Cristin-prosjekt-ID: 2044013
Sist endret: 4. juli 2020 22:20

Cristin-prosjekt-ID: 2044013
Sist endret: 4. juli 2020 22:20
Prosjekt

SALTO - Student Aktiv Læring med To-campus Organisering

prosjektleder

Robin Støckert
ved Institutt for matematiske fag ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Finansiering

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  Prosjektkode: 80340480

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2018 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

SALTO - Student Aktiv Læring med To-campus Organisering

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektet tar utgangspunkt i en ny felles master i musikk, kommunikasjon og teknologi mellom UiO og NTNU (MCT) der undervisningen foregår i sann tid mellom begge lokasjoner. Vi ser nærmere på hvordan student aktiv læring kan utvikles med  strategier som omvendt klasserom og samarbeidslæring.

Tittel

Student Active Learning in a Two-campus Organisation

prosjektdeltakere

prosjektleder

Robin Støckert

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for matematiske fag ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Aktiv cristin-person

Alexander Refsum Jensenius

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse (IMV) ved Universitetet i Oslo
Aktiv cristin-person

John Kamsvåg

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved HF fakultetsadministrasjon ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Peter Edwards

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Institutt for musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo
1 - 4 av 4

Resultater Resultater

Learning and teaching in a distributed environment.

Støckert, Robin. 2020, Infocomm connected 2020. UIOPopulærvitenskapelig foredrag

A case study in learning spaces for physical-virtual two-campus interaction.

Støckert, Robin; Jensenius, Alexander Refsum; Xambó, Anna; Brandtsegg, Øyvind. 2019, European Journal of Higher Education IT – EJHEIT. NTNU, UIOVitenskapelig artikkel

Student active learning in a two campus organisation.

Støckert, Robin; Bergsland, Andreas; Fasciani, Stefano; Jensenius, Alexander Refsum. 2020, eLearning and Software for Education. NTNU, UIOVitenskapelig artikkel

Student active learning in a two campus organisation.

Støckert, Robin; Bergsland, Andreas; Fasciani, Stefano; Jensenius, Alexander Refsum. 2020, International scientific conference on "eLearning and software for education". NTNU, UIOVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 22 | Neste | Siste »