Cristin-prosjekt-ID: 2044013
Sist endret: 24. januar 2020 12:40

Cristin-prosjekt-ID: 2044013
Sist endret: 24. januar 2020 12:40
Prosjekt

SALTO - Student Aktiv Læring med To-campus Organisering

prosjektleder

Robin Støckert
ved Institutt for matematiske fag ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2018 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

SALTO - Student Aktiv Læring med To-campus Organisering

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektet tar utgangspunkt i en ny felles master i musikk, kommunikasjon og teknologi mellom UiO og NTNU (MCT) der undervisningen foregår i sann tid mellom begge lokasjoner. Vi ser nærmere på hvordan student aktiv læring kan utvikles med  strategier som omvendt klasserom og samarbeidslæring.

Tittel

Student Active Learning in a Two-campus Organisation

prosjektdeltakere

prosjektleder

Robin Støckert

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for matematiske fag ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Aktiv cristin-person

Alexander Refsum Jensenius

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse (IMV) ved Universitetet i Oslo
Aktiv cristin-person

John Kamsvåg

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved HF fakultetsadministrasjon ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Peter Edwards

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Institutt for musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo
1 - 4 av 4

Resultater Resultater

Finding general guidelines for redesign of learning spaces.

Støckert, Robin; van der Zanden, Piet; Perberdy, Duncan. 2019, international scientific conference on "eLearning and software for education. NTNUVitenskapelig foredrag

NIME Prototyping in Teams: A Participatory Approach to Teaching Physical Computing.

Xambo Sedo, Anna; Saue, Sigurd; Jensenius, Alexander Refsum; Støckert, Robin; Brandtsegg, Øyvind. 2019, NTNU, UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Finding general guidelines for redesign of learning spaces.

Støckert, Robin; van der Zanden, A.H.W. (Piet); Perberdy, Duncan. 2019, eLearning and Software for Education. TUD, NTNUVitenskapelig artikkel

A case study in learning spaces for physical-virtual two-campus interaction.

Støckert, Robin; Jensenius, Alexander Refsum; Xambo Sedo, Anna; Brandtsegg, Øyvind. 2019, EUNIS 2019. NTNU, UIOVitenskapelig foredrag

Designing New Learning Scenarios For Multi-Campus Large Classes In Mathematics.

Stoica, George Adrian; Støckert, Robin. 2018, eLearning and Software for Education. NTNUVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »