Finn prosjekter

Tilbake til søk
138 treff på "Universitetet i Sørøst-Norge (USN) - 222.00.00.00", "Aktivt prosjekt"
Læring i forskende partnerskap – det digitale hamskiftet i Larviksskolen. Et forprosjekt til Learning and Education in Digital Environments (LEIDE)
Cristin-prosjekt-ID: 652006 prosjektleder: Wølner, Tor Arne - USN
Learning and Education in Digital Environments (LEIDE).
Cristin-prosjekt-ID: 652007 prosjektleder: Wølner, Tor Arne - USN
Forekomst av tørre øyne blant finske arbeidstakere
Cristin-prosjekt-ID: 653242 prosjektleder: Sundling, Vibeke - USN
Autobus - Self-driving buses in Norway
Cristin-prosjekt-ID: 657980 prosjektleder: Bjørnskau, Torkel - TØI
Developing the Teacher Education in Pedagogy for Early Childhood Education and Early Elementary School in Palestine and Norway
Cristin-prosjekt-ID: 657990 prosjektleder: Davidsen, Anders - USN
Etiske aspekter ved anvendelse av kunstig intelligens
Cristin-prosjekt-ID: 662742 prosjektleder: Eide, Tom - USN
Fra dikt til digital collage
Cristin-prosjekt-ID: 663794 prosjektleder: Kruse, Kirsten Linnea - USN
A Nordic multicenter survey of radiographers’ opinions on radiography research and involvement in research activity
Cristin-prosjekt-ID: 676909 prosjektleder: Saukko, Ekaterina - TYKS
CULTCOAST
Cristin-prosjekt-ID: 678581 prosjektleder: Martens, Vibeke Vandrup - NIKU
RedOx - Unikt rødt fosformateriale som muliggjør rimelig produksjon av LED med varmt hvitt lys.
Cristin-prosjekt-ID: 680790 prosjektleder: Bernstein, Ralph W. - KJE
Hearing, vision and indoor lighting conditions in Faroe Islands
Cristin-prosjekt-ID: 681591 prosjektleder: Haanes, Gro Gade - USN
TEACH21st: Teaching and Transfer Effects of 21st Century Skills - Collaborative Problem Solving in Digital Environments
Cristin-prosjekt-ID: 685002 prosjektleder: Siddiq, Fazilat - USN
Norwegian kindergartens as distinctive learning environments
Cristin-prosjekt-ID: 685392 prosjektleder: Aslanian, Teresa Katherine - USN
The Effective Stuttering Treatment Project
Cristin-prosjekt-ID: 685900 prosjektleder: Næss, Kari-Anne Bottegård - UIO, HVL
The politics of a changing institutional ecology: coordinating and prioritizing healthcare and welfare services in the municipal landscape (ISP)
Cristin-prosjekt-ID: 686193 prosjektleder: Fagertun, Anette - HVL
Læring og Undervisning i Digitale Omgivelser
Cristin-prosjekt-ID: 2039016 prosjektleder: Aagaard, Toril - USN
INNNSIKT - INNSIKT: Inkluderende brukermedvirkning for samskaping av trygge, fremtidsrettede, kunnskapsbaserte, og interaktive digitale innbyggertjenester.
Cristin-prosjekt-ID: 2043607 prosjektleder: Moen, Anne - UIO
Digital wells for optimal production and drainage (DigiWell)
Cristin-prosjekt-ID: 2044712 prosjektleder: Lie, Bernt - USN
Aesthetic learning processes in technology fluid environments
Cristin-prosjekt-ID: 2045698 prosjektleder: Magierecka, Joanna - USN
Visualization, Reflection and Competence
Cristin-prosjekt-ID: 2045914 prosjektleder: Opdal, Lars - USN
Veiledningsteknologi i lærerutdanning
Cristin-prosjekt-ID: 2045928 prosjektleder: Opdal, Lars - USN
Norwegian Vision in Stroke (NorVIS) network
Cristin-prosjekt-ID: 2046144 prosjektleder: Falkenberg, Helle Kristine - USN
Ruins Notodden
Cristin-prosjekt-ID: 2046207 prosjektleder: Magierecka, Joanna - USN
PfDK og spesialpedagogisk arbeid i skole
Cristin-prosjekt-ID: 2046457 prosjektleder: Lindquist, Hein - USN
Bærekraftdidaktikk i kunst og håndverk
Cristin-prosjekt-ID: 2046568 prosjektleder: Illeris, Helene - UIA
Videolekser
Cristin-prosjekt-ID: 2046576 prosjektleder: Hontvedt, Magnus - USN
Norbrainterships
Cristin-prosjekt-ID: 2046739 prosjektleder: Ramos, Antonio Luiz Lopes - USN
OTHERNESS – TOGETHERNESS – AESTHETICS
Cristin-prosjekt-ID: 2047376 prosjektleder: Magierecka, Joanna - USN
Developing the Teacher Education in Pedagogy for Early Childhood Education and Early Elementary School in Palestine and Norway A
Cristin-prosjekt-ID: 2047455 prosjektleder: Wistrøm, Øyvind - USN
Barnehagelektoren som rollemodell i styrking av barnehagen som lærende organisasjon (BARO)
Cristin-prosjekt-ID: 2047456 prosjektleder: Hognestad, Karin - USN
Barnehageledelse i Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage (RekBaLed)
Cristin-prosjekt-ID: 2047457 prosjektleder: Bøe, Marit - USN
ENHANCing Human Performance in Complex Socio-Technical SystEms
Cristin-prosjekt-ID: 2052829 prosjektleder: Nazir, Salman - USN
Kroppsbilde og kroppspress i studiehverdagen
Cristin-prosjekt-ID: 2052899 prosjektleder: Sundgot-Borgen, Jorunn - NIH
Praktisk og effektiv oppfølging av KOLS pasienter i kommunene
Cristin-prosjekt-ID: 2052945 prosjektleder: Dong, Tao - USN
Hvem er jeg uten fettet? - Samtaler med kvinner i etterkant av Gastric bypass operasjon
Cristin-prosjekt-ID: 2053000 prosjektleder: andvig, ellen - USN
Opplevelse av smerte og angst hos pasienter innlagt kirurgisk avdeling
Cristin-prosjekt-ID: 2053154 prosjektleder: Ljoså, Tone Marte - USN
Syn og synsrelatert livskvalitet hos personer som har keratokonus
Cristin-prosjekt-ID: 2053336 prosjektleder: Sundling, Vibeke - USN
Forekomsten av tørre øyne
Cristin-prosjekt-ID: 2053367 prosjektleder: Utheim, Tor Paaske - SØRLAND
Repeterbarhet og overenstemmelse mellom tre teknologier i målingen av totalt astigmatisme i hornhinnen
Cristin-prosjekt-ID: 2053392 prosjektleder: Stojanovic, Aleksandar - UNN
EKSISTENS, MENING, OG RELASJON; en Grounded Theory studie om NEET ungdommers eksistensielle utfordringer i dagens velferdssamfunn
Cristin-prosjekt-ID: 2053981 prosjektleder: Holmberg, Åse - USN
Effekt av maksimal styrketrening på nevromuskulær adaptasjon og funksjon hos paralympiske hockey-utøvere.
Cristin-prosjekt-ID: 2056646 prosjektleder: Støa, Eva Maria - USN
Karaktertrekk hos offiserer
Cristin-prosjekt-ID: 2057324 prosjektleder: Nilsen, Fredrik Andre - FHS
9th Nordic Conference on Adult Education and Learning USN/NTNU
Cristin-prosjekt-ID: 2058934 prosjektleder: Berg, Pernille Jahnsen - USN
Syn og læring i barne - og ungdomsskolen
Cristin-prosjekt-ID: 2060963 prosjektleder: Baraas, Rigmor - USN
Utvikling av brytningsfeil
Cristin-prosjekt-ID: 2061028 prosjektleder: Baraas, Rigmor - USN
Klinisk beskrivelse av finske pasienter med nedarvet retinoschisis
Cristin-prosjekt-ID: 2061066 prosjektleder: Baraas, Rigmor - USN
Desistance blant løslatte fra norske fengsler
Cristin-prosjekt-ID: 2062248 prosjektleder: Karlsson, Bengt Eirik - USN
Building Competence for Competitive Companies
Cristin-prosjekt-ID: 2063067 prosjektleder: Nguyen Duc, Anh - USN
Nurse-led single shot ultrasound guided femoral nerve block in patients with hip fracture –
Cristin-prosjekt-ID: 2063728 prosjektleder: Lindholm, Espen Eivind - VESTFOLD
Søknad om FINNUT-midler
Cristin-prosjekt-ID: 2094624 prosjektleder: Fredriksen, Biljana Culibrk - USN