Cristin-prosjekt-ID: 2038520
Sist endret: 17. desember 2019 13:12

Cristin-prosjekt-ID: 2038520
Sist endret: 17. desember 2019 13:12
Prosjekt

Tvang og makt - dispensasjoner fra utdanningskravet i Helse- og omsorgstjenestelovens kapittel 9

prosjektleder

Hege Bakken
ved Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap • Andre helsefag

Emneord

Jus • Psykisk utviklingshemming • Skjønnsutøvelse • Tvangsbruk

Kategorier

Prosjektkategori

 • Internt prosjekt

Tidsramme

Aktivt
Start: 6. mai 2019 Slutt: 31. desember 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Tvang og makt - dispensasjoner fra utdanningskravet i Helse- og omsorgstjenestelovens kapittel 9

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet er i regi av Forskingsgruppa for funksjonshemming og habilitering ved Avd. for helse- og sosialfag ved Høgskolen i Molde.

 

Helse- og omsorgstjenestelovens kapittel 9 som regulerer bruk av tvang og makt overfor personer med utviklingshemming har en lang rekke krav. Et av disse er utdanningskravet for tjenesteyterne når tvang og makt skal benyttes (§ 9-9). Fylkesmannen kan gi dispensasjon fra utdanningskravet i det loven omtaler som særlige tilfeller. Tilsynsmeldingen fra 2013 (Helsetilsynet, 2014) viser en høy andel dispensasjoner fra utdanningskravet. Omfanget av dispensasjoner skaper diskusjon om vilkårene. Hensikten med prosjektet er å få innblikk i hvordan søknader om dispensasjon behandles og vurderes ved fylkesmannsembeter. Målet er ikke å undersøke hvordan den enkelte saksbehandler vurderer søknadene, men å få innblikk i hvordan sakbehandlingen er organisert, og hvordan søknader behandles og vurderes.

Metode

Telefonintervjuer med ansvarlige ved de ulike fylkesmannsembeter om hvordan saksbehandlingen er organisert.

Semistrukturerte, individuelle intervjuer med saksbehandlere ved 4 fylkesmannsembeter om hvordan søknader behandles og vurderes. 

 

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Hege Bakken

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for helse- og sosialfag ved Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Aktiv cristin-person

May Østby

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for helse og velferd ved Høgskolen i Østfold
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskolen i Østfold
Aktiv cristin-person

Emmy Elizabeth Langøy

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for helse- og sosialfag ved Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk

Thrine Marie Nøst Bromstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for helse- og sosialfag ved Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk

Ingrid Krohn Aasgård

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Møre og Romsdal HF
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »