Cristin-prosjekt-ID: 2043145
Sist endret: 23. januar 2020, 12:35

Cristin-prosjekt-ID: 2043145
Sist endret: 23. januar 2020, 12:35
Prosjekt

INFEST

prosjektleder

Sussie Dalvin
ved Smittespredning og sykdom ved Havforskningsinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Smittespredning og sykdom ved Havforskningsinstituttet

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 9.072.000
 • Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering
  Prosjektkode: 901565

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Akvakultur

Emneord

Fiskeimmunologi • Laksefisk • Lakselus

Kategorier

Prosjektkategori

 • Faglig utviklingsarbeid

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mai 2019 Slutt: 1. mai 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

INFEST

Populærvitenskapelig sammendrag

Formål: Å øke kunnskapen om prosessene i både lus og fisk i løpet av infestasjonens ulike faser, og under forskjellige miljømessige forhold, for å kunne utvikle metoder for best mulig forebygging og kontroll med luseinfestasjoner i fremtiden. 

Delmål
Å adressere denne problemstillingen ved å studere effekten av tre grunnleggende faktorer som har innflytelse på hvordan infestasjonen forløper: Temperatur, dose og infestasjonsmønster. Følgende spørsmål stilles knyttet til disse faktorene:​

• Hvordan påvirker temperaturen laksen sin evne til å håndtere lakselusinfestasjoner og hvilke konsekvenser har dette for utfallet av infestasjonen?
• Hvordan må temperatur integreres i håndtering av infestasjoner med tanke på lokalitet og sesong?
• Hvilke effekter har dose på interaksjonen mellom laks og lakselus?
• Er der forskjeller på å utsette fisk for gjentakende små infestasjoner eller én kraftigere smitteepisode?
• Hvilke faktorer (temperatur, dose og infestasjonsmønster) har størst innflytelse på hvordan fisken håndterer infestasjon? 
• Under hvilke smitteforhold, må man i høyere grad forvente store negative effekter av påslag?

Metode

Karforsøk med laks og lakselus

prosjektdeltakere

prosjektleder

Sussie Dalvin

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Smittespredning og sykdom ved Havforskningsinstituttet

Mathias Stølen Ugelvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Smittespredning og sykdom ved Havforskningsinstituttet
1 - 2 av 2

Resultater Resultater

Grunnleggende lusebiologi-interaksjon mellom fisk, lus og miljøfaktorer.

Dalvin, Sussie. 2020, Lusekonferansen 2020. HAVFORSKFaglig foredrag
1 - 1 av 1