Cristin-prosjekt-ID: 2044407
Sist endret: 22. januar 2020, 10:48

Cristin-prosjekt-ID: 2044407
Sist endret: 22. januar 2020, 10:48
Prosjekt

ung@hordaland og gjennomstrømning i videregående opplæring

prosjektleder

Tormod Bøe
ved NORCE Helse - RKBU ved NORCE Norwegian Research Centre AS

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • NORCE Helse - RKBU ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Andre psykologiske fag

HRCS-helsekategori

 • Mental helse

HRCS-forskningsaktivitet

 • 2.3 Psykologiske, sosiale og økonomiske faktorer

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2014 Slutt: 31. desember 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

ung@hordaland og gjennomstrømning i videregående opplæring

Vitenskapelig sammendrag

Skolefungering er viktig i ungdomstiden. Ungdommers karakterer og fravær på videregående henger sammen med både nåværende og senere utdanning, og kan gi informasjon om ungdommens fungering. Videre er andelen ungdom i Norge som avslutter videregående opplæring uten å oppnå vitnemål høy. Frafall blir i økende grad beskrevet som et folkehelseproblem, og vi vet at frafall fra videregående skole kan ha negative konsekvenser for senere arbeid og helse. Det er derfor viktig å undersøke mulige årsaker til tidlig avslutning av skolegang i ungdomsalderen, samt faktorer som kan redusere sannsynligheten for frafall. Prosjektets måler er å undersøke hvordan psykiske vansker og resiliensfaktorer, søvnproblemer, alkohol og rusbruk, sosioøkonomisk status og familiefaktorer, og samspillet mellom slike faktorer, henger sammen med skolefungering og frafall fra videregående opplæring.

Å kombinere data fra ung@hordaland med Den Nasjonale Utdanningsdatabasen (NUDB) gir unike muligheter til å koble informasjon om helse fra en epidemiologisk undersøkelse med objektiv informasjon om skolefungering og gjennomføring av videregående opplæring. Med utdanningsdata til og med skoleåret 2016/2017 kan vi følge ungdommene gjennom rettighetsperioden, noe som gir oss mulighet til å undersøke gruppen med ungdommer som ikke fullfører videregående skole.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Tormod Bøe

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved NORCE Helse - RKBU ved NORCE Norwegian Research Centre AS
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for samfunnspsykologi ved Universitetet i Bergen

Mari Hysing

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for samfunnspsykologi ved Universitetet i Bergen
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Helse - RKBU ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Kristin Gärtner Askeland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Helse - RKBU ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Kjell Morten Stormark

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Helse - RKBU ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Sondre Aasen Nilsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Helse - RKBU ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »