Cristin-prosjekt-ID: 2038667
Sist endret: 19. desember 2019 09:47

Cristin-prosjekt-ID: 2038667
Sist endret: 19. desember 2019 09:47
Prosjekt

Besøksvenn

prosjektleder

Kariann Krohne
ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap

Kategorier

Prosjektkategori

 • Oppdragsprosjekt

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Aktivt
Start: 15. desember 2019 Slutt: 30. juni 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Besøksvenn

Vitenskapelig sammendrag

Besøkstjenesten er den største omsorgsaktiviteten i Røde Kors. I besøkstjenesten kobles en frivillig sammen med en person (besøksvert) som har meldt at han eller hun ønsker en besøksvenn. Besøkstjenesten er organisert slik at besøksvenn og besøksvert møtes én til to timer annenhver uke og at de gjør aktiviteter sammen. I dette prosjektet settes det søkelys på 5-10 eldre besøksverters erfaringer med besøksvennordningen. Prosjektet gjennomføres som en kvalitatativ intervjustudie og skal munne ut i rapport til Røde Kors.

 

Tittel

Besøksvenn

Populærvitenskapelig sammendrag

Besøkstjenesten er den største omsorgsaktiviteten i Røde Kors. Svært mange eldre tar kontakt med besøkstjenesten. Dette er en kvalitativ intervjustudie som setter søkelys på eldres erfaringer med å ha en besøksvenn. Studien er en bestilling fra Røde kors.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kariann Krohne

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Magnhild Nicolaisen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Aldring og demens, Nasj. Komp.tj. (OUS) ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 2 av 2