Cristin-prosjekt-ID: 2043161
Sist endret: 16. januar 2020 11:25

Cristin-prosjekt-ID: 2043161
Sist endret: 16. januar 2020 11:25
Prosjekt

Levekår og helse blant eldre med tidlig ervervet og varig nedsatt funksjonsevne

prosjektleder

Ellen Melbye Langballe
ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Tidsramme

Aktivt
Start: 20. desember 2019 Slutt: 31. desember 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Levekår og helse blant eldre med tidlig ervervet og varig nedsatt funksjonsevne

Vitenskapelig sammendrag

Hovedmålet med denne studien er å undersøke levekår målt ved utdanningsnivå, familiesituasjon, fysisk og psykisk helse, oppfattet ensomhet, dagliglivets aktiviteter (ADL) og dødelighet blant eldre mennesker med selv rapporterte, tidlig ervervet og varig nedsatt funksjonsevne basert på selvrapporterte data om nedsatt syn, hørsel, mobilitet eller andre fysiske eller mentale funksjoner ved å bruke data fra Helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag (HUNT). De ulike studiegruppene vil bli sammenlignet, så vel som med en referansegruppe av eldre mennesker rapportering har ingen tidlig ervervet nedsatt funksjonsevne. Kjønnsforskjeller i levekår blant eldre mennesker med tidlig ervervet nedsatt funksjonsevne vil også bli undersøkt.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ellen Melbye Langballe

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Gro Gujord Tangen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF
Aktiv cristin-person

Bjørn Heine Strand

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF
Aktiv cristin-person

Geir Selbæk

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF
1 - 4 av 4