Cristin-prosjekt-ID: 2038688
Sist endret: 18. desember 2019 13:25

Cristin-prosjekt-ID: 2038688
Sist endret: 18. desember 2019 13:25
Prosjekt

Helsepersonells forventninger til- og erfaringer med interkommunalt legevaktsamarbeid

prosjektleder

Aud Jorun Orøy
ved Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsefag

Emneord

Interkommunalt samarbeid • Legevakt

Kontaktinformasjon

Telefon
99509819
Sted
Anne Marie Mork Rokstad

Tidsramme

Aktivt
Start: 3. juni 2019 Slutt: 1. juni 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Helsepersonells forventninger til- og erfaringer med interkommunalt legevaktsamarbeid

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet er et samarbeid mellom Høgskolen i Molde og Molde kommune og en del av en nasjonal pilot om interkommunalt legevaktsamarbeid. Den overordnede hensikten med prosjektet er å få kunnskap om helsepersonells forventninger til- og erfaringer med interkommunalt legevaktsamarbeid. Mer konkret vil dette innebære å få kunnskap om hvilke faktorer som kan fremme og eventuelt hemme et interkommunalt samarbeid. Videre å få kunnskap om helsepersonells erfaringer med ny organsiering, nye arbeidsmetoder, endret ansvar og behov for kompetanse

Metode

Prosjektet anvender et kvalitativt forskningsdesign. Datasamlingen er basert på fokusgruppeintervjuer og individuelle intervjuer med leger, sykepleiere og ambulansearbeidere som er berørt av prosjektet.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Aud Jorun Orøy

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Aktiv cristin-person

Anne Marie Mork Rokstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset i Vestfold HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Aktiv cristin-person

Bente Dale Malones

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
1 - 3 av 3