Cristin-prosjekt-ID: 2041840
Sist endret: 14. januar 2020, 08:43

Cristin-prosjekt-ID: 2041840
Sist endret: 14. januar 2020, 08:43
Prosjekt

Test av høytemperaturmåleteknikker i Saint Gobains pilotovn

prosjektleder

Katarina Grujic
ved NORCE Energi og teknologi ved NORCE Norwegian Research Centre AS

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • NORCE Norwegian Research Centre AS

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 600.000
 • Aust-Agder utviklings- og kompetansefond
  Prosjektkode: 2015/14

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Elektromagnetisme, akustikk, optikk • Annen informasjonsteknologi

Emneord

Fotonikk • optisk pyrometri

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mars 2015 Slutt: 30. juni 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Test av høytemperaturmåleteknikker i Saint Gobains pilotovn

Vitenskapelig sammendrag

Pålitelig måling av temperatur er en av de mest sentrale utfordringene for effektiv overvåking og styring av høytemperatur metallurgiske prosesser. Temperaturdetektorer representerer en estimert 75 – 80 % andel av verdensomfattende sensor markedet. I tilfeller der konvensjonelle termoelementmålinger ikke kan anvendes eller gir upålitelige resultater og økte kostnader forbundet med vedlikehold og utskifting, ser man gjerne etter alternative målemetoder som optisk pyrometri. Forskningsinstituttet Teknova har i samarbeid med Elkem Teknologi og flere andre FoU partnere utviklet og testet flere optiske måleteknikker på temperaturer opp mot 1500 °C. I dette prosjektet er det planlagt å tilpasse, implementere og teste disse teknikkene på temperaturer høyere enn 1500 °C i Saint-Gobains Acheson prosess. Dette arbeidet vil kunne bidra til en bedre forståelse, bedre kontroll og optimalisering av utfordrende metallurgiske prosesser og lede til betydelig innovasjon og næringsutvikling i regionen. Prosjektet vil bidra til økt samarbeid på tvers av Eyde-nettverkets bedrifter og økt samarbeid med flere FoU miljøer.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Katarina Grujic

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved NORCE Energi og teknologi ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Sigurd Simonsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Elkem AS
1 - 2 av 2

Resultater Resultater

Optical Pyrometry in Harsh Environments: Measurement of Extreme Temperatures in a Pilot Scale Acheson Furnace.

Grujic, Katarina; Simonsen, Sigurd; Mathisen, Helge. 2016, OSA Imaging and Applied Optics Congress . OSLOMET, ELKEMVitenskapelig foredrag

OPTICAL TECHNIQUES FOR MEASUREMENT OF EXTREME TEMPERATURES FOR METALLURGICAL APPLICATIONS.

Grujic, Katarina; Habisreuther, Tobias; Mathisen, Helge; Simonsen, Sigurd. 2015, Northern Optics & photonics. NORCE, ELKEMPoster
1 - 2 av 2