Cristin-prosjekt-ID: 2041857
Sist endret: 9. januar 2020, 11:49

Cristin-prosjekt-ID: 2041857
Sist endret: 9. januar 2020, 11:49
Prosjekt

KOMBINERT CARFILZOMIB OG HYDROKSYKLOROKIN HOS PASIENTER MED MYELOMATOSE SOM HAR FÅTT TILBAKEFALL ETTER TIDLIGERE BEHANDLING ELLER SOM IKKE HAR RESPONDERT PÅ BEHANDLING – EN FASE 1 STUDIE

prosjektleder

Tobias Schmidt Slørdahl
ved Institutt for klinisk og molekylær medisin ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Hematologi

Emneord

Myelomatose • Autofagi • Behandling

HRCS-helsekategori

 • Blod
 • Kreft

HRCS-forskningsaktivitet

 • 5 Utvikling av behandlinger og terapeutiske intervensjoner

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Kontaktinformasjon

Telefon
91145009
Sted
Tobias S. Slørdahl

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2019 Slutt: 31. mai 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

KOMBINERT CARFILZOMIB OG HYDROKSYKLOROKIN HOS PASIENTER MED MYELOMATOSE SOM HAR FÅTT TILBAKEFALL ETTER TIDLIGERE BEHANDLING ELLER SOM IKKE HAR RESPONDERT PÅ BEHANDLING – EN FASE 1 STUDIE

Populærvitenskapelig sammendrag

Myelomatose er en kreftsykdom i benmargen med ukontrollert vekst av plasmaceller. Det finnes fortsatt ingen kur mot myelomatose. Siden kreftcellene ved myelomatose produserer store mengder antistoffer, som er proteiner, er de avhengig av et system for å bryte ned disse proteinene. Celler har to viktige metoder for nedbryting av proteiner, dette er proteasomet og autofagosomet. Førstnevnte benyttes i dag effektivt i behandlingen, men vi ser likevel at kreftcellene etter hvert utvikler resistens mot medikamentet. Vi har i prekliniske forsøk vist at hvis man hemmer både proteasomet og autofagosomet får man økt kreftcelledød og kan reversere resistens mot proteasomhemmere. Dette prinsippet ønsker vi å nå å prøve ut i en klinisk fase 1 studie. Pasienter vil få standardbehandlingen med proteasomhemmeren carfilzomib og i tillegg få autofagihemmeren hydroksyklorokin. Hensikten er å undersøke tolerabiliteten av slik kombinasjonsbehandling og hva som er maksimal tolererbar dose av kombinasjonen.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Tobias Schmidt Slørdahl

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for klinisk og molekylær medisin ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Medisinsk klinikk ved St. Olavs Hospital HF

Mona H. Fenstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Laboratoriemedisinsk klinikk ved St. Olavs Hospital HF

Nils Tore Vethe

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for medisinsk biokjemi ved Oslo universitetssykehus HF

Fredrik Hellem Schjesvold

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for blodsykdommer ved Oslo universitetssykehus HF

Øyvind Hjertner

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Medisinsk klinikk ved St. Olavs Hospital HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for klinisk og molekylær medisin ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »