Cristin-prosjekt-ID: 2044013
Sist endret: 18. august 2022, 15:15

Cristin-prosjekt-ID: 2044013
Sist endret: 18. august 2022, 15:15
Prosjekt

SALTO - Student Aktiv Læring med To-campus Organisering

prosjektleder

Robin Støckert
ved Institutt for matematiske fag ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Finansiering

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  Prosjektkode: 80340480

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Informasjons- og kommunikasjonssystemer • Informasjons- og kommunikasjonsvitenskap • Telekommunikasjon • Musikkpedagogikk • Teknologi • Musikkvitenskap • Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Emneord

tverrcampus • hybride læringsrom • Musikkteknologi

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning
 • Faglig utviklingsarbeid
 • Pedagogisk utviklingsarbeid
 • Oppdragsprosjekt

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2018 Slutt: 1. januar 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

SALTO - Student Aktiv Læring med To-campus Organisering

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektet tar utgangspunkt i en ny felles master i musikk, kommunikasjon og teknologi mellom UiO og NTNU (MCT) der undervisningen foregår i sann tid mellom begge lokasjoner. Vi ser nærmere på hvordan student aktiv læring kan utvikles med  strategier som omvendt klasserom og samarbeidslæring.

Tittel

Student Active Learning in a Two-campus Organisation

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Robin Støckert

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for matematiske fag ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Aktiv cristin-person

Alexander Refsum Jensenius

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved RITMO Musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo

Dag Atle Lysne

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for lærerutdanning ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Veruska de Caro-Barek

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for musikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Kari Anne Flem Røren

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Hybrid Learning Spaces with Spatial Audio.

Støckert, Robin; Tidemann, Aleksander. 2022, International Conference on Systems, Signals, and Image Processing. NTNUVitenskapelig artikkel

Hybrid Learning Spaces with Spatial Audio.

Støckert, Robin; Tidemann, Aleksander. 2022, The 29th International Conference on Systems, Signals and Image Processing,. NTNUVitenskapelig foredrag

Multi-campus learning arenas for student active learning in higher education: a somersault into the future.

de Caro-Barek, Veruska; Lysne, Dag Atle; Støckert, Robin; Røren, Kari Anne Flem; Solbjørg, Ole Kristen. 2022, INTED Proceedings. NTNUVitenskapelig artikkel

Multi-campus learning arenas for student active learning in higher education: a somersault into the future.

de Caro-Barek, Veruska; Lysne, Dag Atle; Støckert, Robin; Røren, Kari Anne Flem; Solbjørg, Ole Kristen. 2022, 16th International Technology, Education and Development Conference.. NTNUVitenskapelig foredrag

A designer`s guide to the university learning space.

Støckert, Robin; van der Zanden, Piet; de Caro-Barek, Veruska. 2022, INTED Proceedings. NTNUVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 43 | Neste | Siste »