Cristin-prosjekt-ID: 2041834
Sist endret: 9. januar 2020, 10:05

Cristin-prosjekt-ID: 2041834
Sist endret: 9. januar 2020, 10:05
Prosjekt

Online characterization of Molten Metal by means of Atomic Absorption Spectroscopy

prosjektleder

Katarina Grujic
ved NORCE Energi og teknologi ved NORCE Norwegian Research Centre AS

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • GLENCORE NIKKELVERK AS

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 3.800.000
 • Regionale forskningsfond Agder
  Prosjektkode: 208378

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. april 2011 Slutt: 30. juni 2013

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Online characterization of Molten Metal by means of Atomic Absorption Spectroscopy

Tittel

Karakterisering av Smeltet Metal ved hjelp av Atomisk Absorpsjons Spektroskopi

Vitenskapelig sammendrag

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom tre smelteverksbedrifter lokalisert i
Agder regionen, Xstrata Nikkelverk, Elkem Solar og Vestas Castings og et
nytt natur-vitenskapelig teknologisk institutt Teknova, lokalisert i Kristiansand.
Prosjektet er et resultat av et initiativ for samarbeid innen prosess industrien
i Norge, ledet av Eyde-nettverket, under nylig arrangerte FoU forumer
og konferanser innen PROSIN, prossess prosessindustriell arena for
forskningsbasert innovasjon i Norge. Prosjektet innebærer videreutvikling
av LM-AAS målemetode opprinnelig konseptualisert hos Elkem Solar, men
som finnes av interesse hos de fleste smelteverker, hvor nøyaktig og hurtig
analyse av metall sammensetning er påkrevd. Dette er tilfelle for det tre
deltakende bedrifter, men antas viktig for andre smelteverksbedrifter også,
som Eramet Norway, Alcoa og lignende. Årsaken er betydelig tidsforsinkelse
forbundet med de konvensjonelle analysemetodene, som impliserer
betydelig tap av tids- og energiressurser og et tilsvarende økonomisk tap.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Katarina Grujic

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved NORCE Energi og teknologi ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Thomas Meyer

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Energi og teknologi ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 2 av 2

Resultater Resultater

Regionale forskningsfond: Dei etablerte får mest.

Grujic, Katarina. 2012, OSLOMETIntervju

On-line characterisation of Molten Metal by means of Atomic Absorption Spectrometry.

Meyer, Thomas; Grujic, Katarina; Zahl, Hege; Eivindson, Torkild. 2013, Advances in Process Analytics and Control Technologies APACT 13. GLE, NORCE, OSLOMET, ELKEMVitenskapelig foredrag

On-line atomic absorption spectroscopy of molten metal.

Grujic, Katarina; Meyer, Thomas; Middleton, Peter Hugh; Eivindson, Torkild. 2014, Norwegian Electro-optics meeting 2014. GLE, NORCE, OSLOMET, UIAPoster
1 - 3 av 3