Cristin-prosjekt-ID: 2038526
Sist endret: 17. desember 2019 13:42

Cristin-prosjekt-ID: 2038526
Sist endret: 17. desember 2019 13:42
Prosjekt

Bronkial termoplastikk- Behandling av pasienter med behandlingsrefraktær, alvorlig astma

prosjektleder

Gunhild Hagen
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning

Emneord

Helseøkonomisk evaluering • metodevurdering • systematisk litteraturgjennomgang • Systematisk litteratursøk

HRCS-helsekategori

 • Lunger og luftveier

HRCS-forskningsaktivitet

 • 6 Evaluering av behandlinger og terapeutiske intervensjoner

Tidsramme

Avsluttet
Start: 6. januar 2020 Slutt: 6. januar 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Bronkial termoplastikk- Behandling av pasienter med behandlingsrefraktær, alvorlig astma

prosjektdeltakere

prosjektleder

Gunhild Hagen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Eva Marie-Louise Denison

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 2 av 2