Cristin-prosjekt-ID: 2043597
Sist endret: 23. september 2020, 16:16

Cristin-prosjekt-ID: 2043597
Sist endret: 23. september 2020, 16:16
Prosjekt

PLATON - a Platform for Open and Nationally accessible climate policy knowledge

prosjektleder

Taran Fæhn
ved CICERO Senter for klimaforskning

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • CICERO Senter for klimaforskning

Finansiering

 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 295789

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsøkonomi

Emneord

Klima • CO2

Kontaktinformasjon

Telefon
+4795867999
Sted
Taran Fæhn

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2019 Slutt: 31. desember 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

PLATON - a Platform for Open and Nationally accessible climate policy knowledge

Populærvitenskapelig sammendrag

Målet med forskningsprosjektet PLATON er å øke og spre kunnskapen om hvordan Norge kan nå sine klimamål for 2030 og 2050. Prosjektet skal bygge en åpent tilgjengelig kunnskapsplattform om klimapolitikk og hvordan den påvirker økonomi, atferd og utslipp. PLATON skal fremskaffe nye forskningsresultater i tillegg til å samle og systematisere kunnskap som allerede finnes på kunnskapsfronten. Data, statistikk og modellverktøy som ligger til grunn for kunnskapen vil være del av plattformen. PLATON har høye ambisjoner for kommunikasjon og dialog med beslutningstakere og andre brukere av klimapolitisk kunnskap.

 

Arbeidet er organisert i arbeidspakker (WPs). WP1 omhandler landbruk og arealutnytting. Hovedfokuset er på hvordan målemetoder for utslipp og karbonopptak og utformingen av politikk kan redusere utslippene og øke karbonopptak i sektorene. Samspillet mellom klimamål og øvrige samfunnsmål for sektoren blir også studert. WP2 tar for seg utslipp fra øvrige utslippskilder utenfor EUs kvotesystem (EU-ETS), som avfallshåndtering og ikke minst transport, der sentrale spørsmål er hvordan offentlig politikk og investeringer påvirker hvor mobile folk ønsker å være og hva slags transport og energiformer de velger.

 

EU-ETS regulerer de største utslippskildene innenfor industrien og olje- og gassektoren i Norge. WP3 analyserer effektene av kvotesystemet og hvordan det samspiller med andre klimarelevante tiltak som tilskuddsordninger for grønn innovasjon, derunder satsing på karbonfangst og lagring. WP4 er sektorovergripende og studerer politikkinngrep og responser i sammenheng, mens WP5 plasserer norsk politikk i en internasjonal ramme. Både WP4 og WP5 tar innover seg at klimapolitikk foregår på mange administrative nivåer samtidig – fra lokalt til europeisk nivå.

Vitenskapelig sammendrag

PLATON will gain and disperse knowledge about how the policy system works and can be adjusted in feasible and effective ways to satisfy the reporting commitments and meet the 2030 and 2050 emission targets of Norway. Knowledge-building in the platform includes new insight that fill knowledge gaps in the international research frontier and domestic policymaking, overviews that assess and establish the status quo knowledge, applied analyses/assessments, accessible data and tools for public agencies, analysts and researchers outside and within the platform, and communication activities.

In work package (WP)1: NET EMISSIONS FROM AGRICULTURE, FORESTRY AND LAND USE we will deepen insight in how to stimulate abatement and uptake without conflicting with other sector priorities. Challenges will be to overcome current limitations in data and develop state-of-the-art projection models. WP2: EMISSIONS FROM TRANSPORT AND REMAINING NON-ETS SOURCES addresses instruments for GHG mitigation from transport and waste. Key to impact studies of transport policy is to understand demand for mobility and modes. We will study policies for sustainable biofuels and for fostering public-private-research collaboration for clean shipping. WP3: EMISSIONS FROM THE ETS SECTOR looks at instruments targeting manufacturing and petroleum idustries. ETS, along with CO2 price add-ons and support schemes will be analysed, as will Norway’s full-value-chain CCS initiatives. Longterm abatement impacts are focused. We will search for deep decarbonisation indicators and effective policy designs, taking past evidence and projected development into account. WP4: POLICIES AND BEHAVIOURAL RESPONSES IN INTERPLAY and WP5: NORWAY IN THE WORLD overarch sectors and governance levels. Interplays give rise to complex processes and potential sectoral conflicts that we will analyse qualitatively and quantitively. Studying implications of alternative global developments will illuminate uncertainties in policymaking.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Taran Fæhn

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved CICERO Senter for klimaforskning
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Statistisk sentralbyrå
Aktiv cristin-person

Cathrine Hagem

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Statistisk sentralbyrå

Jørgen Wettestad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fridtjof Nansens institutt

Elisabeth Thuestad Isaksen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning

Tanu Priya Uteng

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Transportøkonomisk institutt
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Tidligere CCS-modellering i SSBs modeller.

Fæhn, Taran; Kaushal, Kevin R.. 2019, Platon-seminar delprosjekt om CCS. SSBFaglig foredrag

Utvinningspolitikk og Parisavtalen.

Fæhn, Taran. 2019, Frokostmøte i Klimastiftelsen. SSBPopulærvitenskapelig foredrag

PLATON – en PLATtform for Offentlig og Nasjonalt tilgjengelig kunnskap om klimapolitikk.

Fæhn, Taran. 2019, Presentasjon i Klima- og miljødep.. SSBFaglig foredrag

PLATON – en PLATtform for Offentlig og Nasjonalt tilgjengelig kunnskap om klimapolitikk.

Fæhn, Taran. 2019, Kick-off-seminar og allmøte i Platon. SSBPopulærvitenskapelig foredrag

PLATON – en PLATtform for Offentlig og Nasjonalt tilgjengelig kunnskap om klimapolitikk .

Fæhn, Taran. 2019, Nyansettelseskurs. SSBPopulærvitenskapelig foredrag
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »