Cristin-prosjekt-ID: 2042668
Sist endret: 17. januar 2020, 09:37

Cristin-prosjekt-ID: 2042668
Sist endret: 17. januar 2020, 09:37
Prosjekt

Desentralisert kompetanseheving (DEKOMP) med Oslo kommune ; Fremmedspråk i skolen etter fagfornyelsen (muntlig ferdighet)

prosjektleder

Miriam Henriksen
ved HiØ VIDERE ved Høgskolen i Østfold

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • HiØ VIDERE ved Høgskolen i Østfold

Tidsramme

Avsluttet
Start: 11. september 2019 Slutt: 3. desember 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Desentralisert kompetanseheving (DEKOMP) med Oslo kommune ; Fremmedspråk i skolen etter fagfornyelsen (muntlig ferdighet)

Populærvitenskapelig sammendrag


Kommunikasjon er hovedkjernen i fremmedspråk. Elevene må allerede i begynneropplæringen oppleve at de kan forstå og gjøre seg forstått på fremmedspråket.
Kurset vil gi lærerne et utvidet repertoar av metodiske tilnærmingsmåter som fokuserer på muntlige ferdigheter og skal bidra til at elevene tar fremmedspråket i bruk fra første stund.
Kurset går over tre samlinger.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Miriam Henriksen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved HiØ VIDERE ved Høgskolen i Østfold

Solena Diane Pradayrol

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen ved Høgskolen i Østfold

Tina Louise Buckholm

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen ved Høgskolen i Østfold

Natali Segui Schimpke

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen ved Høgskolen i Østfold

Berit Hope Blå

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen ved Høgskolen i Østfold
1 - 5 av 5

Resultater Resultater

DEKOMP - Fremmedspråk i skolen etter fagfornyelsen: muntlig interaksjon.

Pradayrol, Solena Diane. 2019, Etterutdanningskurs for fremmedspråklærere. HIØFaglig foredrag

DEKOMP - Fremmedspråk i skolen etter fagfornyelsen: muntlig produksjon.

Pradayrol, Solena Diane. 2019, Etterutdanningskurs for fremmedspråklærere. HIØFaglig foredrag

DEKOMP - Fremmedspråk i skolen etter fagfornyelsen: lytting.

Pradayrol, Solena Diane. 2019, Etterutdanningskurs for fremmedspråklærere. HIØFaglig foredrag

Desentralisert Ordning for Kompetanseutvikling - Fremmedspråk i skolen etter fagfornyelsen (Muntlig Interaksjon).

Schimpke, Natali Segui. 2019, Desentralisert Ordning for Kompetanseutvikling. HIØFaglig foredrag

Desentralisert Ordning for Kompetanseutvikling - Fremmedspråk i skolen etter fagfornyelsen (Muntlig Produksjon).

Schimpke, Natali Segui. 2019, Desentralisert Ordning for Kompetanseutvikling. HIØFaglig foredrag
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »