Cristin2.8.4 Prosjekter

Finn prosjekter

Tilbake til søk
14 treff på ""
Spedbarns utvikling 0-2 år En longitudinell epidemiologisk studie med fokus på utviklingsforsinkelser, risiko – og beskyttelsesfaktorer
CRIStin prosjekt-ID: 413531 prosjektleder: Slinning, Kari - RBUP
Prediksjon og tidlig identifisering av relasjonelle vansker hos sped- og småbarn. - En delstudie av «Liten i Norge: En studie av barns utvikling fra graviditet til 18 måneder»
CRIStin prosjekt-ID: 413654 prosjektleder: Moe, Vibeke - RBUP
Mamma Mia – webprogram for gravide og barselkvinner
CRIStin prosjekt-ID: 413655 prosjektleder: Haga, Silje Marie - RBUP
En prospektiv longitudinell studie av barn født av foreldre med rusmiddelproblematikk og mentale helseproblemer fra graviditet til barnets andre leveår. En sammenligning mellom et populasjonsbasert utvalg og et utvalg i høyrisiko.
CRIStin prosjekt-ID: 413657 prosjektleder: Moe, Vibeke - RBUP
Barn av mødre med rusproblemer og psykiske vansker, en prospektiv longitudinell undersøkelse
CRIStin prosjekt-ID: 413659 prosjektleder: Moe, Vibeke - RBUP
En prospektiv, longitudinell studie av psykisk helse hos et populasjonsutvalg av norske 12 måneder gamle barn - En delstudie av «Liten i Norge: En studie av barns utvikling fra graviditet til 18 måneder»
CRIStin prosjekt-ID: 413660 prosjektleder: Moe, Vibeke - RBUP
Hvordan påvirker maternelt stress i svangerskapet barns utviklig? - En delstudie av «Liten i Norge: En studie av barns utvikling fra graviditet til 18 måneder»
CRIStin prosjekt-ID: 413904 prosjektleder: Wikenius, Ellen - RBUP
Tilbaketrekkingsatferd i spedbarnsalderen- en norsk valideringsstudie av the Alarm Distress Baby Scale (ADBB)
CRIStin prosjekt-ID: 413906 prosjektleder: Slinning, Kari - RBUP
The fathers role in infant development: A prospective population based study of paternal social background, relational experiences and expectations during pregnancy and father-infant interaction in the infant`s first year of life
CRIStin prosjekt-ID: 413921 prosjektleder: Stänicke, Erik - UIO
Utvikling og tilknytning hos fosterbarn ved 2-3 års alder
CRIStin prosjekt-ID: 413923 prosjektleder: Jacobsen, Heidi - RBUP
Bruk og implementering av et internett-basert selvhjelpsprogram («Mamma Mia») mot fødselsdepresjon
CRIStin prosjekt-ID: 416722 prosjektleder: Drozd, Filip - RBUP
Liten i Norge (LiN). A longitudinal population study of infant vulnerability and plasticity from pregnancy to age 18 months
CRIStin prosjekt-ID: 416846 prosjektleder: Moe, Vibeke - RBUP
A prospective longitudinal study of foster children’s development and attachment to their foster parents: A follow up at 8 years of age
CRIStin prosjekt-ID: 446165 prosjektleder: Jacobsen, Heidi - UIO, RBUP
Implementering av Circle of Security (‘Trygghetssirkelen’) Virginia–familiemodellen i helse- og sosialtjenestene: En kombinasjonsstudie
CRIStin prosjekt-ID: 513560 prosjektleder: Drozd, Filip - RBUP