Cristin-prosjekt-ID: 2043607
Sist endret: 18. januar 2020, 17:08

Cristin-prosjekt-ID: 2043607
Sist endret: 18. januar 2020, 17:08
Prosjekt

INNNSIKT - INNSIKT: Inkluderende brukermedvirkning for samskaping av trygge, fremtidsrettede, kunnskapsbaserte, og interaktive digitale innbyggertjenester.

prosjektleder

Anne Moen
ved Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Andre helsefag

Emneord

Digitalisering • Inkluderende design • Brukermedvirkning

HRCS-helsekategori

 • Generell helserelevans

HRCS-forskningsaktivitet

 • 1.5 Ressurser og infrastruktur (underbyggende)

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 15. juni 2018 Slutt: 15. juni 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

INNNSIKT - INNSIKT: Inkluderende brukermedvirkning for samskaping av trygge, fremtidsrettede, kunnskapsbaserte, og interaktive digitale innbyggertjenester.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Anne Moen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for folkehelsevitenskap ved Universitetet i Oslo
Aktiv cristin-person

Hilde Eide

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Sørøst-Norge
Aktiv cristin-person

Kristin Skeide Fuglerud

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved IKT Forskning ved Norsk Regnesentral
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norsk Regnesentral
1 - 3 av 3