Cristin-prosjekt-ID: 2044725
Sist endret: 23. januar 2020, 16:23

Cristin-prosjekt-ID: 2044725
Sist endret: 23. januar 2020, 16:23
Prosjekt

Havforsuringsovervåkningen 2017-2020

prosjektleder

Melissa Chierici
ved Oseanografi og klima ved Havforskningsinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Havforskningsinstituttet

Finansiering

 • Miljødirektoratet
  Prosjektkode: 17078007

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Oseanografi • Uorganisk kjemi

Emneord

Biogeokjemiske flukser • Barentshavet • Norskehavet • Havforsuring

Kategorier

Prosjektkategori

 • Oppdragsprosjekt

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2017 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Havforsuringsovervåkningen 2017-2020

prosjektdeltakere

prosjektleder

Melissa Chierici

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oseanografi og klima ved Havforskningsinstituttet

Ingunn Skjelvan

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Klima ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Marit Norli

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Marin biogeokjemi og oseanografi ved Norsk institutt for vannforskning

Elisabeth Jones

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Havforskningsinstituttet

Truls Johannessen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Geofysisk institutt ved Universitetet i Bergen
1 - 5 av 5

Resultater Resultater

Trends of Ocean Acidification and pCO2 in the Northern North Sea, 2003-2015.

Omar, Abdirahman; Thomas, Helmuth; Olsen, Are; Becker, Meike; Skjelvan, Ingunn; Reverdin, Gilles. 2019, Journal of Geophysical Research (JGR): Biogeosciences. SORBONNE, NORCE, HCG, UIBVitenskapelig artikkel

Monitoring ocean acidification in Norwegian seas in 2018/ Havforsuringsovervåking i norske farvann i 2018. M-1417.

Jones, Elizabeth Marie; Chierici, Melissa; Skjelvan, Ingunn; Norli, Marit; Børsheim, Knut Yngve; Lødemel, Helene; Kutti, Tina; Sørensen, Kai; King, Andrew Luke; Jackson-Misje, Kristin mfl.. 2019, NIVA, NORCE, HAVFORSK, UIBRapport

Havforsuring - Ocean Acidification.

Skjelvan, Ingunn. 2019, Passion for the Ocean Festival. NORCEPopulærvitenskapelig foredrag

Havet blir surere - noe å bli sur for?

Skjelvan, Ingunn. 2019, Natt på Akvariet. NORCEPopulærvitenskapelig foredrag

Klimaendringar og havet.

Skjelvan, Ingunn. 2019, Teknikerdag. NORCEPopulærvitenskapelig foredrag
1 - 5 av 23 | Neste | Siste »