Cristin-prosjekt-ID: 152
Sist endret: 12. januar 2015 13:16
Cristin-prosjekt-ID: 152
Sist endret: 12. januar 2015 13:16
Prosjekt

Mor-barn studien: konsekvenser ved bruk av antidepressiva i svangerskapet

prosjektleder

Malin Eberhard-Gran
ved Klinikk for helsetjenesteforskning og psykiatri ved Universitetet i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Oslo
 • Klinikk for helsetjenesteforskning og psykiatri ved Universitetet i Oslo

Finansiering

 • Akershus universitetssykehus HF

Tidsramme

Avsluttet
Start: 28. januar 2007 Slutt: 28. januar 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Mor-barn studien: konsekvenser ved bruk av antidepressiva i svangerskapet

prosjektdeltakere

prosjektleder

Malin Eberhard-Gran

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Klinikk for helsetjenesteforskning og psykiatri ved Universitetet i Oslo
Aktiv cristin-person

Hedvig Marie Egeland Nordeng

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Klinikk for helsetjenesteforskning og psykiatri ved Universitetet i Oslo
1 - 2 av 2