
Positive emotions in clinical communication
Cristin-prosjekt-ID: 2506324 prosjektleder: Eide, Hilde - USN
Kommunikasjon og digital helse
Cristin-prosjekt-ID: 2506442 prosjektleder: Sundling, Vibeke - USN
World Educational Research Association International Research Network in Human Rights Education
Cristin-prosjekt-ID: 2506443 prosjektleder: Osler, Audrey Helen - USN
Etisk refleksjon
Cristin-prosjekt-ID: 2506525 prosjektleder: Eide, Tom - USN
Communication and decision making in optometry
Cristin-prosjekt-ID: 2507052 prosjektleder: Sundling, Vibeke - USN
MIM - Mathematics Education in Indigenous and Migrational contexts
Cristin-prosjekt-ID: 2507215 prosjektleder: Andersson, Annica - USN
EST-prosjektet
Cristin-prosjekt-ID: 2507372 prosjektleder: Næss, Kari-Anne B. - UIO
Leve hele livet på institusjon – Det gode liv for pasienter og medarbeidere 
Cristin-prosjekt-ID: 2507459 prosjektleder: Aasen, ellinor bakke - SANDEFJORD, USHT
Simulering og kompetanseheving
Cristin-prosjekt-ID: 2508256 prosjektleder: Heyn, Lena - USN
Empowering EU health policy and Task shifting - TaSHI
Cristin-prosjekt-ID: 2508534 prosjektleder: Kovacs, Eszter - SE
Innovasjon, endringsledelse og samskaping
Cristin-prosjekt-ID: 2508792 prosjektleder: Nilsen, Etty Ragnhild - USN
Increased Learning through Social Spaces
Cristin-prosjekt-ID: 2508842 prosjektleder: Sonne, Lasse - USN
The Nordic Academy for Volunteer Management
Cristin-prosjekt-ID: 2508843 prosjektleder: Sonne, Lasse - USN
Co-creation at major events
Cristin-prosjekt-ID: 2508907 prosjektleder: Kristiansen, Elsa - USN
BLU PROFESJON - Barnehagelærerutdanningens profesjonsinnretninger, progresjon og sammenheng: pedagogikkfagets sammenbindende funksjon
Cristin-prosjekt-ID: 2509084 prosjektleder: Løvig-Larsen, Hilde Therese - USN
Inside - outside.
Cristin-prosjekt-ID: 2509203 prosjektleder: Nordtømme, Solveig Irene - USN
Bacheloroppgaven i barnehagelærerutdanning - tematikk og profesjonsretting
Cristin-prosjekt-ID: 2509227 prosjektleder: Lindquist, Hein - USN
Bærekraftig modellutvikling for organisering av responssenter
Cristin-prosjekt-ID: 2509249 prosjektleder: Nilsen, Etty Ragnhild - USN
Studenter med norsk som andrespråk i barnehagelærerutdanningen
Cristin-prosjekt-ID: 2509277 prosjektleder: Løvig-Larsen, Hilde Therese - USN
Barnehagefaglig master i praksis (BaMaP) Forskningsprosjektet utføres i samarbeid med tre forskere på OsloMet, to fra Universitetet i Sørøst-Norge og to fra VIA University College, Århus.Målet med dette prosjektet er å utvide kunnskapen om hvordan barnehagelærere med barnehagefaglig masterutdanning erfarer at deres kompetanse blir anvendt, og hvordan det legges til rette for at kompetansen kommer barnehagen til gode. Metode: Fokusgruppeintervjuer med til sammen ca 25 barnehagelærere/pædagoger.
Cristin-prosjekt-ID: 2509285 prosjektleder: Østrem, Solveig - OSLOMET
Barnehagestyreres ledelse og lederutvikling
Cristin-prosjekt-ID: 2509294 prosjektleder: Bøe, Marit - USN
Digital ernæringsoppfølging
Cristin-prosjekt-ID: 2510323 prosjektleder: Paulsen, Mari Mohn - UIO
Internet trend and Machine Learning in Email Phishing detection
Cristin-prosjekt-ID: 2510377 prosjektleder: Nguyen Duc, Anh - USN
Helsekompetanse hos innsatte i fengsel
Cristin-prosjekt-ID: 2510803 prosjektleder: Bull, Vibeke Hervik - THTKS
Liv og røre - modellen i videregående skole
Cristin-prosjekt-ID: 2511443 prosjektleder: Bratland-Sanda, Solfrid - USN
Etikk, kulturpsykologi og vitenskapsfilosofi
Cristin-prosjekt-ID: 2511750 prosjektleder: Joranger, Line - USN
Cimate Change and Infectious Diseases - A One Health Approach
Cristin-prosjekt-ID: 2511758 prosjektleder: Tryland, Morten - UIT
«Unravelling Data for Rapid Evidence-Based Response to COVID-19»
Cristin-prosjekt-ID: 2511759 prosjektleder: Klein, Jörn - USN
Bildediagnostikk og behandling
Cristin-prosjekt-ID: 2511841 prosjektleder: Lysdahl, Kristin Bakke - USN
Helsefremming, VR og grønn helse
Cristin-prosjekt-ID: 2511845 prosjektleder: Calogiuri, Giovanna - USN
HelseHub
Cristin-prosjekt-ID: 2511846 prosjektleder: Dugstad, Janne Herholdt - USN
HappyHands: Bedre hverdag med håndartrose
Cristin-prosjekt-ID: 2512104 prosjektleder: Tveter, Anne Therese - DIAKONSYK
Kort-tids repeterbarhet av målinger med MP-eye® makulapigment densitometer i en optometrisk populasjon i Norge
Cristin-prosjekt-ID: 2512116 prosjektleder: Lundmark, Per Olof - USN
Effekt av arbeidsrettet rehabilitering - en randomisert, kontrollert studie
Cristin-prosjekt-ID: 2512166 prosjektleder: Eftedal, Monica - PIHSØ
Smerte, sår og digital støtte
Cristin-prosjekt-ID: 2512230 prosjektleder: Ljoså, Tone Marte - USN
Hygiene og smittevern
Cristin-prosjekt-ID: 2512478 prosjektleder: Klein, Jörn - USN
FlexiSykepleie - Bærekraftig sykepleierutdanning: fleksibelt og desentralisert studietilbud til distriktene
Cristin-prosjekt-ID: 2512515 prosjektleder: Eide, Hilde - USN
AlcoTail-den kvalitative arbeidspakken 4
Cristin-prosjekt-ID: 2512522 prosjektleder: Johannessen, Aud - USN
Digital sårbehandling i hjemmet
Cristin-prosjekt-ID: 2512528 prosjektleder: Brembo, Espen Andreas - USN
Social Work in a Global World: Opportunities for Innovation (SoWGloW)
Cristin-prosjekt-ID: 2512587 prosjektleder: Vikholt, Steinar - USN
Educational research in radiography
Cristin-prosjekt-ID: 2512643 prosjektleder: Nordsteien, Anita - USN
Omtak av røntgenbilder
Cristin-prosjekt-ID: 2512776 prosjektleder: Kjelle, Elin - USN
Rural CT
Cristin-prosjekt-ID: 2512779 prosjektleder: Kjelle, Elin - USN
Mer laks og sjøørret på Sunnmøre
Cristin-prosjekt-ID: 2513859 prosjektleder: Kambestad, Marius - NORCE
Fysisk aktiv læring og inkluderende læringsmiljø
Cristin-prosjekt-ID: 2513980 prosjektleder: Bratland-Sanda, Solfrid - USN