Cristin-prosjekt-ID: 2044905
Sist endret: 24. januar 2020, 12:59

Cristin-prosjekt-ID: 2044905
Sist endret: 24. januar 2020, 12:59
Prosjekt

Dembra - Demokratisk beredskap mot rasisme, antisemittisme og udemokratiske holdninger for lærerutdannere - HINN

prosjektleder

Kristin Skinstad van der Kooij
ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskolen i Innlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Pedagogiske fag • Fagdidaktikk

Emneord

Diskriminering • Rasisme • Kvalitet i lærerutdanning • Flerkulturell lærerutdanning • Demokrati • Antisemittisme

Kategorier

Prosjektkategori

 • Faglig utviklingsarbeid

Kontaktinformasjon

Sted
Kristin Skinstad van der Kooij

Tidsramme

Avsluttet
Start: 24. januar 2020 Slutt: 24. januar 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Dembra - Demokratisk beredskap mot rasisme, antisemittisme og udemokratiske holdninger for lærerutdannere - HINN

Populærvitenskapelig sammendrag

Vi har som mål å utvikle lærerutdanneres kompetanse og arbeids- og undervisningsmåter, som gir lærerstudentene kunnskap om etniske relasjoner, rasisme, muslimfiendtlighet, antisemittisme og kolonisering og bidrar til å sette dem i stand til å gjenkjenne behov for, finne rom for, samt gjennomføre undervisning om disse temaene i egen praksis i skolen. I tillegg har vi som mål å bidra med konkrete tiltak for å utvikle vårt profesjonelle fellesskap på fakultetet.

Vitenskapelig sammendrag

Dembras målsetning er forebygging av ulike former for gruppefiendtlighet og bygging av demokratisk kompetanse. Dette er kjerneelement i lærerutdanningene og i prinsippet om «skolen som profesjonsfaglig felleskap». Prosjektet har ambisjon om å styrke lærerutdanneres kompetanse på dette området. Prosjektdeltagerne underviser i pedagogikk, naturfag, samfunnsfag, KRLE, språk og kroppsøving og bærekraftig utvikling og har tilhørighet til 3 institutter og ved LUPs Senter for samarbeid for bærekraftig utvikling (CCL). 

Dembra HINN har som mål å utvikle lærerutdanneres kompetanse og arbeids- og undervisningsmåter, som gir lærerstudentene kunnskap om etniske relasjoner, rasisme, muslimfiendtlighet, antisemittisme og kolonisering og bidrar til å sette dem i stand til å gjenkjenne behov for, finne rom for, samt gjennomføre undervisning om disse temaene i egen praksis i skolen. Andre mangfoldstemaer kan komme til i løpet av prosjektperioden. I tillegg har vi som mål å bidra med konkrete tiltak for å utvikle vårt profesjonelle fellesskap på fakultetet.

Prosjektet har som mål å utvikle lærerutdanneres kompetanse og arbeids- og undervisningsmåter, som gir lærerstudentene kunnskap om etniske relasjoner, rasisme, muslimfiendtlighet, antisemittisme og kolonisering og bidrar til å sette dem i stand til å gjenkjenne behov for, finne rom for, samt gjennomføre undervisning om disse temaene i egen praksis i skolen. I tillegg har vi som mål å bidra med konkrete tiltak for å utvikle vårt profesjonelle fellesskap på fakultetet.

Metode

Vi tar utgangspunkt i en aksjonslæringsprosess (Postholm, M. B. & Smith, K. 2017) i dette utviklingsarbeidet.

Postholm, M. B. & Smith, K. (2017). Praksisrettet forskning og formativ intervensjonsforskning: forskning for utvikling av praksisfeltet og vitenskapelig kunnskap. I Gjøtterud, S., Hiim, H., Husebø, D., Jensen, L. H., Steen-Olsen, T. H. og Stjernstrøm, E. (red.) Aksjonsforskning i Norge, Teoretisk og empirisk mangfold. Oslo: Cappelen Damm

Utstyr

n/a

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kristin Skinstad van der Kooij

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskolen i Innlandet

Kristin Ebbesen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskolen i Innlandet

Inger Mokkelbost Haug

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskolen i Innlandet

Tyson Herberger

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskolen i Innlandet

Vebjørn L. Horsfjord

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskolen i Innlandet
1 - 5 av 12 | Neste | Siste »