Cristin-prosjekt-ID: 2041407
Sist endret: 7. januar 2020 12:54

Cristin-prosjekt-ID: 2041407
Sist endret: 7. januar 2020 12:54
Prosjekt

Utvikling av avansert klinisk sykepleie i kommunehelsetjenesten

prosjektleder

Aud Jorun Orøy
ved Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Sykepleievitenskap

Kategorier

Prosjektkategori

 • Faglig utviklingsarbeid

Tidsramme

Aktivt
Start: 15. september 2016 Slutt: 1. august 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Utvikling av avansert klinisk sykepleie i kommunehelsetjenesten

Vitenskapelig sammendrag

Dette er et følgeforskningprosjekt knyttet til et nyopprettet studie i Avansert klinisk sykepleie i kommune- og spesialisthelsetjenesten (2016).

Hensikten med studiet er å få kunnskap om studentenes egenvurdering av kompetanse ved studiestart- og slutt, samt få innsikt i hvilke områder det er behov for en mer utvidet kompetanseav kompetanse

H: 2016 og V2018 gjennomførte vi en kompetansekartlegging av studenter tilhørende kull AKS -1 med bruk av skjemaet ProffNurse SAS. I tillegg gjennomførte vi fokusgruppeintervju med fire studentgrupper.

 

Metode

Kompetansekartlegging ved bruk av skjemaet ProffNurse SAS

Fokusgruppeintervju med studenter og ledere

 

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Aud Jorun Orøy

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk

Garrett Chan

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Aktiv cristin-person

Anne Marie Mork Rokstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Aktiv cristin-person

Signe Gunn Julnes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
1 - 4 av 4